Vil vurdere obligatorisk utveksling for alle

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil vurdere å gjøre utenlandsopphold under studieløpet til en selvfølge.

Publisert Sist oppdatert

Ministeren for høyere utdanning, Iselin Nybø, uttrykker at hun er åpen for tanken om obligatorisk utveksling i løpet av studietiden. Allerede i 2015 luftet tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tanken om at utveksling kan bli regelen i stedet for unntaket blant norske studenter.

— Vi har et langsiktig mål om at halvparten av alle studenter skal reise ut i løpet av studiet, men ser jo at vi er langt fra det målet i dag, sier Nybø til Khrono.

Hun uttrykker videre at utveksling er viktig både for kvalitetsutvikling av kompetanse og viktig erfaring til arbeidslivet.

– Det handler ikke nødvendigvis kun om det faglige, men også den kompetansen man får ved å bo i et annet land, studere på et annet språk og møte andre kulturer, sier Nybø videre til Khrono.

Kunnskapsdepartementet venter at stortingsmeldingen kan lanseres rundt årsskiftet 2019-2020.

Stadig færre drar på utveksling

I dag oppgir 21,4 prosent av norske studenter at de planer om utveksling, mens 65,7 prosent ikke planer om opphold i utlandet i løpet av studiet sitt. Tallene fra Eurostudent tyder på at antallet studenter som velger og ta utveksling er svakt minkende.

Ifølge Iselin Nybø tyder Eurostudent-tallene på at det er stor forskjell i kvaliteten på informasjonen institusjonene klarer å gi.

— Det virker også som det er stor variasjon i hvor godt studieprogrammene legger til rette for utveksling. Utveksling må snakkes om som noe som er viktig i graden, og bli noe flere studenter ser glede og nytte av, sier Nybø til Khrono.

For NTNU er målet at minst 20 prosent av studenter på bachelor og 40 prosent på master skal ha et opphold ved et lærested i utlandet.

– Obligatorisk utveksling har ikke vært et tema for NTNU så langt, selv om det fortsatt er et stykke å gå for å nå målsettingene i internasjonal handlingsplan. NTNUs strategi er å stadig øke antall studenter som utveksler. I dag er andelen litt under tjue prosent totalt, og selv om det gjør oss til landets mest internasjonale universitet, er ambisjonene altså vesentlig høyere, forteller prorektor Anne Borg ved NTNU.

Dårlig informasjon

Prorektor for utdanning Anne Borg forteller at NTNU ønsker en stortingsmelding om utveksling velkommen, da det vil bidra til å sette temaet på dagsordenen, og skape ytterligere bevissthet rundt betydningen av utveksling.

– NTNUs internasjonale sektor jobber kontinuerlig med å sørge for god informasjon ut til studentene om muligheter for utveksling, og har jevnlige møter med internasjonale koordinatorer ved de ulike fakultetene. Vi jobber med å bli bedre på dette området hver dag, forteller Borg.

Om obligatorisk utveksling er veien å gå må vurderes nøye, forteller hun videre.

– Dette reiser mange spørsmål for utdanningsinstitusjonen og den enkelte student. Konsekvenser og virkemidler vil i så fall måtte utredes grundig.

Hva mener studentene?

NTNU har tidligere blitt kritisert for å informere dårlig om utveksling. Under Dusken snakket med studenter på Gløshaugen om hva de tror vedtak om obligatorisk utveksling vil føre til.

Har dere vært på utveksling? Hva synes dere om at utveksling kan bli obligatorisk?

– For min del var året på utveksling var det beste året i mitt liv, men man må nok ville det ganske mye, det er en lang prosess og mye arbeid som går inn i det, sier Pia Sofie Sollund.

– Om utveksling skal bli obligatorisk må det gjøres en god del lettere, nå er det litt for komplisert og krevende, sier Ida Due-Sørensen.

– Jeg tror obligatorisk utveksling er veldig lurt, man lærer ekstremt mye både om landet man bor i, kulturen, og det man faktisk studerer. Det er jo bare en god ting, uttrykker Anna Jøraker.

Flere studenter mente derimot at utveksling er noe man bør få velge selv, og at man bør få utforme studieløpet sitt selv.