FORSKER PÅ PSYKEDELIA: Pål-Ørjan Johansen har studert psykologi og psykedeliske rusmidler både i Trondheim og i USA.
FORSKER PÅ PSYKEDELIA: Pål-Ørjan Johansen har studert psykologi og psykedeliske rusmidler både i Trondheim og i USA.

Vil ha norskprodusert MDMA

Forsker og psykolog Pål-Ørjan Johansen mener norsk narkotikalovgivning ikke samsvarer med det forskningen sier.

Publisert Sist oppdatert

– Min oppgave er ikke å å fortelle folk hva de skal gjøre. Min oppgave er å informere om effekter og risikoer, og å si ifra når lover og regler ikke henger helt på grep med hva forskningen sier, forteller Pål-Ørjan Johansen.

Sammen med sin kone Teri Krebs har han grunnlagt EmmaSofia, en organisasjon som sammen med norske farmasøyter vil produsere MDMA og psykedelika til medisinske formål. For å få støtte til dette har de lansert en kampanje på crowdfunding-nettstedet Indiegogo, og fått stor oppmerksomhet i internasjonal media.

De vil også forbedre kunnskapen om psykedelika, og har forsket for å kartlegge risikoen og medisinske nytte ved bruk av disse i over 10 år.

– I strid med menneskerettighetene

Den 8. april holder Unge Venstre et temamøte om narkotikapolitikk på Prinsen kino. Johansen og Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), er til stede for å meddele sin kunnskap om temaet. Begge prater varmt om hvordan statlig regulering kan fremme folkehelsen i Norge gjennom kvalitetssikkring, helseadvarsler og aldersgrenser. Johansen snakker spesielt om hvordan kvalitetskontrollert MDMA og psykedelika kan bidra til medisinsk behandling.

– Vi håper på å kunne lage MDMA etter en standard utviklet av Verdens Helseorganisasjon. Når vi har laget kvalitetskontrollert MDMA vil det bli enklere for leger å foreskrive det i behandling, forteller han.

– EmmaSofiajobber også med informasjonsarbeid og bevisstgjøring på at dagens forbudspolitikk øker risiko og er i strid med våre menneskerettigheter. Forbudet vi har i dag er verken et nødvendig eller effektivt folkehelsetiltak.

**Les mer om Johansens forskning på psykedelika: Vil legalisere LSD

Kriminelle bakmenn

Samme dag som temamøtet fant sted skrev Thomas Clausen og Helge Waal, begge professorer ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), et meningsinnlegg i Aftenposten hvor de mener at avkriminalisering er riktig løsning.

– Før vi kjenner effektene i kort og langt perspektiv (positive og negative) av de pågående samfunnseksperimentene med legalisering av cannabis, vil en fortsatt trend mot lavere grad av kriminalisering ved bruk og besittelse av cannabis være en rimelig vei å gå, skriver de i innlegget.

Under temamøtet pratet Arild Knutsen om hvordan legalisering er rett løsning, fordi han mener at man da kan regulere markedet. I den anledning trakk han tråder mellom dagens narkotikapolitikk og kriminaliteten i forbudstida i USA.

Han mener at de kriminelle miljøene som blomstrer opp i dag kan sammenlignes med Al Capones regime, hvor en liten andel mennesker brukte vold og utpressing for å ta del i et forbudt marked. I dag mener han forbudet mot narkotika gjør at grupper utnytter narkotikamarkedet på en lignende måte.

– Politikken må revurderes

En annen som sier seg enig i dette er Frode Myhre, nestleder i Sør-Trøndelag Unge Venstre.

– Når verdens tredje største industri overlates til kriminelle så får det en rekke uheldige konsekvenser. Krigen mot narkotika og kartellene i Mexico har ført til over 100.000 drap siden 2007.

Han mener at politikken må revurderes, og føler at det er en tematikk som ingen tør å ta opp. På spørsmål om de andre partienes syn på narkotika er det spesielt ett parti han synes har en veldig bakvendt politikk.

– FrP har en ganske paradoksal ruspolitikk. De ønsker å tillate hjemmebrenning og senke aldersgrensen for sprit til 18 år, samtidig som de utelukker alternativer til strafferegimet når det kommer til andre rusmidler. Det blir utrolig inkonsekvent når vi vet at alkohol er et av de mest skadelige rusmidlene som finnes.

Mindre fokus på alkohol

Johansen mener at man på rusfeltet har trukket frem det verste som kan skje for å fremme totalavhold.

– Vi har vokst opp under en ekstrem forbudspolitikk. I helseopplysning må man ta et statistisk perspektiv, det er for eksempel større sannsynlighet for å dø av å spise peanutter enn av MDMA, sier Johansen.

Noe han la spesielt vekt på under temamøtet er hvordan vår ruspolitikk tviholder på det han ser på som kanskje den farligste ruskulturen, nemlig alkoholkulturen.

– Jeg har selv hatt alkoholproblemer. Vi ville vært tjent med å ha flere alkoholfrie arenaer i samfunnet. På noen av disse bør det åpnes opp for bruk av tryggere rusmidler som psykedelika og MDMA som mange finner berikende på et annet nivå enn alkohol.

Han mener spesielt at det er viktig å få presisert skadeomfanget av alkohol.

– Jeg har aldri hørt om noen som forteller at alkohol bidro til å løse en vanskelig livssituasjon. På den annen side er det vanlig at folk forteller at MDMA eller psykedelika fører til personlig utvikling og bedre livskvalitet.

Les reportasje om narkotikasalg på nett: Narkotika på nett

Powered by Labrador CMS