LEDER FOR NTNUI: Eirik Søreide Hansen mener at studentene i Trondheim har et av de beste treningstilbudene i Norge.
LEDER FOR NTNUI: Eirik Søreide Hansen mener at studentene i Trondheim har et av de beste treningstilbudene i Norge.

Campusutviklingen setter studentidretten på spill

I løpet av 2021 skal det nye idrettsbygget ved Elgeseter gate 10 stå klart, men det er usikkert hvordan dette vil påvirke studentidretten i Trondheim.

Tekst: Sofie Flølo Dyrstad, Magnus Johannessen

Sit Idrett opplever i dag det største antallet medlemmer de har hatt noensinne, i tillegg til sprengt kapasitet på treningsarealene sine. Underveis i campusutviklingen skal både Dragvoll Idretts­senter og Sit Idrett Portalen legges ned. Sit vil da stå igjen med reduserte treningsarealer. Dette er arealer som må erstattes og utvides, da Sit opplever en stadig økning i antall medlemmer.

NYTT IDRETTSBYGG

• Skal ha et areal på circa 5000 kvadratmeter.

• Skal være et kombinert undervisnings- og idrettsbygg for helse- og sosialutdanningene.

• Erstatter Sit Idrett Portalen når det blir lagt ned.

• Skal inneholde en større treningshall som kan brukes til en rekke idretter, mindre saler til gruppetrening, et rom for styrketrening og et rom for kondisjonstrening.

Det nye idrettsbygget har lenge vært høyt prioritert i campusutviklingen. Elgeseter gate 10 er derimot bare ment som en erstatning for idrettssenteret ved Portalen når det legges ned i 2021.

LEVENDE CAMPUS: Gløshaugen skal etter planen bli en studieby med et levende campus hvor trening og uteliv står sentralt.
LEVENDE CAMPUS: Gløshaugen skal etter planen bli en studieby med et levende campus hvor trening og uteliv står sentralt.

Kan legge press på studentidretten

NTNUI er en stor del av treningstilbudet for studentene i Trondheim. Med sitt mangfoldige treningstilbud er det derfor viktig at det blir tilrettelagt for treningsarealer de kan ta i bruk. NTNUI har ennå ikke fått arealer til å erstatte idrettssenteret på Dragvoll når det blir lagt ned. NTNUI er nødt til å si nei til over 800 søkere hvert år på grunn av mangel på treningsarealer. NTNUI-leder Eirik Søreide Hansen sier det er viktig at de får treningsarealer til å erstatte Dragvoll hvis de skal kunne fortsette å operere som de gjør i dag.

– Hvis vi ser på hva som legges ned, så kommer det til å ha ganske drastiske konsekvenser og antall treninger til gruppene må rett og slett gå ned. Da har vi Portalen som trolig legges ned i 2021 og Dragvoll som legges ned i 2027. Men så kommer jo Elgeseter gate 10 som har en ny hall. Den håper vi kommer i 2021, så det vil bli en forbedring, forklarer Søreide Hansen.

Hvis campusutviklinga ikke inkluderer enda et idrettsbygg til å erstatte idrettssenteret på Dragvoll, så kan det hende at NTNUI blir nødt til å kutte ned på antall idretter. Søreide Hansen ser derimot positivt på campusutviklingen som skjer, men poengterer hvor viktig det er å finne en erstatning for Dragvoll. Han har et sterkt ønske om at idrettssenteret på Dragvoll skal erstattes med en større hall enn den som er der i dag. Hvis det skjer vil kapasiteten til NTNUI kunne utvides jevnt framover.

Leder for NTNUI Dans, Lars Gjølme, tror nedleggelsen av Dragvoll idrettssenter kan ha følger for de idrettene som er avhengig av større arealer hvis treningshallene på Dragvoll ikke blir erstattet.

– Vi har to store idrettshaller på Dragvoll som benyttes hele tiden. Der bekymrer jeg meg for kutt med mindre man kommer med en erstatning på det nye campuset, forklarer Gjølme.

Kjemper for større treningsarealer

I dag finner du treningssentre overalt i Trondheim. Studentene i Trondheim har nesten alltid et treningssenter i nærheten av seg. Likevel opplever sentrene at kapasiteten deres ofte blir overskredet. Det er kø for å bruke treningsapparatene fordi flere av dem er for fulle.

