Odin-saken: Tre år uten svar

Søndag morgen 18. november 2018 forsvant Odin André Hagen Jacobsen. Til tross for omfattende etterforskning har Odin aldri blitt funnet, og politiet har fortsatt få ledetråder. Under Dusken oppsummerer saken.

Publisert Sist oppdatert

Det er nå over tre år siden Odin forsvant, men saken henger fortsatt igjen i Trondheim by. Hendelsen er én av svært få forsvinningssaker i Norge der man vet lite håndfast om hva som kan ha skjedd.

Etter en sen kveld ute på byen med venner melder foreldrene Odin savnet ettermiddagen søndag 18. november. Sønnen har ikke kommet hjem, og heller ikke gitt lyd fra seg. Kompisene har blant annet vært på et hotell i sentrum, før de ved femtiden sjekker ut og kommer seg hjem. Alle, bortsett fra Odin. Politiet setter i gang arbeidet, og det blir startet en om ­ fattende leteaksjon.

Det er ikke før 1. desember at Odins bankkort, pass og mobi ltelefon blir funnet ytterst på piren på Brattøra. Ingen DNA -rester fra verken Odin eller noen andre er å spore opp på eien ­ delene, og da politiet omsider klarer å låse opp telefonen, finner de ingenting som leder etterforskningen videre.

Politiet bruker de neste månedene på å gjenskape overvåkningsbildene fra den aktuelle natten, noe som viser seg å være svært tidkrevende arbeid. De klarer omsider å hente fram overvåkningsbilder som viser Odin gå ute på piren klokka 06:01, samme søndag som han forsvinner. Overvåkningskameraer har dessuten fanget opp en hvit bil som kjører i nærheten av stedet Odin sist blir sett, kun timer etter at Odin har vært der. Her stopper imidlertid alle spor etter Odin, og politiet sliter med å komme seg videre i saken.

Det er ikke før det har gått et halvt år etter forsvinningen at en turgåer gjør et funn ved Jonsvatnet, 15 kilometer fra stedet Odin sist ble observert. I et gammelt bål finner man restene av noen gjenstander som skal ha tilhørt Odin. Politiet har ikke opplyst hvilke eiendeler det er snakk om. Omtrent 130 vitner blir kalt inn til politiavhør gjennom sommeren, men ingen får status som mistenkt.

Sommeren 2020 kommer det et anonymt tips via Åsted Norge på TV2 om hvem som kan ha vært føreren av den hvite bilen som ble fanget opp på overvåkningskamera, noe som omsider leder til at mannen blir pågrepet i august. Han er en av de 130 som tidligere har blitt avhørt av politiet. I avhør innrømmer han å ha fraktet Odins eiendeler opp til Jonsvatnet og å ha tent på dem, men har ingen god forklaring på hvorfor. Mannen nekter for å ha noe med selve forsvinningen å gjøre. Han blir siktet for falsk forklaring, og får status som mistenkt, men blir senere sjekket ut av saken.

18. november 2021 melder politiet at de vurderer å henlegge saken fordi det ikke finnes bevis for at det har blitt gjort noe straffart. De fire hovedteoriene i denne saken har lenge vært selvmord, ulykke, forsvunnet av fri vilje og utsatt for straffbar handling.

– Vi er ikke fornøyd med at politiet legger ned etterforskningen. Vi har jo enda ikke fått svar på hva som har skjedd med sønnen vår.

Ingunn Hagen er Odins mor, og jobber som professor ved Institutt for psykologi på NTNU. Hun er takknemlig for innsatsen som har blitt gjort for å finne Odin, både av frivillige og politiet. Likevel skulle hun ønske at politiets etterforskning hadde fulgt opp flere spor tidligere.

– Blant annet var det et vitne som skal ha observert en skikkelse i Mostadmarka i Malvik som lignet på Odin dagen etter at han forsvant. Dette ble ikke fulgt opp før det hadde gått nærmere halvannet år, i etterkant av et oppslag på Åsted Norge på TV2. Når det har gått så lang tid, er jo det sporet rimelig kaldt, sier hun.

