INGEN BUSS: Campus Dragvoll er et av stedene som rammes av busstreiken.
INGEN BUSS: Campus Dragvoll er et av stedene som rammes av busstreiken.

Busstreik kan gi gyldig fravær

Instituttene kan selv godkjenne fravær, men lærerstudenter må regne med å ta igjen tapt praksis

Publisert

Lørdag 26. september ble busstreiken trappet opp og samtlige AtB-busser i Trøndelag ble tatt ut i streik. Siden busstilbudet i Trondheim stort sett har utgått, kan studenter som har obligatorisk undervisning i noen tilfeller få innvilget godkjent fravær som følge av streiken.

– Dette gjelder i utgangspunktet studenter som ikke har mulighet til å komme seg på campus på annen måte enn med buss, for eksempel fordi de bor så langt unna at det vil være urimelig å forvente at man skal kunne gå eller sykle eller fordi de av helsemessige årsaker er avhengige av kollektivtransport. Her vil det bli gjort individuelle vurderinger, skriver seniorrådgiver Nina Kotte ved kommunikasjonssjefens stab ved NTNU, i en e-post til Under Dusken.

Samtidig skriver Kotte at de vil gjøre tilpasninger hvis streiken viser seg å bli langvarig.

– Dersom streiken blir langvarig, vil NTNU vurdere om det skal gjøres tilpasninger i den ordinære, ikke-obligatoriske undervisningen. Vi vil ha tett dialog med Studenttinget om dette.

Hva som regnes som gyldig fravær, vil være opp til de enkelte enhetene å bestemme, forteller Kotte.

– Det er opp til den enkelte enhet å godkjenne fravær og fatte vedtak.

NTNU vil foreløpig ikke fatte en avgjørelse sentralt om hva som vil være tilstrekkelig avstand eller reisetid for å få godkjent fravær, forteller Marit Reitan, prorektor for utdanning.

– Den saken jobber vi med. Vi må vurdere hvor enkelt eller vanskelig det er å sette presise regler.

For lærerstudenter er situasjonen en annen: Om du ikke får gjennomført praksis på grunn av streiken, kan du ikke regne med å godkjent fraværet.

– Dette gjelder undervisning og er egentlig ikke så relevant for elever i praksis, forteller praksisansvarlig Kristina Karlgård for det femårige lektorprogrammet (5LU) ved Institutt for lærerutdanning (ILU).

Karlgård forteller at lærerstudenter i praksis må ta igjen praksis de går glipp av, uansett grunn.

LES OGSÅ: Ingen utenlandske deltakere til ISFiT-21.

– Det gjelder også covid-situasjonen. 5LU-studentene studentene har praksis i Trondheim, så for dem er det forhåpentligvis ikke noe problem.

Hun vedkjenner at det kan være verre for for eksempel PPU-studentene (som hun ikke har ansvar for), som kan ha praksis på på Orkanger.

INGEN STUDENTER? Uten et fungerende busstilbud var det godt om plassen i kantina på Dragvoll mandag.
INGEN STUDENTER? Uten et fungerende busstilbud var det godt om plassen i kantina på Dragvoll mandag.
Powered by Labrador CMS