Bærekraft og miljø: UKEsjef Julian Mæhlen sier det viktigste festivalen kan gjøre for det grønne skiftet er å sette miljø på agendaen.
Bærekraft og miljø: UKEsjef Julian Mæhlen sier det viktigste festivalen kan gjøre for det grønne skiftet er å sette miljø på agendaen.

UKA vil bli grønnere

Men overlever ikke i sin nåværende form uten oljesamarbeid, sier UKEsjef Julian Mæhlen.

Tekst: Synne Didriksen og Marte Sæther Ottesen

UKEsjef Julian Mæhlen kan fortelle at Equinor og UKA ble hovedsamarbeidspartnere først i 2007, samme år som teltet i Dødens Dal slik det har vært de siste UKEne, kom på plass.

Sender et signal: Leder Hege Skarrud for utvikling- og miljøorganisasjonen Spire mener UKA bør ta en vurdering av hvem de samarbeider med.
Sender et signal: Leder Hege Skarrud for utvikling- og miljøorganisasjonen Spire mener UKA bør ta en vurdering av hvem de samarbeider med.

– Det kanskje viktigste bidraget Equinor gir UKA kommer gjennom kompetansehevingen de tilbyr. Særlig delen knyttet til risikovurdering, krisehåndtering og lederutvikling har vist seg som en helt essensiell ressurs for blant annet driften i Dødens Dal, forklarer Mæhlen.

– Dalen hadde ikke vært det samme i dag uten støtten fra Equinor.

UKA har inntatt Trondheim og Studentersamfundet annethvert år siden 1917 og i år arrangeres den frivillige studentfestivalen fra 3. til 27. oktober. Kulturfestivalen beskrives som en stor dugnadsuke på Studentersamfundet, hvor formålet er å sikre overskudd for driften av det Runde Røde.

Les også: Førsteårsstudentene i arkitektur er i gang med sitt tradisjonsrike byggeprosjekt, denne gangen i samarbeid med UKA.

Verden:

• Paris-avtalen fra 2015 har krevd at alle medlemsland skal komme med nasjonale mål for hvordan nå 1,5-gradersmålet hvert femte år, første gang i 2015, neste gang i 2020.
• FNs klimapanels (IPCC) 1,5 graders- rapport fra 2018 sier at det vil være mye ekstremvær om verdens temperatur totalt sett øker med mer enn dette. For å nå målene må alle land være nullutslippsland innen 2050.
• Det internasjonale naturpanelet (IPBES) rapport fra 2019 fastslår at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene.
• Dersom verden ikke gjør noen ting vil verden gå mot en temperaturøkning .

Norge:

• Norge forpliktet seg til EUs klimamål i stedet for å ha nasjonale mål for utslippskutt. Slik kan man fortsette oljeutvinning, mot at andre europeiske land betales for å kutte mer i sine utslipp.
• EU har bestemt at det vil bli avgift på alle typer CO2-utslipp, ikke bare dagens “kvotepliktige sektor”. Dette vil gjelde også i Norge.
• Regjeringen har i 2019 utlyst 90 nye olje og gassfelter på norsk sokkel, inkludert i Barentshavet.
(kan sløyfes) • MDG, SV og Rødt er for gradivis utfasing av oljeindustrien innen 2030. Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SP og Krf er mot.
eller buljong

Trondheim:

• Trøndelag fylkeskommune har erkjent, men ikke erklært klimakrise.
• Trondheim er en av syv europeiske byer i energiprosjektet +CityxChange for mer bærekraftige byer.
• Trondheim kommune har satt mål om 80% utslippsreduksjon innen 2030.

«Grønn UKE»

Aldri før har klima og miljø stått høyere på agendaen i verden, da det ifølge FNs klimapanel haster å få verden utslippsfri innen 2050. Trøndelag fylkeskommune erkjente i juni at «vi lever i en klimakrise» og i Trondheims kommuneplan for 2017-2030 står det at de har som mål å redusere de direkte utslippene i kommunen med 80 prosent innen 2030. Den siste måneden har blant annet 2000 klikket interessert på Klimabrølets facebookarrangement, og 700 på «Skolestreik for klimaet.» 2.-8. september ble Klimafestivalen i Trondheim avholdt for fjerde gang, mens Studentersamfundet avholdt onsdagsdebatt om «det grønne skiftet».

