Dette blir oppussingsprojektet til UKA-21

Hver gang festivalen arrangeres blir ett av lokalene på Samfundet pusset opp. Til UKA-21 skal Rundhallen gjennomgå en oppussing.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver UKA i en pressemelding. Å pusse opp Rundhallen var oppe til diskusjon under UKA-19 også, men da falt valget på Strossa. 16. april bestemte Finansstyret at Rundhallen skal få en overhaling.

Rundhallen som oppholdslokale

I pressemeldingen skriver UKA at det er to grunner til at Rundhallen ble valgt. Det ene er at det vil bli stilt strengere krav til Rundhallen som garderobe og flytlokale, da kapasiteten på Huset ved et Nybygg vil øke. Det andre er at det skal gå an å henge i Rundhallen.

– Vi ser at Rundhallen har et større potensial til å bli et enda mer velfungerende velkomstareal og oppholdsareal for Studentersamfundet, sier UKEsjef Max Meinich på telefon.

– Det er et ønske fra Husets side at det i større grad skal legges til rette for at man skal kunne sette seg ned i Rundhallen og ta det med ro, ta en øl, eller prate med folk og slappe av. Men som sagt, det er ikke gjort noe konkret ennå, forteller sjefen for byggeprosjektet, Ole Bjørn Falang.

Fikk du med deg? Lyche skal også gjennomgå en oppussing.

Foreløpig få konkrete planer

Som tidligere blir det utlyst en arkitektkonkurranse for prosjektet der vinneren får være med på utviklingen på oppussingsprosjektet. Verken Meinich eller Falang kan si noe om hvor mye penger som går med til prosjektet. De finansielle rammene er ikke satt, forteller Meinich.

Oppussingen kommer ifølge Falang til å skje delvis på sommeren 2021 og delvis i byggeperioden rett før UKA, og begge to håper at prosjektet ikke vil prege studentene på høsten.

– Vi håper å ha Rundhallen åpen så mye som mulig, så må vi rett og slett bare se hva som blir nødvendig og hva vi får til etter hvert. Det er jo sånn at når Huset skal være åpent må det jo være garderobekapasitet. Det må løses, sier Falang.

– Det er et mål for oss at Rundhallen i størst mulig grad skal kunne være åpen i immatrikuleringsperioden og perioden mellom sommeren og UKA, avslutter Meinich.