Debatt:

Kjære Trondheimsstudenter, bli med oss i kampen for billigere studentboliger!

Alle studenter burde ha rett til et verdig og godt studieliv.

Publisert Sist oppdatert

Den 11. november 2020 postet SiO en video på Instagram-kontoen sin med tips til hvordan man kan «overleve på 50 kr i tre dager» . Det hele var ment som et morsomt skråblikk sier SiO, men kommentarfeltet under videoen sier noe helt annet. Mange opplevde dette som et uttrykk for en studentskipnad som har mistet bakkekontakten. Flere hundre liker @min_drittleilighets kommentar «#reduserhusleia», og mange skyter inn sine frustrasjoner om hvor lite SiO har gjort for studentene under korona. Det hjelper heller ikke på studentenes frustrasjon at det sitter direktører med millionlønn på toppen de fleste av studentsamskipnadene i Norge, et tema som har vært diskutert flere ganger de siste årene.

Med dette som bakgrunn tok vi initiativet til oppropet «#ReduserHusleia i SiOs studentboliger». Oppropet skapte stort engasjement og hadde nesten 4000 underskrifter som vi overleverte til SiOs hovedstyre den 12. mars 2021. Vi krever redusert husleie, i tillegg til rett på innsyn og mer demokratisk påvirkning på SiOs budsjetter. Vi mener at SiO i dag driver etter nyliberale prinsipper og behandler oss som kunder i stedet for å være en studentskipnad som oppfyller sitt mandatet ved å blant annet sikre studentvelferd. 10. mars 2021 skrev Universitas at Rødt på sitt landsmøte vedtok at studentsamskipnader må underlegges offentlighetsloven, noe som vil gi studentene mer innsyn. Dette er bra og vi må fortsette å stille krav på nasjonalt nivå. Vi oppfordrer derfor studentene i Trondheim til å bli med i kampen for en bedre studentvelferd og å stille krav til sin studentsamskipnad, Sit.

LES OGSÅ: Vaksinér studentene før studiestart!

En viktig måte vi kom i kontakt med andre studenter på, var ved å poste i studentboligenes Facebook-grupper, der vi fort fant ut at det var stor interesse for oppropet. Vi sirkulerte også oppropet i disse gruppene, samtidig som vi hadde plakataksjoner og utdeling av flyers. Flere hang også opp banner med teksten «Reduser Husleia SiO» i studentbyene. På den største aksjonen deltok over 40 aktivister, og sammen hang vi opp over 500 plakater i alle SiOs studenthus og studentbyer. Det ble videre hensiktsmessig for oss å opprette en Facebook-gruppe: «reduser husleia SiO». Nå består gruppa av rundt 100 medlemmer.

Vi har også benytta oss av Velferdstinget i Oslo og Akershus, selv om vi opplever at denne kanalen er utilgjengelig for mange studenter. Likevel er det viktig å bruke de kanalene som finnes for å påvirke studentskipnadene, samtidig som vi jobber på andre fronter for å utvide påvirkningskraften til den jevne studenten. For eksempel har Velferdstinget vedtatt en resolusjon som pålegger SiO til å opprette tillitsvalgte i alle studentbyene, inspirert av en lignende ordning i Bergen.

LES OGSÅ: Studenter i Trondheim må betale mer for strøm enn andre steder

Gjennom hele kampanjen har også kollektivet Reduser husleia (@min_drittleilighet) vært en viktig ressurs, og flere av aktivistene fra dette kollektivet har vært med på kampanjen. Å skape nettverk med aktivister som ønsker å oppnå mange av de samme målene gjør det lettere å jobbe sammen og lar oss komme i kontakt med studenter og kamerater. Sammen er vi sterkere.

Det er dette vi ønsker å oppnå med denne oppfordringen: å skape et nettverk av studenter nasjonalt som ønsker å bedre studentsamskipnaden i sin studieby, samtidig som vi jobber for bedre vilkår nasjonalt. Vi har gjennom denne kampanjen opparbeidet oss mange erfaringer vi gjerne deler, og vi vil også lære av hvordan samskipnadene i andre byer opererer. Studenter i Trondheim; bli med oss i kampen for et verdig og godt studentliv der alle, uavhengig av sosial bakgrunn, har mulighet til å studere og leve!

Powered by Labrador CMS