Til tross for flere søk var det ingen spor etter Odin i Mostadmarka. Heller ikke i Nidelva eller i havnebassenget, der det kort tid etter forsvinningen ble søkt med dykkere, varmesøkende kamera og senere undervannsdrone.

Tapte opptak

Hagen sier etterforskningen virker å ha hatt ensidig fokus på at Odin har havnet i vannet. Dette kan ha gått på bekostning av andre spor, som da har blitt kalde, og tatt fokuset vekk fra andre mulige ledetråder.

Spesielt trekker hun fram de aktuelle overvåkningsbildene på Brattøra, som var lagret på en server som ikke ble innhentet av politiet før det hadde gått nærmere to måneder. Til tross for at flere av opptakene fra den samme natten var spilt over av nye, var det likevel mulig å finne opptak av Odin. På et tidligere tidspunkt ville sannsynligvis flere opptak ha latt seg redde. Hagen mener at svaret på forsvinningen kan ha vært på disse tapte opptakene.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Ble igjen i byen:</span> Odin dro ikke hjem som planlagt etter en tur på byen med vennene sine.
Ble igjen i byen: Odin dro ikke hjem som planlagt etter en tur på byen med vennene sine.

– Vi gikk i dialog med politiet og insisterte på at de måtte skaffe seg overvåkningsbildene etter at gjenstandene til Odin ble funnet på Brattøra. Da fikk vi vite at dette var for vanskelig og kostbart, siden det ville innebære at de måtte ha tatt ned overvåkningssystemet i mange havner og satt inn manuelt vakthold. Det var ikke før systemet skulle fornyes på nyåret at politiet benyttet seg av sjansen til å konfiskere serveren med opptakene, forteller hun.

Hun mener at det virker som at de aller fleste som faller i vannet i Trondheim blir funnet etter kort tid, og at det derfor er påfallende at det ikke har vært et eneste spor av Odin i hverken elva eller i sjøen.

– Som forsker er jeg vant til å undersøke fenomen fra et forskningsmessig ståsted. Verken Odins far eller jeg har hatt noen særlig kontakt med politiet før, så vi er ikke eksperter på hvordan politiet jobber. Men vi har tenkt at etterforskningen har kunnet hatt mye å vinne på å ha en mer utforskende eller induktiv tilnærming, i tillegg til testing av gitte hypoteser, utdyper hun.

Sitter igjen med spørsmål

Ask Rugelsjøen er en av Odins barndomsvenner, og jobber i brannvesenet i Skaun, der han studerer til å bli brannforebygger. Han sier at det for de pårørende sin del hadde vært fint å få en avslutning på saken, men innser at de sitter med en del spørsmål som antakeligvis aldri vil bli besvart.

– Når det har gått så lang tid uten flere nye spor, blir det jo vanskelig å vite noe om det som har skjedd, forteller han.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Forsvant i 2018:</span> Odin har vært forsvunnet i nesten fire år.
Forsvant i 2018: Odin har vært forsvunnet i nesten fire år.

Han har selv vært med på søket etter Odin, og var kort tid etter forsvinningen ute og lette på eget initiativ sammen med flere kompiser. Sammen tråkket de opp ruten Odin tok den siste natten før han forsvant. Han var også del av støttegruppen som arrangerte fakkeltog i Midtbyen, der flere hundre frivillige deltok, drøyt to måneder etter forsvinningen.

Rugelsjøen beskriver Odin som en positiv gutt, og sier at han oppførte seg tilsynelatende normalt til han forsvant. Han forteller at de to hadde lagt planer om å møtes samme helg som han forsvant, men at det ikke ble tid til det likevel.

Hva tror du Odin hadde drevet med dersom han var tilstede i dag?

