Rundhallen står for tur når et nytt lokale skal pusses opp til UKA-21
Rundhallen står for tur når et nytt lokale skal pusses opp til UKA-21

Lanserer arkitektkonkurranse

UKA ønsker å utfordre arkitektstudentene på hva Rundhallen faktisk kan romme.

Publisert

Tradisjonen tro skal et lokale på Samfundet pusses opp til UKA-21, og denne gangen er det Rundhallen som skal få et ansiktsløft. I dag lanserer UKA-21 en arkitektkonkurranse, der arkitektstudenter kan komme med forslag til hvordan Rundhallen skal se ut.

I pressemelding til Under Dusken står det: «Byggeprosjektet er en unik mulighet til å være med på et prosjekt fra start til slutt, allerede før du er ferdig utdannet. Som en del av byggeprosjektet vil du ikke bare få med deg verdifull erfaring, men også bli en del av fellesskapet i UKA.» I beskrivelsen av konkurransen står det at vinnergruppen vil få tilbud om opptil tre UKEfunkstillinger, og at disse vil være med i hele prosessen fram til ferdigstillelse.

«Man må regne med å bruke mye tid på prosjekteringen i forkant av og under byggeperioden», står i beskrivelsen av konkurransen.

Juryen vil bestå av representanter fra UKA-21, fra Samfundet og fra arkitektkontoret UKA samarbeider med.

Kapasiteten på huset økes – trenger mer garderobeplass

<b>MER PLASS: </b>Når nybygget står klart trenger Samfundet mer garderobeplass.<b><br> </b>
MER PLASS: Når nybygget står klart trenger Samfundet mer garderobeplass.

Noe av grunnen til at Rundhallen velges som oppussingsprosjektet for UKA-21, er at Samfundet vil ha behov for en ny garderobeløsning når kapasiteten økes med åpningen av nybygget. Kapasiteten skal derfor økes fra dagens 1500 jakker, til minimum 2600, og om mulig opp til 3000.

Arkitektene skal samarbeide med eksterne garderobeleverandører for å oppnå dette. I beskrivelsen står det at dette vil innebære en reetablering av baren, slik at alle fire veggene kan brukes til garderobe.

Byggeprosjektsjef for UKA-21, Ole Bjørn Falang, presiserer at de holder alle muligheter åpne når det kommer til garderobeløsninger.

– Det er ikke sånn at baren må flyttes, men vi tror det kan bli nødvendig for å få til å øke kapasiteten tilstrekkelig, sier han.

Vil utfordre arkitektstudenter

I tillegg til at baren skal reetableres og garderobekapasiteten økes, fokuseres det på at Rundhallen skal gi et «varmt og innbydende inntrykk av huset.» Det skal være et sted man kan slå seg ned og ta seg en øl, og i kravspesifikasjonene står det at man ønsker «stå-/sitteplasser tilrettelagt for mingling og kortere opphold.» Videre står det at «det er ønskelig at dette gjøres på en slik måte at det blir naturlig å gå fra garderobene, innom baren, for så å bevege seg videre inn på huset.»

På spørsmål om UKA er litt for optimistiske med tanke på hva Rundhallen faktisk kan romme, svarer Falang at de ønsker å utfordre arkitektstudentene litt, for å se hva de kan få til.

– Vi ønsker at Rundhallen skal være både et hyggelig velkomstlokale samt et sted folk kan møtes, et effektivt inngangsparti, og et bindeledd mellom de andre lokalene. Vi ønsker å se hvor mye vi kan få til, så kan vi alltids snevre inn senere, sier han.

Sikter dere for høyt?

– Jeg tenker at det er dumt å ikke sikte midt i blinken med en gang.

LES OGSÅ: Samfundets D berget fra Høgskoleparken.

Praktiske utfordringer

<b>NY RUNDE: </b>Sist gang Rundhallen fikk en oppussing var i 2007.
NY RUNDE: Sist gang Rundhallen fikk en oppussing var i 2007.

Å pusse opp Rundhallen vil antagelig være noe mer utfordrende enn å pusse opp for eksempel Strossa, som ble pusset opp til UKA-19, ettersom Rundhallen fungerer både som inngangsparti og garderobe. Falang forklarer hvordan de har tenkt å løse dette.

– Samfundet stenger en kortere periode i forkant av UKA. I utgangspunktet tenker jeg at vi må klare å gjøre oss ferdig i løpet av den tiden, sier Falang.

Videre nevner han at før Rundhallen sist ble pusset opp til UKA-07, ble Lyches lokaler brukt som garderobe under oppussingen. Det er i utgangspunktet ikke aktuelt denne gangen, men Falang sier de holder alle muligheter åpne. Blant annet nevner han muligheten for å benytte seg av prefabrikater.

Til Under Dusken sa Falang i mai at byggingen ville skje delvis på sommer 2021, og delvis i byggeperioden før UKA. Hvordan skal man klare dette samtidig som resultatet ikke skal avdukes før UKA-21?

– Det må bare gå, og vi finner en løsning» svarer Falang.

Byantikvaren ønsker at gulvet bevares

Byantikvaren har levert en rapport, hvor det blant annet står at arkitektene oppfordres til å hente inspirasjon fra bygningen og stilperioden, samt at det er ønskelig at det brukes farger og former fra denne perioden. I tillegg anbefaler byantikvaren at den nye møbleringen «tar utgangspunkt i rommets symmetri og regelmessighet», samt at gulvets mønster bevares slik det er i dag.

Påmelding til konkurransen skjer ved å avtale presentasjonstid. Frist 13. september.

Powered by Labrador CMS