Debatt

Å kutte i utenlandsstipend er dårlig sosialpolitikk

Regjeringens valgløfter i 2021 skulle styrke studentenes tilværelse: Flere studentboliger skulle bygges og kjøpekraften skulle opp. Ett år senere er realiteten derimot en helt annen.

Publisert

Utdanningsinstitusjoner har fått mindre subsidier, studiestøtten ligger fortsatt på samme nivå og nå ser det ut til at stipendandelen for utenlandsstudenter også blir lavere. Det er tydelig at statsbudsjettet ekskluderer studentene.

Norske studenter er Skandinavias ivrigste til å studere i utlandet, men på grunn av en gjennomgående svak krone de siste årene og pandemi har man sett en utvikling hvor flere velger å holde seg hjemme. Situasjonen blir ikke bedre når regjeringen kommer med et forslag om å kutte i stipendandelen for utenlandsstudenter. En ordning som før sikret opptil 70 prosent i studiestipend, vil nå bli svekket til 40 prosent. Ifølge Ansa vil forslaget føre til at enkelte norske studenter kan få over 20 000 kroner mer i lån årlig. Staten vil derimot spare i underkant av 129 millioner kroner.

Konsekvensen av å føre en slik politisk linje er at lommeboken til den enkelte i større grad blir med på å avgjøre hvem som har mulighet til å ta høyere utdanning. Økt gjeldsbyrde og ingen reell økning i studiestøtte vil være med på å øke de sosiale forskjellene, noe som fører til at akademia vil gå glipp av talenter som ikke har god nok kjøpekraft til å dra ut for å studere. Dette er ikke bare synd for studentene, men også for Norge i seg selv. På sikt vil dette kunne påvirke arbeidsmarkedet ved at man taper konkurransekraft.

LES OGSÅ: Una Onsrud stiller til ledervalg igjen

Dessuten tjener Norge enormt mye på kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom mennesker og kulturer. Det fører til deling av kunnskap på tvers av institusjoner og større forståelse i landet. Det er med andre ord tydelig at tapet for den enkelte student, og for kunnskapen i Norge, er enormt mye høyere enn den slanten med penger staten sitter igjen med.

Utdanning burde være en av de sikreste investeringene man velger. Regjeringen må ta grep for å fortsette med å ta vare på de gode prinsippene utdanningspolitikken har tatt til orde for i mange tiår. Norge skal være et land som sikrer utdanning for alle. Utdanning sikrer selvstendighet og muligheter, og i kunnskapssamfunnet Norge skal ingen oppleve å falle fra på grunn av sosial bakgrunn eller fordi man ikke mottar nødvendig hjelp.

Studentene trenger at regjeringen følger Solberg-regjeringens klare mobilitetsmelding; utveksling burde være normalen. Studenter trenger mer hjelp, ikke mindre.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS