– Vi burde gjort mer for å øke oppslutningen

Natt til mandag ble nytt studentting valgt. Kun 8,4 prosent av studentene stemte.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble det satt et mål i Studenttinget om en framtidig valgoppslutning på 30 prosent. Likevel stemte kun 8,4 prosent i årets valg, og sammenlignet med i fjor er det en nedgang på rundt 2,5 prosentpoeng. De tidligere fire årene har oppslutningen variert mellom åtte og fjorten prosent.

Fakta

FAKTA OM STUDENTDEMOKRATIET:

  • Studentdemokratiet utøves av tillitsvalgte på alle nivåer, fra referansegruppene i hvert emne og opp til øverste nivå, som er studenttinget. De instituttillitsvalgte følger opp saker som gjelder studieprogrammene ved instituttet. Hvert fakultet har et studentråd som ledes av de fakultetstillitsvalgte, der saker for det gitte fakultetet tas opp.
  • Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved NTNU. Sakene som tas opp her, angår alle studentene ved NTNU. Det blir valgt 25 representanter, 21 fra Trondheim, to fra Ålesund og to fra Gjøvik.
  • Det nye studenttinget velger seg et arbeidsutvalg på seks studenter, fire medlemmer i Trondheim, ett i Gjøvik og ett i Ålesund. Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften til studenttinget, både organisatorisk og politisk. Medlemmene er ansatt av NTNU på heltid og tar derfor ett års studiepermisjon.
Kilde: Studenttinget.no

I år stilte 40 kandidater til 25 stillinger. 3381 av de 42 000 studentene ved NTNU stemte ved valget.

Tar selvkritikk

Avtroppende leder Sindre Kristian Alvsvåg i Studenttinget, ønsker en så stor valgoppslutning som mulig i studentvalget. Han synes det er synd at en så liten prosentandel av studentene stemmer hvert år.

– Nytt i år var valgomaten, som skulle fungere som en indikasjon. Meningen var at man da etterpå kunne lese seg opp på de kandidatene man hadde mest til felles med, sier han.

Ifølge ham har de likevel en lang vei å gå for å øke andelen stemmer.

– Vi må bli flinkere til å føre opp ideer underveis. Både i Studentrådet og Studenttinget dukker det opp mange forslag til forbedring i løpet av valgperioden. Dessverre blir de ikke alltid videreført til det kommende Studenttinget, sier Alvsvåg.

Hvorfor tror du oppslutningen har sunket fra i fjor?

– Jeg tror hovedgrunnen er at fjorårets studentting arbeidet mer utad og viste fram mer av det de gjorde. Kontinuerlig synlighet gjennom året er avgjørende. Vi har ikke vært flinke nok på formidling via sosiale medier, det å vise hva vi faktisk jobber med. For det vi gjør angår studentene og deres hverdag, og det må studentene få større innsikt i, poengterer Alvsvåg.

Åpenhet i tråd med demokratiet

Han forklarer at Studenttinget er åpne om de ulike representantenes meninger. De prøver for eksempel å få inn leserinnlegg i de aktuelle studentavisene.

– Vi legger ikke lokk på uenighet innad i studenttinget, og skulle gjerne ha sett en større debatt. Andre aktører som Studentersamfundet, linjeforeninger og lignende er svært dyktige. Dette medfører at studentene engasjerer seg der i stedet, år etter år. Vi har mye å lære, innrømmer Alvsvåg.

Kunne studentdemokratiet vært mer ivaretatt, ved for eksempel et større offentlig fokus på studenttingets politikk?

– Nei, det synes jeg ikke. Vi har et sterkt demokratisk grunnlag. Vi er åpne, og studentene er valgt inn på individuell basis gjennom et urnevalg. Hver student har rett til å ytre sine egne meninger, og alle NTNUs studenter har tale- og forslagsrett på våre møter.

Er valget demokratisk representativt med en så liten oppslutning?

– Ja, jeg er ganske trygg på at de er valgt på rett grunnlag. Men jeg skulle gjerne ha sett en mye større oppslutning for et rungende «ja».

Fornøyd med årets kandidater

Alvsvåg synes det er flott at 40 studenter stilte til valget.

– Det er stor spredning i kandidatmassen, med varierte bakgrunner og erfaringer og ulikt engasjement. Et slikt spekter mener jeg er både sunt og viktig, fordi det representerer studentmassen på en god måte.

Han mener innsatsen til kandidatene før valget var generelt god, og at de var flinke til å ytre sine politiske meninger.

– Noen var svært dyktige til å rekruttere. Andre var nøkterne i sin taktikk, men ble likevel valgt inn. Det var forskjellig bruk av sosiale medier, og de satset i ulik grad på kandidatpresentasjonene, sier han.

Noen kandidater hang også opp plakater av seg selv med oppfordring om å stemme på dem.

– Likevel skulle jeg gjerne ha sett en større innsats, sier Alvsvåg.

Torsdag 8. november møtes det nye studenttinget for første gang. Deres første oppgave er å velge kandidater til arbeidsutvalget.

De 25 innvalgte representantene er Anders Teigmoen, Annbjørg Pasteur Stø, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, Erik Solberg Finnes, Frederick Nilsen, Idun Bækken, Ines Andree Parez Blomvågnes, Ingeborg Pedersen Reigstad, Ingrid Folstad, Kamilla Hegglund, Lars Bjørnar Vist, Leif Bjarne Hammer, Live Agnethe Haugen, Magnus H. Handegard, Marcus Ilstad, Nina Salvesen, Nora Iman Hagesæther, Rune Rosland, Sofia Godø, Talal Mohammad, Tobias Røed, Tor-Einar Siebke, Usman Mahmood, William Bertin Skoglund og Åste Hagerup.

Powered by Labrador CMS