Studentdemokratiet på NTNU sliter med rekruttering

Per i dag er bare 18 av de 21 trondheimsplassene i Studenttinget NTNU fylt, og ett fakultet er helt fraværende. Nå skal de forsøke å rette opp i dette.

Publisert

Studenttinget er de 42 000 NTNU-studentenes representanter. I reglementet til Studenttinget er det fastslått at alle fakultet skal sikres ett mandat hver ved kvotering. I utgangspunktet skal det være 21 faste representanter og opptil 21 vararepresentanter fra Trondheim. Nå er det 18 trondheimsrepresentanter, og bare syv av åtte fakultet er representert. Det er heller ingen trondheimsvaraer.

I henhold til Studenttingets eget valgreglement er det de selv som supplerer inn representanter. Fristen for å melde sitt kandidatur til suppleringsvalget er satt til den 26. januar.

– Utfordring å finne kandidater

Leder i Studenttinget, Astrid Hilling, forteller de mangler tre representanter, og at korona har vært én av grunnene til at de har slitt med rekruttering. Hun påpeker at en del av problemet kan være at de ikke har hatt mulighet til å være så synlige på campus som de tidligere har vært.

– Vi har ikke samme nettverk. Studenter som snart er ferdige med bachelorgraden sin har gjerne ikke hatt et eneste normalt år. Da er de kanskje ikke like godt kjent med organisasjonene.

Samtidig som Hilling sier at korona kan ha noe av skylden for utfordringer med rekruttering, forteller hun også at Studenttinget selv kan bli bedre på å nå studentene.

– Vi prøver forskjellige måter å rekruttere og har ikke funnet nøkkelen for hvordan vi best skal gjøre det. Nå skal vi gå mer systematisk til verks for å prøve å nå bredden.

Selv om rekrutteringen ikke har vært optimal, prøver Studenttinget nå å nå ut til de fakultetene som er underrepresentert. På tross av at noen plasser står tomme, understreker Hilling at Studenttinget fortsatt er vedtaksdyktige. I reglementet kreves det nemlig minst 50 prosent oppmøte, altså minst 13 representanter, for vedtaksdyktighet. De vil altså fortsatt kunne gjøre valg og uttale seg på vegne av studentene, selv om ikke alle fakultet er representert.

– Samtidig er det absolutt en fordel å ha en del vararepresentanter. Å ha en slik liste veldig viktig for at vi kan være fulltallige på møter.

Powered by Labrador CMS