Nina Salvesen sitter i Arbeidsutvalget til Velferdstinget og ønsker en diskusjon om hva midlene skal brukes til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Nina Salvesen sitter i Arbeidsutvalget til Velferdstinget og ønsker en diskusjon om hva midlene skal brukes til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Vil trekke tilskudd til tannhelse

Velferdstinget skal tirsdag kveld revidere støtten til tannhelse for studenter tilknyttet Sit. Et av de tre forslagene går ut på å fjerne hele støtten.

Publisert Sist oppdatert

Studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har i dag et tilbud om tannhelserefusjon som skal gjøre det rimeligere å gå til tannlegen. Slik ordningen er per i dag kan man få dekket 250 kroner til sjekk, opptil 50 prosent av utgifter mellom 2000 og 10 000 kroner, og opptil 75 prosent av utgiftene mellom 10 000 og 25 000 kroner. Dette ønsker Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim nå å endre på, og har i forkant av dagens møte lagt fram tre forslag til dagens ordning.

Forslagene til Arbeidsutvalget varierer i omfang. Det første forslaget har som hensikt å redusere det årlige budsjettet til ordningen fra 5 til 3 millioner, men beholde resten av ordningen slik den er i dag. Det andre forslaget reduserer budsjettet ytterligere, ned til 1,4 millioner per år. I dette forslaget vil man kun få støtte til ordinære tannhelsesjekker som skal forebygge dårlig tannhelse. Det tredje forslaget går ut på å kutte hele tannhelseordningen og disponere midlene annerledes.

Lederen for Studenttinget vil ha mer klarhet i hva midlene skal gå til dersom tannhelseordningen kuttes.
Lederen for Studenttinget vil ha mer klarhet i hva midlene skal gå til dersom tannhelseordningen kuttes.

Student ved NTNU kritisk til forslaget: Les leserinnlegget hennes her

I møteinnkallelsen står det at hensikten bak forslagene er å sørge for økt velferd til studentene. De innsparte midlene vil blant annet gå til økt satsing på psykososial helse. I sin innstilling går Arbeidsutvalget inn for det tredje forslaget om å fjerne støtten helt.

Velferdstinget har siste ord

Før jul vedtok Velferdstinget at de ønsket å redusere ordningen, noe som er bakgrunnen Arbeidsutvalgets tre forslag. Nina Salvesen sitter i Arbeidsutvalget, og påpeker at Velferdstinget er de som til syvende og sist avgjør hvilket alternativ som blir gjeldende.

– De kan endre mening om de ønsker, gå for noe helt annet eller endre på det som er i innstillinga slik som de vil. Vi har lagt opp noen forslag til diskusjon, utdyper hun.

Hovedgrunnen til at diskusjonen kom opp på møtet før jul, er at ti prosent av semesteravgiften blir brukt på tannhelserefusjonen, selv om bare to prosent av studentmassen benytter seg av tilbudet. Det er derfor ønskelig å gjøre en endring slik at midlene kan komme flest mulig studenter til gode.

– På møtet ble det også nevnt at ca. en av tre studenter føler seg ensomme, ca. 40 prosent sier de sliter med alvorlige psykiske plager og fem prosent sier de har aktive selvmordstanker, ifølge tall fra Shot-undersøkelsen 2018. Derfor lurte Velferdstinget på om man synes det er andre velferdstilbud som er mer nødvendige eller trenger å ha høyere prioritet enn tannhelse nå.

Studenttinget ønsker ikke kutt

Leder Åste Solheim Hagerup for Studenttinget understreker at de ikke har noen politikk på området, men at de som eierorgan stiller seg kritiske til forslaget. Hun frykter at kuttene kan føre til økonomiske problemer for studentene.

– Utgiftene knyttet til tannhelse er store og denne ordningen har hjulpet mange studenter ut av vanskelig økonomiske situasjoner tidligere. Vi har forståelse for at dette er et velferdstilbud som ikke brukes av alle studenter, men for dem som bruker det er det absolutt nødvendig, mener hun.

Studenttinget vil på møtet fremme forslag om å utsette saken i påvente av tydeligere planer om hvordan de innsparte midlene skal skape mer velferd for studentene. Slik saken foreligger mener de at det første forslaget om å kutte to millioner er det mest gunstige for studentene.

– Studenttinget kommer til å foreslå at disse midlene går direkte til tiltak for å bedre den psykiske helsen blant studentene, og ikke til økt stillingsprosenter hos Velferdstinget eller utbedring av nettsidene deres, sier Hagerup.

Hun har videre en klar beskjed til studenter som er berørt av saken:

– Vi oppfordrer alle som har interesse i denne saken, uansett om de er enige med oss eller ikke, om å bli med på Velferdstingets møte i dag klokka 16.15 på Berg Aktivitetshus.