Leder

Begeret er fullt, Ola Borten Moe

Selv om resolusjonsforslaget på Samfundet ikke gikk gjennom, er det fortsatt vår mening at ministeren må gå.

Publisert Sist oppdatert

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe rykket ut i Dagens næringsliv søndag 27. mars og varslet motorsagkutt i NTNUs omdiskuterte campusprosjekt, hvor kongstanken er en samling av NTNUs fagmiljøer i Trondheim på Gløshaugen. Borten Moes utspill i denne saken er bare det siste i rekken av eksempler på hvorfor han er uegnet som forsknings- og høyere utdanningsminister.

LES OGSÅ: Bør Borten Moe fortsette? Her er Storsalens dom.

For å ta dette siste eksempelet først: Ministeren går på akkord med sitt ansvar som minister ved å foreslå et så inngripende kutt i budsjettet rett til media. Det er respektløst overfor ledelsen ved NTNU og de som har brukt mye tid på planlegge prosjektet å få en slik beskjed, tilsynelatende uten forvarsel, på en søndag. Som styremedlem Ingrid Bouwer Utne sa til Universitetsavisa, så har ministeren gått fra å være nærmest usynlig til tabloid.

For usynlig har Borten Moe vært de knappe seks månedene han har vært studentenes minister. De gangene han har uttalt seg om studentene han representerer, har han ikke akkurat kommet med gledelige nyheter.

24. oktober i fjor, rett etter at han tiltrådte som minister, svarte Borten Moe kontant nei på spørsmålet om regjeringen ønsket å øke studielånet fra 126 000 til 160 000. Dette til tross for at Senterpartiet i valgkampen lovet å øke studentenes kjøpekraft. Borten Moe økte riktig nok støtten til studenter med barn, men dette grepet innfrir så klart ikke valgløftet. Myndighetenes siste inflasjonsanslag for 2022 er 3,3 prosent, og det er betydelig fare for at den totale prisveksten i 2022 blir langt høyere. En slik utvikling gjør det i hvert fall umulig å leve på studielånet i framtiden, hvis Borten Moe fortsatt er like lunken til å øke støtten.

Studentene og universitets- og høyskolesektoren fortjener bedre. Vi fortjener en minister som faktisk bryr seg og har troen på dem han skal representere. En minister som ikke svarer «det er bare å jobbe ved siden av» når behovet for økt studiestøtte melder seg. Så langt får vår forsknings- og høyere utdanningsminister strykkarakter

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS