VALG I STORSALEN: (Arkivfoto) Gunnar Gudlaugur Gunnarsson etterlyser bedre annonsering i forkant av valget av medlemmer til Rådet.
VALG I STORSALEN: (Arkivfoto) Gunnar Gudlaugur Gunnarsson etterlyser bedre annonsering i forkant av valget av medlemmer til Rådet.

Etterlyser bedre annonsering før valg

At det lørdag 29. januar ble valgt medlemmer til Rådet på Samfundet, var det få som fikk med seg.

Publisert Sist oppdatert

Studentersamfundet i Trondhjem har tre styrende organer: Finansstyret, Styret og Rådet. Siste lørdagen i januar ble nye medlemmer valgt til sistnevnte, men få medlemmer fikk med seg valget. Gunnar Gudlaugur Gunnarsson er medlem i Studentersamfundet. Han er kritisk til kommunikasjonen innad i organisasjonen.

– Det er et ganske viktig valg, med tanke på Rådets påvirkning på Samfundet, og det er utrolig kjipt at det ikke ble annonsert, sier Gunnarsson.

Dette er Rådet:

  • Rådet på Studentersamfundet består av seks medlemmer.
  • Tjenestetiden er to år, og valg avholdes slik at tre medlemmer er på valg hvert år.
  • Det er Styret som innstiller til valg av nye medlemmer til Rådet.
  • Innstillingen skal refereres på det siste ordinære møtet i Studentersamfundet før valget. Rådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer.

Studentersamfundets lover sier om Rådets arbeidsoppgaver at:

  • Rådet ser til at den økonomiske driften av Studentersamfundet skjer i samsvar med lover, instrukser og vedtak i Studentersamfundet.
  • Rådet skal gå gjennom budsjett for Studentersamfundet og avgi innstilling om det til Studentersamfundet. Rådet skal gå gjennom de samlede reviderte regnskapene for Studentersamfundet, på grunnlag av merknader fra revisoren, og avgi innstilling om dem til Generalforsamlingen.
  • Rådet skal gi innstilling til valg av Finansstyrets Samfundsvalgte medlemmer og revisor [...] Innstillingene skal refereres på det siste ordinære møtet i Studentersamfundet før valget.
  • Før endelig avstemning over et lovforslag skal Rådet behandle det og se til at forslaget formelt sett er i orden. I disiplinærsaker [...] fungerer Rådet som ankeinstans.

Kilde: Studentersamfundets lover (§9)

Tror det bunner i kommunikasjonsproblemer

Gunnarsson tror selv det ikke er noen skjult agenda ved den manglende kommunikasjonen ved valget, men problemet bør tas tak i fort for Samfundets beste.

– Jeg tror ikke noen er ondsinnet, men tror det bunner i kommunikasjonsproblemer som gjør til at det blir lett for mange å lage seg konspirasjonsteorier, forklarer han.

Gunnarsson håper at informasjonen vil bli lett lettere tilgjengelig ved fremtidige valg.

– Jeg antar Styret og andre mennesker er interesserte i fornyelse på Samfundet, men da er det også viktig at det er flere med på prosessen.

Gunnarsson oppfordrer til å stemme blankt dersom man er usikker ved et valg.

– Da vil det mest sannsynlig bli utsatt slik at man kan tenke mer. Slik får man litt mer tid for å gjøre seg en mening om hvem de har lyst til å ha med i rådet, forklarer Gunnarsson.

Lederen for Samfundet Fredrik Engelschiøn Akre forteller at informasjonen om dette valget har vært gjort tilgjengelig for alle medlemmene i Samfundet.

– Vi informerte om kandidatene til Rådet på Samfundsmøte uka før valget. Dette møtet var mulig å se på stream, og i opptak.

«Styret informerer»

ÅPNE FOR INNSPILL: Samfundetleder Fredrik Akre sier det jobbes kontinuerlig med å nå ut til medlemmene.
ÅPNE FOR INNSPILL: Samfundetleder Fredrik Akre sier det jobbes kontinuerlig med å nå ut til medlemmene.

Til den generelle kritikken mot Samfundets kommunikasjon er Akre positiv til innspill for å kunne nå bedre ut til medlemmene sine. Han syntes selv dette kan være en utfordring.

– Det er stor konkurranse om oppmerksomheten til studenter, så vi jobber på ulike måter. Det sittende styret har lagt til et punkt på alle Samfundsmøter som heter "Styret informerer" for å nå ut til flere med informasjon. Vi kommuniserer også gjennom aviser, mail, og sosiale medier. Forrige uke var det seks vedtak i Storsalen, så det er mye informasjon som skal ut. Her er jeg sikker på at det også finnes enda mer vi kan gjøre.

Åpen for innspill

Gunnarsson mener det ikke er første gang kommunikasjonen på Samfundet har sviktet og nevner blant annet informasjonsflyten rundt Reitan-avtalen som eksempel. Akre ønsker at Samfundet skal kunne gi ut best mulig informasjon i fremtiden.

– Som nevnt er vi veldig åpne for innspill for hvilke tiltak man ønsker seg. Det er trist om dette oppleves som et svik hos noen medlemmer. Jeg håper man ikke nøler med å sende oss en mail eller huke tak i oss om det er noe man lurer på. Vi jobber kontinuerlig med å nå ut til og å engasjere medlemsmassen, og vi svarer mer enn gjerne på spørsmål sier lederen for Samfundet Fredrik Engelschiøn Akre.

Akre forteller også at saksdokument ligger ute på nett.

Powered by Labrador CMS