– Hadde han vært her i dag, hadde han sikkert studert musikk eller naturvitenskap. Han var veldig opptatt av naturen, spilte mye piano og sang i kor.

Politiet tar selvkritikk

Under Dusken har vært i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Audun Hoem Musinoi Hagen i Trøndelag politidistrikt som henviser til tidligere uttalelser politiet har gitt om saken. Etter en langvarig etterforskning på over tre år tar politiet selvkritikk på etterforskningen, spesielt når det gjelder behandlingen av overvåkningsbildene fra Brattøra.

– Jeg tenker at vi ikke skulle ha hørt på den eksterne ekspertisen som sa det var lite sannsynlig at vi kunne få noe ut av den videouthentingen fra Piren. Hadde vi visst vi kunne få det til, ville vi tatt kostnaden og sikret oss materialet tidligere, selv om det ville medført stenging av tre havner eller manuelt vakthold for å dekke opp kamerasonene, forteller påtaleansvarlig Hans Vang fra politiet når han blir spurt om de kunne ha gjort noe annerledes i et intervju med Nidaros.

Han sier videre at dette er lærdom de dessverre ikke kan dra særlig nytte av i denne saken.

Politiet startet i høst med gjennomgang av saken for å se over om det kan være noe de har oversett, før de en gang for alle kan henlegge saken. Denne prosessen skulle egentlig starte i mai 2020, men ble utsatt.

Vang forklarer dette ved at den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og alvorlig kriminalitet, Kripos, skulle være med og bidra i arbeidet, men at de ble omdisponert, slik at distriktet måtte gjøre det selv.

– I en situasjon der vi har kritisk mangel på en del kompetanse, deriblant analytikere, er vi nødt til å prioritere de sakene der det er åpenbart at det har skjedd noe straffart, utdyper påtaleansvarlig Vang i intervjuet med Nidaros.

Vurderer ny privatetterforskning

Hagen forteller at det kan være aktuelt å hyre privatetterforsker hvis politiet avslutter etterforskningen. Dette krever eventuelt at vedkommende må ha tilgang på etterforskningsmaterialet politiet sitter med.

– Vi var i kontakt med en privatetterforsker før julen i 2018 som noen måneder senere fikk innsyn i politiets materiale, siden de allerede da vurderte å henlegge saken, forteller hun.

Etter at eiendelene ved Jonsvatnet ble funnet, fikk politiet imidlertid styrket mistanke om at noe kriminelt kunne ha skjedd, og Kripos ble koblet på saken. Politiet ønsket da selv å ha kontroll på etterforskningen.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Funn på piren: </span>1. desember 2018 finner politiet Odins mobil, bankkort og pass ytters på piren på Brattøra.
Funn på piren: 1. desember 2018 finner politiet Odins mobil, bankkort og pass ytters på piren på Brattøra.

– For at en privatetterforsker skal kunne gjøre en god jobb, er det nødvendig å samarbeide med politiet. Men en privatetterforsker kan uansett kun gjøre et begrenset arbeid i forhold til hva politiet har mulighet til, med sine fullmakter og ressurser, sier Hagen.

På initiativ fra flere venner av Odin har det blitt samlet inn penger for å finansiere privatetterforskning via spleising på internett. Hagen kan ikke nå si hvordan midlene vil bli brukt, men de er øremerket saken.

Hun avslutter med å si at de aldri kan være helt sikre på hva som skjedde med Odin på Brattøra, om det var flere aktører tilstede som ikke har meldt seg eller om Odin kan være offer for en stra ffbar handling.

– Jeg tror kanskje spesielt at en del studenter føler seg trygge fordi de ikke er direkte involvert i kriminalitet selv, men man kan jo aldri være helt sikker når man er i sentrum midt på natta.

Tips:

Foreldrene ønsker å motta tips på: [email protected] Tips som fører til et gjennombrudd i saken vil kunne utløse dusør finansiert av foreldrene. (For mer informasjonen utdypning, se Facebook -siden «Hvor er Odin».)