Paraidrett og aktivitetsutstyr til alle

NTNUI Paraidrett har i samarbeid med NTNUI Bumerang utarbeidet et tilbud for gratis utlån av paraidrettutstyr.

Publisert Sist oppdatert

Paraidrett

Idrett for personer med funksjons­nedsettelser.

Har tilpasset utstyr og regler for å gjøre idretten morsom og tilgjengelig for alle.

Flere paraidretter har en tilsvarende idrett for funksjonsfriske.

Det finnes også paraidretter uten tilsvarende idrett for funksjonsfriske.

NTNUI har i over 20 år bidratt til å skape en sosial arena for inkludering og fellesskap blant Trondheims studenter. Leder Vilde Dalen Aas for NTNUI Paraidrett forklarer derimot at dette er en prestasjon som NTNUI ennå ikke har klart å oppnå.

Dette inkluderer et fullverdig idrettstilbud for funksjonshemmede studenter i Trondheim. NTNUI lanserte derfor høsten 2017 sin egen gruppe for studenter med funksjonsnedsettelser med visjonen om å gi dem et idrettstilbud.

VIL ØKE TILBUDET: Vilde Dalen Aas er leder av NTNUI Paraidrett. Hun ønsker at flere involverer seg i paraidretten, enten ved å bruke utstyret eller stille som frivillig.
VIL ØKE TILBUDET: Vilde Dalen Aas er leder av NTNUI Paraidrett. Hun ønsker at flere involverer seg i paraidretten, enten ved å bruke utstyret eller stille som frivillig.

– Vi snakket litt innad i NTNUIs Hovedstyre om at vi skal tilby idrett for alle, men vi fant ut at det gjør vi ikke. Da det kom fram at vi ikke når ut til absolutt hele studentmassen var det bare å sette i gang, og fikk vi støtte fra alle kanter. Spesielt Norges Studentidrettsforbund var med fra start, forteller Dalen Aas.

Ønsker et likt idrettstilbud for alle

Selv om personer med funksjonsnedsettelser utgjør en liten gruppe blant studentene i byen, mener NTNUI det er viktig å bruke tid og ressurser for å tilrettelegge for at de også kan delta i studentidretten på lik linje med andre.

– NTNUI Paraidrett er ikke er en gruppe eller et lag på lik linje med de andre gruppene i NTNUI. Paraidrettmiljøet er fantastisk godt, men såpass «lite» at målet vårt ikke er å skape konkurrerende tilbud – heller støtte opp de allerede eksisterende tilbudene i Trondheim, forklarer Dalen Aas.

Trondheim har eksempelvis allerede et eget rullestolrugbylag. Dalen Aas sier at istedenfor å starte opp et nytt rullestolrugbylag, blir de som ønsker å delta heller henvist til Trondheim Rullestolrugby.

Tilbyr gratis utlån av paraidrett­utstyr

Tidligere i høst startet NTNUI Paraidrett et samarbeid med NTNUI Bumerang slik at tilbudet ble utvidet i form av en ordning for gratis utlån av paraidrettutstyr. Fram til i dag har tilbudet innen paraidrett i NTNUI hovedsakelig bestått av en idrett kalt goalball i regi av NTNUI Basket.

Informasjons- og fagkonsulent Per-Einar Johannessen for paraidrett i Norsk Idrettsforbund gleder seg over utlånsordningen og håper at det vil bidra til at flere personer med en funksjons­nedsettelse vil prøve ut en eller flere aktiviteter.

– Norsk idrett har generelt satt et stort søkelys på å øke para-rekrutteringen, og det gleder oss at NTNUI som Norges største idrettslag virkelig har tatt tak i dette også, forteller Johannessen.

NTNUI Paraidrett har jobbet lenge med prosjektet hvor de retter seg mer mot utlån av utstyr til enkeltindivider, med den hensikten at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i aktiviteter sammen med funksjonsfriske.

– NTNUI Bumerang har laget et kjempe­grunnlag for utlån av utstyr med lokaler på Moholt. De har allerede en utrolig god organi­sering for drift, så det var bare for oss å bli med. De var engasjerte fra start, så nå låner vi ut parautstyr sammen, som er tenkt å nå ut til størst mulig brukergruppe uavhengig av funksjons­nedsettelse, utdyper Dalen Aas.

Hun poengterer at man verken er nødt til å være medlem av NTNUI eller student for å benytte seg av utlånsordningen.

– NTNUI Paraidrett skal være et lavterskel­tilbud som alle kan benytte seg av. Vi vil at det skal bidra til å øke NTNUI sitt breddetilbud og ønsker at alle grupper skal være en naturlig del av fellesskapet i klubben, forklarer Dalen Aas.

Gjennom NTNUI Bumerang vil utstyr som håndsykkel, tandemsykkel, piggski og fri­idrettsstoler derfor være tilgjengelig for ut­lån til dem som ønsker å benytte seg av det. Utlånsordningen skal være med på å fremme studenthelsen og derfor være et tilbud for alle.

Ser fram til Studentlekene

Et prakteksempel på en idrett som er unik for paraidretten er goalball. Goalball ble for første gang arrangert i Norge under Studentlekene i Trondheim i 2017, og både Dalen Aas og Johannessen ser fram til enda større suksess for idretten i år.

– Da goalball for første gang var med under Studentlekene i Trondheim ble det en stor suksess, og jeg håper at det blir en like stor suksess i 2019, sier Johannessen.

Goalball er et ballspill for personer med synsnedsettelser hvor deltakerne skal ha på seg lystette briller, dele seg inn i to lag på hver sin banehalvdel, og trille en ball med en bjelle langs banen. Motstanderlaget skal så prøve å stanse ballen med kroppen. Slik kan både funksjonshemmede og funksjons­friske delta på lik linje med hverandre.

– Det er så artig fordi de færreste har spilt det før, så alle stiller likt. Også er det veldig mye mer lavterskel enn de andre idrettene, samt et fantastisk eksempel på at paraidrett kan tilpasses begge veier, utdyper Dalen Aas.

Johannessen håper også at en fornyet suksess i Studentlekene kan bidra til en økt vekst for idretten andre steder i Norge.

– Det er i dag ingen goalballmiljøer i Norge, og det ville ha vært supert om Studentlekene kan bli en inspirasjon for å komme i gang med faste treninger i ett eller flere studentidrettslag, forklarer Johannessen.

Har behov for ledsagere

Ideen bak utlånsordningen til NTNUI Paraidrett og Bumerang er at funksjonshemmede og funk­sjons­friske kan benytte seg av utstyret sammen. Dalen Aas poengterer derfor at det også er behov for ledsagere som kan være med som deltakere i treningene.

– Det er stor mangel på ledsagere innenfor paraidretten. Om noen der ute ønsker å bidra er dette en gylden mulighet til å bli med. Det er alltid behov for noen som kan være med på tandemsykkelen eller den ene skituren, sier Dalen Aas.

Funksjonsfriske kan involvere seg i para­idretten på flere måter, enten som trenere eller frivillige. Dalen Aas avslutter med en oppfordring om å ta kontakt dersom man er interessert i å involvere seg som frivillig i paraidretten.