FYSISKE FORELESNINGER: Studenter som er i karantene går glipp av fysiske forelesninger.
FYSISKE FORELESNINGER: Studenter som er i karantene går glipp av fysiske forelesninger.

Studenter må på campus midt i smitteutbrudd

Studenter i Trondheim mangler digitale alternativ til undervisning i løpet av byens største smitteutbrudd.

Publisert Sist oppdatert

Starten på høstsemesteret i Trondheim har vært preget av flere smitteutbrudd i studentmiljøet. NTNU anbefalte å avslutte fadderuka tidligere, smittetallene har nådd en ny topp, og mange studenter sitter i karantene, eller er smittet av korona. Samtidig er det enda mange studieprogram der forelesning kun foregår fysisk.

Økt smitterisiko på NTNU

Trondheim opplever for tiden rekordmange smittetilfeller. I en pressemelding opplyser Trondheim Kommune at det ble registrert 359 nye smittetilfeller i løpet av helgen, der 90% av disse er i en alder mellom 19 til 25. I føle en melding på Innsida er smitteutbruddet i hovedsak knyttet til studentmiljøet.

NTNU opplyste 29. august at det er registrert smitte på om lag 40 studieretninger ved universitetet, men at de har ikke oversikt over hvor de smittede personene har oppholdt seg. De ber studenter og ansatte om å være ekstra nøye med å følge smittevernregler i denne perioden.

– Alle studenter og ansatte bes derfor om å være ekstra forsiktige og nøye følge smittevernreglene. Hold avstand, begrens antall nærkontakter og test deg hvis du er syk, eller har symptomer på sykdom, står det i en melding på Innsida.

I en melding samme dagen forteller NTNU at de anbefaler mest mulig fysisk undervisning. Det står også at det kan være nødvendig for studieprogram eller emner å gå over til hybrid eller heldigital, men det vil ikke være krav om å ha digitale tilbud.

Dette kan være aktuelt hvis mange studenter er smittet eller i karantene eller hvis faglærer ikke kan møte, skriver NTNU på Innsida.

LES OGSÅ: 100 positive prøvesvar etter første dag med massetesting

Opp til faglæreren

Marit Reitan er prorektor for utdanning ved NTNU. Reitan forteller at NTNU-ledelsen anbefaler å tilby hybrid undervisning ved fem prosent fravær og heldigital ved tjue prosent, men at det er opp til faglæreren å bestemme undervisningsformen. Samtidig understreker hun at det kun er om lag 100 undervisningsrom ved NTNU som har det nødvendige utstyret for å ha hybridundervisning.

– Det vil ikke bli aktuelt å kreve at all fysisk undervisning skal ha digitale alternativer. Det er det ikke ressurser til og det er heller ikke nødvendig, forteller Reitan.

Reitan anbefaler at studenter som ikke kan delta på fysisk forelesning på grunn av sykdom eller karantene skal holde seg oppdatert ved å lese pensum, gjøre øvingsoppgaver og se på presentasjoner eller notater som foreleseren legger ut på Blackboard.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">FYSISK UNDERVISNING: </span>Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, kan forteller at NTNU prioriterer fysisk undervisning.
FYSISK UNDERVISNING: Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, kan forteller at NTNU prioriterer fysisk undervisning.

– Det vi har sagt om læringsaktiviteter som ikke lar seg digitalisere og obligatoriske aktiviteter er at det er naturlig å tilby studentene samme løsning som brukes ved ordinær sykdom, for eksempel å gi studentene mulighet til å gjennomføre disse aktivitetene på et senere tidspunkt, forsikrer Reitan.

Videre forteller Reitan at det er lite smitteoverføring som skjer i undervisningssituasjoner, og oppfordrer heller studenter til å kutte ned antall nærkontakter.

– NTNU prioriterer å gjennomføre så mye fysisk undervisning som mulig. Det er viktig for studentenes læringsutbytte, for trivsel og for den psykiske helsen. Derfor oppfordrer vi heller studenter til å trappe ned på sosiale arrangementer i ukene fremover og ha få nærkontakter, sier Reitan.

LES OGSÅ: Beklager vaksinekritikk

Mangel på digitale tilbud også ved andre høyskoler

Også studenter ved andre institusjoner for høyere utdanning i Trondheim opplever en lignende situasjon. Tuva Akersveen er masterstudent ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, og opplever en mangel på digitale tilbud på studieprogrammet. Akersveen er bekymret for at en mangel på digitale tilbud kan føre til at studenter som er i karantene går glipp av undervisning.

– Hvis man ikke har muligheten til å møte opp på undervisning på grunn av korona så får du ikke med deg undervisningen. Argumentet er at digital eller hybridundervisning ikke er bra nok, men det er bedre enn ingenting. Man er redd for å gå glipp av noe så man møter kanskje opp uansett, forteller Akersveen.

Det samme gjelder også for studenter som ikke vil møte opp på skolen fordi de frykter å bli smittet.

– Det var flere i dag som sa at de syns det var ubehagelig å være på skolen med tanke på smittesituasjonen i byen, sier Akersveen.

Akersveen forteller videre at hun selv var i karantene i fjor. Den gang fikk hun ikke tilbud til noe alternativ digital undervisning, og er overrasket for at situasjonen ikke har blitt bedre i år.

– I fjor var jeg i karantene, og jeg ble fortalt at de skulle se på saken og vurdere situasjonen. Ett år etterpå så kjenner jeg noen som er i den samme situasjonen som jeg var i. Det er rart at det har vært ett år, og de har enda ikke kommet med en bedre løsning, forteller Akersveen.

LES OGSÅ: Nå kan du forhåndsstemme på campus

Geir Inge Lien er administrasjonssjef ved Dronning Mauds Høyskole. Han forklarer at årsaken til at skolen har valgt å gjennomføre fysisk undervisning er at mye av undervisningen er praktisk. Samtidig er det mulig å opprettholde smittevernsregler på campus.

– Utdanningsens art, profesjonsutdanning, medfører at en god del undervisning vanskelig lar seg digitalisere, for eksempel raktisk ferdighetstrening. I dag er omtrent 80 prosent av undervisningen planlagt fysisk, og resterende 20 prosent heldigitalt. Vi har tilrettelagt undervisningslokalene slik at vi kan gjennomføre fysisk undervisning med gjeldende avstandskrav, sier Lien.

Samtidig forteller Lien at skolen stadig gjør vurderinger og at det kan oppstå endringer i undervisningsformen dersom situasjonen endrer seg.

– Vi er klar over den alvorlige situasjonen i kommunen og at denne kan endre seg raskt også hos oss. Vi gjør derfor fortløpende vurderinger rundt smittevernstiltak og undervisningsopplegg.

Powered by Labrador CMS