UKA-19 er nestemann ut med hele uke 42 som «Grønn UKE». Dermed kan det bli satt spørsmålstegn ved UKAs fortsettende samarbeid med Equinor som har vart siden 2003. Equinor, tidligere Statoil, er et internasjonalt energiselskap som i hovedsak utvinner olje og gass på norsk sokkel. På sine sider beskriver selskapet seg selv som en stadig viktigere aktør innen fornybar energi.

Grønn festival

Grønn UKE vil være en uke der festivalen ønsker å ha ekstra fokus på bærekraft og miljø. Den vil bestå av foredrag med Karen Elene Thorsen, kanskje bedre kjent under navnet @fattig.student, plante- og klesbyttemarked, vintagemarked, samt UKEdebatten om kjernekraft og temafesten Peace and Love med hippie-tema.

– Det vil være arrangementer som fokuserer på mat, klær, søppel og mer. Hensikten er å gjøre de besøkende mer bevisste på miljø og vekke oppmerksomhet rundt og inspirere til mer miljøvennlige valg, forteller UKEsjefen videre.

UKA-19 vil være første gang dette arrangeres. Arrangørene håper dette vil være en døråpner for UKE-festivaler i framtiden.

Les også: Vi har regnet ut prisen for å få med seg hele UKA-19.

– Målene rettferdiggjør ikke midlene

I løpet av sine 16 år med Equinor som samarbeidspartner har UKA mottatt mye kritikk for avtalen med hovedsponsoren. Blant kritikerne er miljøorganisasjonen Spire, som også ved UKA-17 uttrykte misnøye over at festivalen tilsynelatende ikke tok samfunnsansvaret sitt på alvor.

Leder for Spire, Hege Skarrud, stiller seg kritisk til samarbeidet mellom UKA og Equinor. Organisasjonen jobber for en rettferdig og bærekraftig verden, med fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling.

– Det er et kjempeparadoks at Equinor og UKA samarbeider. Equinor prøver som kjent å grønnvaske seg selv. De skryter av små havvindavtaler i England, samtidig som de ønsker oljeutvinning i Australiabukta, til stor protest fra lokalbefolkningen, på samme måte som i Lofoten, Vesterålen og Senja. Samarbeidet med UKA bidrar til Equinors kampanje om å mykne opp i eget rykte, konstaterer Skarrud.

Les også: The new board of ISFiT: – Now we are eight, soon we will be five hundred.

Sette miljø på agendaen

UKEsjef Mæhlen understreker at Equinor først og fremst er Norges største selskap og at UKAs utvikling ikke hadde vært mulig uten dette samarbeidet.

– Det viktigste UKA kan gjøre for det grønne skiftet er å sette miljø på agendaen. Det er ikke noen motsetning mellom at UKA retter fokus mot det grønne skiftet, samtidig som vi har et samarbeid med den største teknologibedriften i Norge.

Skarrud svarer at målet om å lage Norges største kulturfestival, og målet om en grønn UKE, undergraves av samarbeidet med Equinor.

– Det sender et signal om at man støtter måten Equinor tjener penger på. UKA burde heller funnet grønne samarbeidspartnere, selv om dette er en mer krevende jobb for de frivillige. I disse dager er dette fullt mulig. Øyafestivalen, Bylarm og Oslo Pride er eksempler på at det er mulig å lage festival i Norge, og samtidig ha etiske retningslinjer og krav til hvor sponsorenes penger komme fra, opplyser Skarrud.

Hun mener tilslutt at UKA burde ta en vurdering på hvem de samarbeider med. Om ikke står man i fare for å la økonomien styre, og den er dessverre ikke organisert slik at den ivaretar miljøet på best mulig måte.

– UKA burde foreta en kjempeevaluering om samarbeidet, hvor de ser på de samfunnsmessige konsekvensene som kommer ut av de pengene Equinor tjener og gir bort, før de velger å samarbeide med dem igjen, sier Skarrud.

I den originale versjonen av denne artikkelen sto det at UKA ikke overlever uten oljesamarbeid. Det var en tolkning Under Dusken gjorde på bakgrunn av UKEsjefens sitater. Denne tolkningen var UKA uenige i. Vi har derfor endret dette. Under Dusken beklager.