UKA ville ikke framstå som hyklere - forsøkte å legge føringer for debatten

Ved å trå forsiktig i debattprogrammet ønsket UKA å unngå krass kritikk av hovedsponsorene.

Publisert Sist oppdatert

Kilder Under Dusken har snakket med kan fortelle at det ble lagt føringer for hvordan man skulle forholde seg til UKAs samarbeidspartnere i arbeidet med planleggingen av deler av kulturprogrammet. Medlemmer av UKEstyret kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at det ble lagt begrensninger på spillerommet for kritikk av samarbeidspartnere.

UKA: Mulighet for kritikk av Equinor

Kultursjef i UKA-19 Agnete Djupvik.
Kultursjef i UKA-19 Agnete Djupvik.

Kultursjef i UKA Agnete Djupvik kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av et begrenset spillerom for debatt, men innrømmer likevel at det i planleggingsfasen ble lagt enkelte føringer for debattene.

– Vi har snakket om hva vi ville ha ut av debattene sånn generelt. Det vi snakket om da var at vi ønsket å styre unna partipolitikk, og at vi heller ikke ønsket temaer som strider mot det vi driver med. Det ville fremstått som lite sammenhengende om vi for eksempel argumenterte for at shipping er bedre enn tog, samtidig som vi sponses av Bane Nor - det henger liksom ikke så mye på greip.

Djupvik påpeker at man under UKA-19 også hadde arrangementer som dialogmøtet med Equinor, hvor publikum hadde alle muligheter til å stille energiselskapets representanter kritiske spørsmål. Også pressesjef i UKA Markus Drange trekker fram dialogmøtet som et arrangement hvor kritikk av selskapet var mulig.

– Dialogmøtet er jo et eksempel på at vi ikke ønsker å luke vekk kritikk. Majoriteten av tiden var satt av til at publikum kunne stille kritiske spørsmål rettet mot Equinor, som igjen kunne få en anledning til å svare for seg om hva de mener om ulike tema, sier Drange.

Les også: Venter månedsvis på stipend fra Lånekassen.

Føringer for debatt

Debattene under UKA-19 ble arrangert av Styrets debattkomité (SDK), som til vanlig også arrangerer onsdagsdebattene på Samfundet. Under Dusken har fått innsyn i deler av en epostutveksling mellom kultursjefen i UKA og SDK, hvor det ble lagt fram enkelte føringer for hva man ønsket ut av debattene under UKA.

I mailen ber UKA blant annet om at man holder seg unna partipolitikk, unngår ledende spørsmål og at man ønsker å «oppfordre til nysgjerrighet» framfor debatter med skarpe motsetninger.

Angående forholdet til næringslivet, ber UKA om at man «unngår temaer som får UKA til å fremstå som hyklere.» Djupvik utdyper at selv om det var helt greit å debattere Equinor og deres virkeområder på en nysgjerrig og kritisk måte, ville det vært uheldig for UKA om man aktivt gikk inn for å stille en samarbeidspartner i dårlig lys.

– Vi ønsket åpne vinklinger på alle temaene vi hadde oppe til diskusjon på våre arrangement, og heller la debattantene og publikum stå for sine meninger. Vi ønsker ikke å være noen polariserende kraft, men en åpen og nysgjerrig arena, forteller Djupvik.

Dagsorden ikke påvirket

Debattansvarlig i Styret på Samfundet Karen Mjør er tydelig på at føringene fra UKA ikke har påvirket den dagsorden SDK og Styret på Studentersamfundet hadde planlagt for semesteret.

– SDK har dette semesteret, som alle andre semester, utarbeidet en prioriteringsliste med hvilke debatter vi ønsker å ta opp. UKA har ikke tatt noen av disse temaene av bordet. Det eneste vi har gjort er å flytte de tre temaene influencer, kjernekraft og prevensjon til oktober og UKA, fordi vi mente at det var de som passet best inn i kulturprogrammet. Det viktig for oss klargjøre at de politiske temaene vi ønsker å ta opp i løpet av et år ikke har blitt påvirket av UKA, forklarer Mjør.

Les også: Tross svak økning i oppslutningen ved Studenttingvalget mener avtroppende leder at velgerne har blitt godt informert.

Ikke UKAs oppgave å være politisk

Djupvik sier videre at selv om de har arrangert debatter, er det ikke UKAs oppgave å være en politisk aktør.

– Vi er opptatt av at det ikke skal være UKA som fører an, at vi skal ha åpne arenaer hvor det er mulighet for å stille spørsmål, og for å lære. Men det er ikke vi som skal legge an tonen. Det skal være debatter som «Hva tenker vi om kjernekraft?», ikke «Kjernekraft: Får vi et nytt Tsjernobyl?»

Til sammenligning med Samfundet, som har muligheten til å vedta resolusjoner og binde seg til en politikk, mener Djupvik at dette ikke er UKAs rolle.

– Vi er først og fremst en kulturfestival.

UKEsjef Julian Mæhlen skriver i en epost til Under Dusken at han stiller seg bak kultursjefens utsagn om UKAs rolle som debattarena.

– UKA utvikler kulturprogrammet uten føringer fra noen eksterne, annet enn at politiske saker skal gjennom Styret på Studentersamfundet, som har ansvar for Samfundets politiske profil. I UKA-19 har Styrets debattkomité utformet debattene, så det har jo vært greit å forholde seg til. UKA sitt formål er å levere et overskudd bestemt av Finansstyret gjennom å skape kultur og gode opplevelser, ikke å ha politisk agenda. Det er en fin avgrensning, synes jeg.

UKAs markedsundersøkelse gjør det ikke mulig for frivillige å stille seg nøytrale

Pressesjef i UKA-19 Markus Drange.
Pressesjef i UKA-19 Markus Drange.

UKA sendte nylig også ut en markedsundersøkelse til sine rundt 1800 frivillige, hvor inntrykket av samarbeidspartnere er blant temaene som blir tatt opp. Her har det kommet reaksjoner på enkelte av spørsmålene, hvor det ikke var var mulig å uttrykke seg verken negativt eller nøytralt om Equinor.

På spørsmålet «Jeg har følgende inntrykk av Equinor som hovedsponsor av UKA», var det ikke mulig å gå videre i undersøkelsen uten å hake av ved en eller flere av de følgende alternativene:

  • Jeg har fått et godt inntrykk av hvordan det er å jobbe i Equinor
  • Jeg oppfatter at Equinor er opptatt av at alle ansatte skal føle seg inkludert og verdsatt
  • Jeg har fått bedre kjennskap til hvilke jobbmuligheter Equinor tilbyr studenter og nyutdannede
  • Jeg er overbevist om hvorfor jeg skal velge Equinor som arbeidsgiver
  • Jeg oppfatter Equinor som et innovativt og fremtidsrettet selskap
  • Jeg har bedre forståelse av hvordan Equinor bidrar til å løse klimautfordringene

Pressesjef i UKA-19, Markus Drange påpeker at det i andre deler av undersøkelsen var mulig å gi Equinor karakteren 1 på en skala fra 1 til 5 på spørsmål om selskapet, men sie at de tar selvkritikk for utformingen av spørsmålet.

– Dette spørsmålet burde enten ikke vært obligatorisk å svare på, eller vært formulert annerledes, med andre svaralternativer. Det var en glipp, rett og slett!

Video: Ting som irriterer på Gløshaugen.