Studentorganisasjonene vet ennå ikke om de kan bruke rom på campus til høsten.
Studentorganisasjonene vet ennå ikke om de kan bruke rom på campus til høsten.

Studentorganisasjoner risikerer å bli stengt ute av NTNU

Som følge av NTNUs retningslinjer for bruk av campus til høsten, kan studentorganisasjoner bli nødt til å lete etter alternative lokaler.

Publisert Sist oppdatert
<b>Savner informasjon:</b> Leder for Studenttinget Åse Solheim Hagerup savner en avklaring rundt bruk av rom på campus til høsten.
Savner informasjon: Leder for Studenttinget Åse Solheim Hagerup savner en avklaring rundt bruk av rom på campus til høsten.

Leder av Studenttinget Åste Solheim Hagerup mener utestengingen kan bli svært ødeleggende for organisasjoner som allerede sliter om de ikke får benytte seg av campus.

– Først og fremst har det vært en krevende vår. Det har vært økonomiske utfordringer, utfordringer knyttet til rekruttering, kontinuitet ved bytte av for eksempel styre og den type ting. Det at studentorganisasjonene nå risikerer å få enda større utfordringer med sin egen drift kan være potensielt ødeleggende for noen av organisasjonene som kanskje ikke er så robuste.

Over 60 ulike studentorganisasjoner er tilknyttet NTNU, og flertallet av disse bruker campus til møtevirksomhet og drift av organisasjonen.

Til nå har NTNU kun fastslått at alkoholfrie studentaktiviteter, initiert av fakultet, institutt og fadderuka, kan gjennomføres i uke 33 og 34, det kommer fram i meldinger publisert på Innsida over sommeren.

– Å informere er det minste de kan gjøre

Solheim Hagerup forklarer at å gi god informasjon vil gjøre det enklere for studentorganisasjonene å drive organisasjonen sin.

– Det at studentorganisasjoner føler seg informert og oppdatert på hva de skal forholde seg til er det minste NTNU kan gjøre. Når de da mangler informasjon om hva de faktisk har lov til å gjøre, og er usikre på om de kan benytte seg av campus eller ikke, så har man en dårlig start.

Studenttingslederen trekker også fram at hjemme-fasilitetene til en vanlig student ikke egner seg til å drifte organisasjonen hjemmefra.

– De fleste bor i kollektiv med svært begrenset areal, så det å ha disse møtene hjemme hos hverandre kan potensielt være en smitterisiko fordi man ikke kan opprettholde 1-metersregelen. Organisasjonene trenger trygge arealer, noe NTNU kan tilby, forteller Solheim Hagerup.

NTNUI

<b>Håpefull:</b> Leder i hovedstyret i NTNUI Øystein Fruseth Christiansen tror at NTNUI vil kunne tilby et godt aktivitetstilbud til høsten.
Håpefull: Leder i hovedstyret i NTNUI Øystein Fruseth Christiansen tror at NTNUI vil kunne tilby et godt aktivitetstilbud til høsten.

I forhold til andre studentorganisasjoner er NTNUI intern hos NTNU, og har fortsatt mulighet til å benytte lokaler til større samlinger eller arrangement.

– Prosessene for å få til disse bookingene har gått tregere enn vanlig i forkant av høsten, men det har gått, skriver leder i hovedstyret i NTNUI, Øystein Fruseth Christiansen på e-post til Under Dusken.

NTNUI er fortsatt i dialog med NTNU om hva slags innendørs arrangementer som kan gjennomføres, men tror at de uavhengig av utfallet vil kunne tilby et godt aktivitetstilbud utendørs på campus og andre steder i Trondheim. Idrettsanleggene i Dødens Dal og idrettsbyggene på Dragvoll og Gløshaugen omfattes ikke av NTNUs restriksjoner for bruk av campus, men følger de gjeldende smittevernsanbefalingene.

Samfundet

Også to av korene på Studentersamfundet benytter seg av lokaler på campus. Leder av Studentersamfundet Karen Mjør forteller at de fortsatt venter på avklaring fra NTNU om dette kan fortsette som normalt.

<b>Venter: </b>Leder av Studentersamfundet Karen Mjør forteller at Samfundet fortsatt venter på en avklaring om bruk av rom på campus.
Venter: Leder av Studentersamfundet Karen Mjør forteller at Samfundet fortsatt venter på en avklaring om bruk av rom på campus.

– Alternativet er å se etter andre møtelokaler, men vi håper selvfølgelig at vi kan bruke NTNU sine lokaler som før, siden det vil gjøre kabalen på Samfundet mye lettere under en veldig annerledes høst, der vi gjør det vi kan for å ta i mot flest mulig nye og gamle studenter, forteller Mjør.

I tillegg til at eksterne studentorganisasjoner risikerer å ikke få benytte seg av rom på campus denne høsten, vil også opptaket se annerledes ut. I følge de nye retningslinjene kan ikke lenger arrangementer og stands gjennomføres innendørs i august og september.

Samfundetlederen forteller at de derfor vil satse enda mer på digital markedsføring dette semesteret. I tillegg til at de har lagd brosjyrer som fordeles til studentbyene i samarbeid med Sit, skal de bleste på Akademika og henger plakater rundt om i bybildet.

– Vi satser på at opptaket går så normalt som mulig, sier Mjør.

Fikk du med deg? Lyche pusses opp i sommer.

Sentral beredskapsledelse skal diskutere saken

Studenttinget er i dialog med NTNU og jobber for å sikre de frivillige studentorganisasjonene areal til driften sin.

– Det er viktig å huske hvilken rolle studentorganisasjonene har i studiehverdagen. De gjør en kjempeviktig jobb. Uten studentorganisasjoner så vil det være hakket kjipere å være student i Trondheim.

Studenttingslederen tror NTNU må ta i betraktning den realiteten studentorganisasjonene må forholde seg til.

– Først og fremst er disse organisasjonene i aller største grad frivillige, som betyr at de er basert på engasjement. Om man da får beskjed om at man ikke har noen arealer å være på, så mister man mye av det engasjementet, forteller Solheim Hagerup.

Avdelingssjef i avdeling for studenttjenester Jenny Bremer forteller at saken vil bli tatt opp og diskutert med sentral beredskapsledelse mandag 3. august. De har fått mange henvendelser om saken og jobber for å finne en løsning. All bruk av campus til andre aktiviteter enn planlagt undervisning i høst skal behandles i sentral beredskap ved NTNU.

– Det er mange hensyn å ta, og det er viktig at alle konsekvenser er vurdert, skriver Bremer på e-post til Under Dusken.