Semesterets viktige datoer

Alle er i koronatåke, og tid eksisterer ikke. Men her er viktige datoer du ikke må gå glipp av!

Publisert

Når semesteret starter digitalt og alle virker å være i isolasjon, er det lett å glemme av det praktiske som må til for å komme ordentlig i gang. Om man ikke følger med kan det raskt komme noen ubehagelige overraskelser senere i semesteret. Under Dusken har derfor laget en oversikt for å guide deg gjennom de viktigste tidsfristene.

30. januar - opptak til Samfundet

Aller først kommer fristen for å melde seg som frivillig på Samfundet. Studentersamfundet er trondheimsstudentens hus, hvor det er over tusen studenter som bidrar til driften. Her får man en solid dose av studentkultur, og påfyll på sosialbehovet.

Det er mye forskjellig å søke på. Du kan jobbe med blant annet servering og matlaging, arrangering av konserter, markedsføring eller kanskje fotografering.

Søknadsfristen løper ut ved midnatt.

1. februar - studieplan, eksamen og utveksling

Videre er det studierelaterte frister. Ingen ønsker forvirringen over hvorfor utbetaling fra lånekassen aldri kommer, hvorfor studieplanen ser rar ut, eller å bli nektet å ta eksamen. Derfor er denne datoen svært viktig.

Innen 1. februar må du bekrefte utdanningsplan, betale semesteravgift for vårsemesteret og melde deg opp til eksamen for vårsemesteret. Alt dette foregår på Studentweb, så du kan slå flere fluer i en smekk her.

Om du er en av dem som har betalt semesteravgiften, men du enten har betalt den to ganger, eller du har betalt til flere studentsamskipnader fordi du har byttet studieinstitusjon, er dette også datoen for å søke refusjon av semesteravgift.

Ønsker du å utforske det store utland og dra på utveksling, er dette også datoen for hovedsøknadsfristen til utveksling for høstsemesteret. Dette gjelder også om du skal ta hele eller deler av praksis i utlandet, eller gjennomføre feltarbeid. Det er også fristen for å søke stipend fra NTNU for utvekslingsperioden.

Vær bevisst på at det vil kunne være noen unntak basert på hvor du skal på utveksling, slik som USA, Canada, Japan, Singapore og Sør-Korea.

1. februar er også datoen Samordna opptak åpner sin søknadsportal.

15. februar - tilrettelegging på eksamen

Når du har meldt deg opp til eksamen, er dette datoen for å søke om tilrettelegging på eksamen. Dette er for deg som for eksempel har rett på utvidet tid eller eget rom, eller om du har helseproblem eller en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å gjennomføre eksamen på vanlig vis.

Om du lurer på om du har rett til tilrettelegging, eller hva kravene er, kan du lese om dette på NTNU sine sider om tilrettelegging på eksamen.

15. mars - Lånekassen

Sist, men lagt ifra minst, er søknadsfristen for lån og stipend fra lånekassen. Dette er dersom du ikke allerede har søkt om stipend for både høst- og vårsemesteret.

Det er i tillegg noen tilleggsstipend og lån du kan få om du faller innenfor visse kategorier. Dette er for studenter med barn, studenter over 30 år og studenter med nedsatt funksjonsevne. Disse søknadene kommer ved siden av den ordinære søknaden.

Informasjon om disse finner du på Lånekassen sine sider.