Åtte kandidater stiller til UKEsjef

Vi har pratet med kandidatene om hvorfor de burde bli neste UKEsjef.

Publisert Sist oppdatert

Den 29. januar velges hvem som skal være sjef for UKA-21. Selve valget vil foregå i Storsalen klokken 18.00, og alle medlemmer har stemmerett såfremt de har med seg gyldig medlemskort. I forkant av valget er det hele åtte kandidater som har meldt seg.

De to første kandidatene meldte seg på samfundsmøtet 18. januar, og fem til på samfundsmøtet 25. januar. Det er likevel fortsatt mulig å stille eller at noen blir benket (at noen blir meldt av andre til å stille) på selve valgdagen, så det kan potensielt bli trangt på scenen.

Vil inspirere til ærekjærhet

Eirik Kristoffer Myking er 21 år og studerer samfunnsøkonomi. Han har erfaring fra verv som teltbartender i UKA-19. Det viktigste for ham er trivsel blant alle de frivillige, og å prøve å redusere overarbeid ved hjelp av god planlegging. Myking er redd UKA framstår som en kommersiell organisasjon å jobbe som frivillig for, og han ønsker å øke tilhørigheten ved å inspirere den samme ærekjærheten han selv føler til festivalen blant alle frivillige.

– Det skal vises at det er et studentarrangement, og det skal føles, forteller Myking.

Om han blir valgt til UKEsjef skal han gå inn for å aktivt hospitere i alle deler av organisasjonen for å lære så mye han kan om hvert ledd. Han tror det blir veldig gøy, men veldig mye arbeid.

Les også: NTNU krever passordbytte.

Fokus på oppfølging og erfaring

Selma Haga er 22 år gammel og studerer økonomi og administrasjon. Hun var internøkonomiansvarlig i UKA-17, og nestleder i arena i UKA-19. Dette ga både mersmak og erfaring som hun vil ta med videre.

– Jeg vil fokusere på de tingene som har gått bra og dårlig i mange UKEr tilbake i tid, og luke ut fallgruver.

Haga vil også avlaste de tyngste stillingene, og har flere idéer til hvordan dette kan gjøres, som hun gleder seg til å presentere for Storsalen imorgen. Hun mener hennes erfaring med oppfølging innad i organisasjonen er en av hennes sterkeste sider.

Samarbeid og kommunikasjon

Maja Sofie Kristina Fjellström er 24 år og studerer statsvitenskap. Hun vært personal- og kommunikasjonsansvarlig i logistikk i UKA-19, og vært leder i både den Samiske Studentforeninga og Trøndelag barne- og ungdomsråd. Vervene har gitt henne bred erfaring som hun vil ta med om hun blir valgt som UKEsjef. Hun er opptatt av det store bildet i festivalen.

– UKA har vokst ganske mye de siste årene, og det er veldig mange tradisjoner å bevare. Men man må også være nyskapende, se på nye idéer, og jobbe smartere med det man har og utvikle det.

Fjellström vektlegger hennes erfaring innen kommunikasjon, og vil gjerne øke samarbeidet mellom UKA og linjeforeningene.

Les også: Dette er Studentersamfundets vårprogram.

Vil bringe tilbake sjarm og frivillighet

Maren Johanne Mood er 23 år og studerer Bygg- og miljøteknikk. Hun har erfaring fra å være markedsføringskoordinator og ansvarlig for UKEtoget i UKA-19, samt vært leder i linjeforeningen H.M Aarhønen. Dette har gitt henne innsikt i hvordan studentfrivilligheten i byen drives.

Les også: Mitt hjerte banker for NTNU.

– UKA-19 skapte en god profesjonell profil, men det er viktig å ta vare på studentfestivalens sjarm og frivillighet. Jeg vil aktivt jobbe for inkludering av hele studentmassen i byen.

Mood blir motivert av å engasjere mennesker, og hun er villig til å sette alt annet på hylla for å fokusere på å være UKEsjef.

Sette UKA på norgeskartet

Fartein Lemjan Færøy er 26 år og studerer kommunikasjonsteknologi. Han har vært UKEmusiker i studentersangforeningen, i tillegg til å være med i Pirum. Han har også vært ansvarlig for korhelgen under UKA. Færøy har mange drømmer og visjoner han vil bringe til vervet om han blir valgt, for eksempel å sette UKA på norgeskartet. Færøy er også opptatt av å skape en helhet.

– Jeg vil skape en holdning hvor vi alle jobber mot det samme, at vi er en del av noe større.

Han er glad i å motivere folk til å jobbe hardt, selv om det kan være hardt til tider.

Les også: Dette er din nye minister.

Har svarene på UKAs utfordringer

Max Meinich er 21 år og studerer Kybernetikk og Robotikk på tredje året. Under UKA-17 jobbet han med lys og scene i Regi, og under UKA-19 satt han som gjengsjef for samme gjeng i Kulturstyret. Meinich mener han vil gjøre en god jobb for å sikre et levedyktig UKA.

– Vi står overfor en del utfordringer med UKA-21, og jeg tror jeg har svarene.

Dersom han blir valgt til UKEsjef forventer han mye spennende jobb med et bredt spekter av utfordringer.

Vil la andre få samme positive opplevelse

Aurora Sauar er 21 år og studerer også Kybernetikk og Robotikk på tredje året. Hun har tidligere erfaring som kokk i Selskap under UKA-17 og kjøkkenansvarlig under UKA-19. Hun valgte å stille til UKEsjef fordi hun hadde en veldig positiv opplevelse av både UKA-17 og UKA-19.

– Jeg har fått masse nye venner, gode opplevelser og jeg har lært masse! Jeg har lyst til å gi samme mulighet til andre.

Hun forventer likevel at vervet vil bli krevende med mye jobb og mange utfordringer, men også at det vil være lærerikt.

Les også: Stormannsgale NTNU.

Vil benytte seg av Trondheim Spektrum

Joseph Whittington er 24 år gammel og tar en bachelor i allmenn litteraturvitenskap. Han har erfaring som funksjonær i kulturutvalget, DJ i UKA-17, og produksjonsassistent i Dødens Dal i UKA-19.

– Fokusområdene mine er å flytte deler av programmet i Dødens dal til Trondheim Spektrum, og tidligere og bedre integrering av nøkkelfunksjonærer fra Samfundet og dermed kutte drastisk ned på antall UKEfunker og arbeidsmengden som kreves av dem, forteller Whittington.

Han mener at hans erfaring fra både UKA og Samfundet gjør ham til en godt egnet kandidat, og han ønsker å bli kvitt idéen om at de to er separate enheter.