NYVALGT ARBEIDSUTVALG: F.v. leder Morten Eidsvaag Althe, fagpolitisk ansvarlig Erik Johansen, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder Ida Austigard Østigård og internasjonalt ansvarlig Kristian K. Wiulsrød.
NYVALGT ARBEIDSUTVALG: F.v. leder Morten Eidsvaag Althe, fagpolitisk ansvarlig Erik Johansen, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder Ida Austigard Østigård og internasjonalt ansvarlig Kristian K. Wiulsrød.

Nye fulltidspolitikere valgt inn i Studenttinget

Torsdag var Studenttinget samlet for å velge nytt arbeidsutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Studenttinget er NTNU sitt øverste studentorgan, og har som oppgave å representere studentenes interesser. Det var stillingene som leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig som skulle velges torsdag kveld.

– NTNU-studenter skal ha en fordel i arbeidslivet

Studenttinget

  • Studenttinget NTNU (STi) er NTNUs øverste studentorgan
  • De bestemmer hva Studenttinget, på vegne av NTNUs 42 000 studenter, skal mene om ting.
  • Valg til Studenttinget foregår hver høst, som elektronisk urnevalg, hvor alle studenter ved NTNU har stemmerett.
  • Alle studenter ved NTNU kan stille til valg, både til Studenttinget, Arbeidsutvalget og til ulike råd og utvalg.
  • Arbeidsutvalget består av totalt seks medlemmer, hvor alle sitter på heltid. Fire har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund.

Kilde: Studenttinget.no

Det var to kandidater som stilte som studenttingsleder, og etter spørsmålsrunden var det lektorstudent Morten Eidsvaag Althe som gikk av med seieren.

På spørsmål om campusprosjektet, trakk Althe frem samarbeid på tvers av fagmiljø som helt nødvendig for å skape en ny kultur og for å kunne omstille kunnskapen ved NTNU for fremtidens utfordringer.

Han mente også at flere av de nåværende lokalene er problematiske.

– I dag kan du ikke studere musikk ved NTNU om du sitter i rullestol.

Althe understrekte at om man har en visjon om ett samlet NTNU, må man også snakke om utdanningskvalitet, ikke bare samlokasjon.

– Målet er at om du har gått på NTNU, skal du ha et fortrinn i arbeidslivet, uavhengig av hvilken studentby du har studert i.

STUDENTTINGETS NYE LEDER: Morten Eidsvaag Althe ser fram til å fatt i det spennende arbeidet
STUDENTTINGETS NYE LEDER: Morten Eidsvaag Althe ser fram til å fatt i det spennende arbeidet

På spørsmål om sine hjertesaker nevnte han et levende campus og psykososial helse.

–Og mikrobølgeovn på Dragvoll, la han til med et smil.

Etter valget uttalte han til Under Dusken at det er en enorm ære å få muligheten til å kunne representere alle studentene.

–I tiden fremover vil det være viktig med et godt samarbeid i Studenttinget, men også med de ulike Studentrådene. Sammen skal vi bidra til at studentstemmen ved hele NTNU styrkes.

Kvalitetssikring av utdannelsen er en utfordring

Det var fire kandidater til stillingen som fagpolitisk ansvarlig, og etter voteringen var det Erik Johansen som ble valgt inn.

Spørsmålsrunden satte fokus på hvordan man kan sikre engasjerende undervisning og høy kvalitet i forskningen. Johansen refererte til at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i høst kontrollerer kvalitetsikringen ved NTNU. Uten godkjenning fra NOKUT kan NTNU miste sin akkredditering som universitet, og han fremhevet at arbeidet med NOKUT-tilsynet derfor vil bli viktig

–Det er åpenbart at det er utfordringer knyttet til referansegruppesystemet, både når det kommer til å få deltakere, og å sikre at tilbakemeldingene som kommer frem der blir brukt, fortalte Johansen.

Kandidatene diskuterte også hvordan undervisningen kan knyttes tettere opp mot forskning tidligere i utdanningsløpet.

–Jeg er opptatt av å forankre undervisningen i forskningen som gjøres ved NTNU. Det er et behov for å bruke studentmassen vi har som ressurs, og å la studentene delta i den aktive forskningen som foregår ved deres institutter, sa valgvinneren Johansen i sitt svar.

Han løftet også fram arbeidet med å integrere nye undervisningsformer, med mer bruk av seminarer og prosjektoppgaver, og ikke bare undervisning i store forelesningssaler.

Vil styrke læringsmiljøet etter SHOT-resultatene

Nanoteknologistudent Ida Austigard Ødegård ble valgt inn som læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder. Det var to kandidater til stillingen.

–SHOT-undersøkelsen viser at vi har en lang vei å gå når det gjelder ensomhet blant studenter, fortalte Ødegård og løftet frem hvordan man må arbeide med det psykososiale miljøet fremover.

Hun la også vekt på viktigheten av at linjeforeningene blir tildelt arealer i campusprosjektet for å skape et miljø som gir trivsel og motivasjon for læring.

–Vi trenger et miljø der alle føler de har noe å bidra med. Et miljø der man kan oppleve mestring og tilhørighet, og der alle opplever at de har noen å lære med, sa hun.

Hun mente at Sit og andre studentforeninger som går på tvers av fakulteter også må prioriterest når arealene skal fordeles i campusprosjektet for å favne flest mulig studenter.

–Internasjonale studenter er en ressurs

Det var fire kandidater til stillingen som internasjonalt ansvarlig, og det var til slutt Kristian K. Wiulsrød som gikk av med seieren.

Regjeringens beslutning om å innføre skolepenger for utenlandske studenter utenfor EØS var et naturlig tema, og det var enighet om at utenlandske studenter ikke bør betale skolepenger i Norge.

–Én av to utvekslingsstudenter kommer fra utenfor EU, EØS og Sveits. Det skaper ulikhet mellom norske og internasjonale studenter. De er ikke bare en ressurs, men først og fremst mennesker som fortjener like muligheter som norske studenter, sa Wiulsrød.

På spørsmål om hvordan man skal styrke utvekslingsmulighetene også i Gjøvik og Ålesund, fremhever han at linjeforeningene bør inkluderes i større grad, siden de vet best hvilke strategier som fungerer på de ulike campusene.

Powered by Labrador CMS