UTNYTTER KUNNSKAPEN: NTNUI-leder Edvard Andersen og Interimstyre-leder Øystein Fruseth Christiansen ønsker å gi kommende hovedstyre bedre innsikt i hva som kreves av vervene.
UTNYTTER KUNNSKAPEN: NTNUI-leder Edvard Andersen og Interimstyre-leder Øystein Fruseth Christiansen ønsker å gi kommende hovedstyre bedre innsikt i hva som kreves av vervene.

Satser på erfaring­soverføring når nytt styre skal velges

Et nytt interimstyre skal sørge for bedre forhold når et nytt hovedstyre i NTNUI endelig velges i februar 2020.

Publisert Sist oppdatert

NTNUI ble stiftet så langt tilbake som i 1910, og har drevet med flere typer idrett i over 100 år. I dag har de over 50 ulike idrettsgrupper og rundt 12 000 medlemmer totalt. Det å sitte i hoved­styret for idrettslaget innebærer derfor et stort ansvar. Da Edvard Andersen over­tok som leder i februar visste han lite om hva han gikk til. Lite erfaring og mangel på kunnskap om de ulike vervene i styret gjorde det vanskeligere enn det kanskje kunne vært. Nå har han og resten av ledelsen i Norges største idrettslag satt i gang et omfattende til­tak med mål om å legge bedre til rette for det som kan bli deres neste styre.

Les også: Med lovnader om tattovering og barbering økte oppslutningen i Studenttingsvalget noe.

Ønsker bedre kunnskaps­overføring

Under den ekstraordinære general­for­­­­samlingen som ble holdt 25. september ble det valgt et helt nytt inter­im­­­­styre. Poenget er å gjøre de om­fattende ut­skiftningene mykere og skape bedre for­hold for de nye styre­med­lemmene til å tilegne seg viktig kunn­skap og erfaring.

– Da vi begynte som styre i NTNUI skulle vi visst bedre hva vi gikk til. Nå skal vi samarbeide med dette inter­imstyret slik at de raskere kan føle at de er til nytte og kommer seg mer inn i hovedstyrets oppgaver, sier Andersen.

Denne prosessen skal foregå fram mot et endelig valg under en ny general­forsamling i februar 2020. Seks personer er nå valgt inn for å få en smakebit på hva vervene mer konkret innebærer. Andersen er tydelig på at dette vil være viktig for å skape kontinuitet og forut­sigbarhet for idrettslaget.

– Vi vil forsøke å overføre kunnskap om selve helheten av de ulike vervene i styret i denne perioden. Selv har vi fått en enorm ydmykhet for hvor mye dette er å sette seg inn i. Det er mange forskjellige oppgaver, og vi tror at utskiftningene vil gå bedre for seg dersom man kommer inn med riktig perspektiv istedenfor å tilegne seg det etter hvert.

Les også: Venter månedsvis på stipend fra Lånekassen.

Inspirasjon fra andre organisa­sjoner

Denne konkrete ordningen er ikke forsøkt tidligere i NTNUI. Mye in­spira­­sjon er derimot hentet fra andre for­eninger og linjeforeninger for studenter i Trondheim. Andersen er glad for at også NTNUI får muligheten til å vise seg å være dyktige når det gjelder denne typen erfaringsoverføring.

– Studentorganisasjoner i Trondheim er generelt gode på dette. I NTNUI har det vært snakk om problema­tikken rundt ut­skiftninger tidligere. Akkurat nå passer dette prosjektet godt inn i NTNUI sin helhetlige strategi med tanke på lang­siktighet. Vi jobber hardt for å se fram­over på best mulig måte og for å legge til rette for alle våre medlemmer.

Interimstyrets leder er Øystein Fruseth Christiansen, som an­tagelig­vis vil ha en ganske klar idé om hva disse opp­­gavene er innen valget som kommer til neste år. Med seg har han nest­­leder Jørgen Salvesen, økonomi­ansvarlig Idun Eide Stavseng, og styre­medlemmene Mats Finsås, Julie Victoria Christensen og Simon Sætre Borchgrevink.

– Styret består av ti personer som nær­­mest jobber fulltid. Det er en enorm inn­­­sats som legges inn. Man skal drive Norges største idrettslag, og legge til rette for under­gruppene våre. Hoved­­opp­gavene er å være der for disse gruppene i det dag­lige, i tillegg til å arbeide langsiktig for å bedre deres ramme­betingelser.

Les også: Stor lønnsforskjell blant professorer og ledere i akademia.

Ingen garanti for fast verv

Det er likevel ikke sikkert at de som nå er kommet inn i interimstyret velges til å være en del av det endelige styret.

– Det vi gjør er å styrke kandidaturet til disse personene før valget. De vil få en forsmak på hvordan det er å være i styret, og en naturlig konsekvens vil dermed være at også resten av NTNUI får se hvem disse menneskene er. De har derimot ikke noen som helst form for offisielt mandat i perioden før dette valget, sier Andresen.

Ideen om et interimstyre er en del av flere betydelige fornyelser for idretts­laget, som også har fått nye lokaler i idretts­bygget ved Gløshaugen. Det er også noe av det Christiansen skal ta fatt på dersom han velges som ny NTNUI-leder.

– Det er store oppgaver og en veldig bratt læringskurve. Det er viktig at vi sam­arbeider tett og lærer masse av dette prosjektet. Samtidig må vi også sørge for at de nye lokalene våre driftes på en god måte, avslutter Christiansen.