Gløshaugen idrettsbygg ligger for eksempel sentralt med tanke på både sentrum og campus, men opplever derfor at treningslokalene deres ofte er fulle av studenter som vil trene. Nedleggelsen av Dragvoll og Portalen faller derfor ikke i smak hos alle, i og med at nedleggelse av disse sentrene vil senke kapasiteten uten at det nye idrettsbygget på Elgeseter gate 10 vil være i stand til å gjøre opp for begge.

Med Elgeseter gate 10 er målet et sentralt treningssenter som kan møte studentenes treningsbehov. Velferdsdirektør for Velferds­tinget, Espen Munkvik, sier at det nye idrettsbygget skal gjøre treningstilbudet enda bedre for studentene i Trondheim. – Det nye idrettsbygget i Elgseter gate 10 vil være et tillegg til det allerede eksisterende tilbudet for studentene i Trondheim, forteller Munkvik.

Idrettsbygget er derimot ikke ment som er erstatning for treningssenteret på Dragvoll. Ifølge Søreide Hansen jobbes det for å finne erstatninger for Dragvoll.

– Vi har fått beskjed fra prosjektgruppen til campusutviklingen at alle treningsarealene til Sit på Dragvoll skal erstattes, men det er et stort bygg, og vi har ikke fått areal. Vi er på alle møter og kjemper, og vi håper at vi kommer langt i det kommende året mot slutten av planleggingsfasen, utdyper Søreide Hansen.

Han forklarer videre at NTNUI jobber hardt med å få tilgang til andre treningsarealer i tillegg til Elgeseter gate 10.

– Vi vurderer å kjøpe oss inn i Trondheim Spektrum og jobbe med kommunen. Der har vi sterke støttespillere. I tillegg håper vi å komme oss inn på Kalvskinnet. Der har NTNU en treningshall som er forbeholdt lærerstudenter. Så de har den hele uken når de trenger, men vi håper å få effektivisert det slik at vi kan komme inn der i hvert fall noen dager i uka, forklarer Søreide Hansen.

Må kanskje flytte vekk fra campus

Etter planen skal det nye idrettsbygget bli et kombinert undervisnings- og idrettsbygg. Formålet er å skape en institusjon hvor idrett, forskning og undervisning utfyller hverandre. Det er derimot ikke sikkert at trening blir prioritert i det nye idrettsbygget.

– Det er naturlig at undervisningen og alt arbeid som foregår på NTNU blir prioritert først, men det er synd om universitetets eget idrettslag kommer i andre rekke, for vi har et arealkrav vi også, forklarer Gjølme.

NTNUI Dans står ikke i fare på grunn av campusutviklingen, men det er derimot ikke sikkert at de får muligheten til å benytte seg av universitetsområdet.

– For NTNUI Dans sin del er det litt lettere å finne andre lokaler. Vi har ikke de store flatebehovene som flere andre idretter har. Vi trenger et rom med speil og stort nok gulv, men må vi flytte vekk fra campus er det kjedelig og uheldig for tilknytningen vi føler til universitetet, mener Gjølme.

Håper på et tettere samarbeid med dansevitenskap

Gjølme ser på dans som en viktig aktivitet for både studenter, ansatte og innbyggere i Trondheim. NTNUI Dans holder ukentlige dansekurs for over 800 studenter i Trondheim.

Gjølme ser på campusutviklingen som en god mulighet til å knytte NTNUI Dans nærmere opp mot fagmiljøet ved NTNU, spesielt masterstudiet i dansevitenskap. Sammen har dansevitenskap og NTNUI Dans allerede et samarbeid om utdanning innen danseinstruksjon.

– Vi har en instruktørutdanning sammen med dansevitenskap som frivillige instruktører hos oss får ta. Instruktørene får i tillegg studiepoeng når de har gjort ferdig praksisen sin, sier Gjølme.

NTNUI Dans opererer hovedsakelig på Sit Gløshaugen, men har også treninger på Dragvoll, Portalen og to egenfinansierte dansestudioer ved Nyhavna. Dansevitenskap holder hovedsakelig til på Dragvoll, men flyttes ned til Gløshaugen når campus på Dragvoll blir lagt ned. Gjølme er optimistisk til at det kan oppstå et enda bedre samarbeid mellom NTNUI Dans og dansevitenskap.

– Dansevitenskap er på Dragvoll, men vi har mesteparten av undervisningen vår på Gløshaugen og Nyhavna. Når distansen blir enda kortere, så blir det kanskje enda lettere å samarbeide, forteller Gjølme.

Kan gi høyere treningsavgift

Etter planen skal avsatte midler og de sparte leieinntektene ved nedleggelsen av Portalen være en del av finansieringen av Elgeseter gate 10. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å finansiere idrettsbygget må Sit vurdere om det er nødvendig å øke treningsavgiften for å kunne klare det.

TRONDHEIMSMODELLEN

• Gir studentene i Trondheim et av de beste treningstilbudene i Norge.

• Innebærer et samarbeid mellom Sit, NTNU og NTNUI, hvor NTNU sponser drift av anlegg.

• Gir medlemmene i studentidrettslag rabatt på medlemskort til Sit.

Pris og tilgjengelighet er en viktig faktor for studentene når de skal vurdere treningstilbud. For mange studenter er det viktig med et treningssenter i nærheten av der de bor og ikke bare i nærheten av campus. Det vil derfor bli nødvendig med flere treningssentre som flere studenter kan benytte seg av.

Sit har den billigste treningsavgiften i Trondheim i dag. Dette er et resultat av den såkalte Trondheimsmodellen. Dette gjør trenings­­tilbudet til Sit til et av de mest attraktive treningstilbudene for studenter i Trondheim.

– Treningsavgifta er avhengig av hvor stort tilbudet til Sit er. Herunder hvor mange sentre man har i drift, hvor mange gruppetimer man har tilgjengelig og den generelle lønns- og prisstigningen som er i markedet. Sit arbeider for å holde prisene på et lavest mulig nivå for studentene og et overskudd hos Sit vil gå tilbake til studentene, forklarer Munkvik.

Har det beste treningstilbudet i Norge

Ifølge Søreide Hansen er det viktig å holde treningsavgiften lav. Treningssentre med overskredet kapasitet og en ikke-konkurrerende årsavgift vil ikke bidra til å heve det allerede gode treningstilbudet studentene i Trondheim har, men heller bidra til å svekke det. Søreide Hansen forteller at NTNUI er i forhandlinger med Sit om hvor høy treningsavgiften burde være.

– Det er en evig diskusjon mellom NTNUI og Sit hvor avgiften bør ligge. Nå har vi bestemt oss for å gå inn i diskusjoner om en øvre grense. Dette må være en avgift som settes av begge. Vi skal jobbe for at prisen holdes lav. En lav terskel for trening er veldig viktig, forteller Søreide Hansen.

Søreide Hansen tror derimot ikke at en økt treningsavgift vil føre til at studenter i Trondheim kommer til å se etter andre treningstilbud. Ifølge han kommer Sit alltid til å ha det billigste tilbudet i Trondheim. Målet er at pakkeprisen til Sit skal være billigere enn de billigste treningstilbudene byen.

– Sit har de beste gruppetreningene og supre treningsfasiliteter. Medlemskap i Sit og NTNUI er billigere enn prisene samskipnadene i andre byer har på bare egentrening. Det er ganske vilt. Det er fordi NTNU støtter sterkt opp under idrettstilbudet.

Vil gjøre trening mer tilgjengelig

NTNU sitt mål med campusutviklingen er å skape en større, mer urban og bynær campus som skal samle alle de forskjellige fagmiljøene spredt rundt byen ved Gløshaugen. Gløshaugen skal ikke bare ligge nært sentrum, men også ha sin egen bystruktur med sitt eget servicetilbud. Søreide Hansen ser mange muligheter i dette når det kommer til trening.

– Et av NTNUIs ønsker er at trening blir mer integrert i campusutviklingen. Vi vil ikke at campus skal stenge etter at forelesning er over, men at det skal være litt som en by. Etter forelesning er det trening og uteliv. For eksempel skal grupperom og forelesningssaler bli brukt til trening som dans, kampsport eller gruppetimer, sier Søreide Hansen.

– Det er den frivillige innsatsen vi er avhengig av. Da er arbeids­vilkårene ganske viktige. At det er campusnært og at man kan møte folk fra andre studieretninger er positivt, forteller Gjølme.

– Nå som trening knyttes direkte opp mot akademisk resultat, blir det viktigere for universitetet å støtte opp under det som en naturlig del av hverdagen til studentene, avslutter Søreide Hansen.