MØBLERING: Møbleringen i den stille sonen på nye studentlounge vil ligne på den fra «kosesonen» på Fagland.
MØBLERING: Møbleringen i den stille sonen på nye studentlounge vil ligne på den fra «kosesonen» på Fagland.

NTNU vil bedre studentenes avslapningstilbud på Dragvoll

NTNU ønsker å gjøre Dragvoll til et bedre sted å oppholde seg utenom tiden på lesesalen. Nå planlegger de oppussing av flere rom.

Publisert

SU og HF fakultetene har begynt arbeidet for å oppgradere det som i dag er studentloungen og rommet som ligger vegg i vegg med Kafé Sito. I dag består studentloungen av et bordtennisbord og noen benker. Det mener NTNU ikke er en god måte å utnytte disse arealene.

Bedre tilbud for avslapping

Thomas Vikestad Kalvik sitter i fakultetsadministrasjonen ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Der jobber han aktivt med å bedre det helhetlige læringsmiljøet.

I høst jobber han sammen med tillitsvalgte i både fakultet og instituttet, samt linjeforeninger og utvalgte campusverter. Han kan fortelle om planen for oppussingen.

– Tanken er ikke å bygge om, men å pusse opp for å invitere til mer bruk. Ved å slå sammen disse to rommene blir det større plass og et forbedret tilbud fra det vi har i dag.

Kalvig er positiv til prosjektet og har troen på at oppussingen vil gjøre Dragvoll til et bedre sted for studentene å oppholde seg.

– Jeg tror det vil bli et fint rom. Poenget er at campus skal bli et levende sted å være. Vi vil tilby et areal for avslapping og for å kunne hente seg inn etter en lang dag med lesing.

LES OGSÅ: Nybygget forsinket med 40 dager

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Dragvoll:</span> NTNU ønsker å gjøre det bedre å oppholde seg utenom tiden på lesesalen.
Dragvoll: NTNU ønsker å gjøre det bedre å oppholde seg utenom tiden på lesesalen.

Workshop på Dragvoll

Onsdag 31. august ble det gjennomført en workshop, hvor linjeforeningene på HF- og SU-fakultetet og tillitsvalgte ble invitert inn for å ytre sine meninger om hvordan rommet skal se ut. Nå jobbes det med å sammenstille dataene fra møtet. Det var 23 deltakere på workshopen, inkludert interiørarkitekt og campusverter.

– Fakultetstillitsvalgte hentet inn tilbakemeldinger før sommeren. I tillegg til at den nevnte workshopen hentet inn flere innspill. De er blitt enige om hva som skal være av inventar og møbler inne på rommet. Basert på disse forslagene skal interiørarkitektene lage et møbleringsforslag, forklarer Kalvig.

Vanskelig å ferdigstille før jul

Ambisjonen er å få rommet ferdig før jul, men dette opplever Kalvig allerede som en utfordring. Basert på møbleringsforslaget vil det gjøres en vurdering om dette kan sammenfalle med budsjett og leveringstid på deres bestillinger.

– Vi har fått beskjed av interiørarkitekten at det kan ta mye lengre tid enn ønsket. Dette er på grunn av alt som foregår i verden akkurat nå. Sannsynligvis blir ikke rommet ferdig før etter jul.

LES OGSÅ: Merch cuts - hva skal artistene leve av?

Tomme rom

Christoffer Giske er seniorrådgiver ved SU-fakultetet, og jobber med campusutvikling og areal. Han har lagt merke til rommene som ikke blir benyttet og har tanker om hvorfor.

– Ett av argumentene for oppussingsprosjektet var at bordtennisbordet i loungen tar opp nesten all plassen. I tillegg står rommet ved Kafé sito ofte tomt.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">FLERE PROSJEKTER:</span> Saurstrø forteller at at det er flere oppussingsprosjekter på Dragvoll
FLERE PROSJEKTER: Saurstrø forteller at at det er flere oppussingsprosjekter på Dragvoll

Giske ønsker mer aktivitet på Dragvoll.

– Ved å gjøre rommene mer innbydende så ønsker vi at studentene blir igjen og tar de i bruk også på ettermiddagen.

Giske kan fortelle om god kommunikasjon med studentene. Han opplever de har vært aktive i arbeidet med å utvikle loungen.

– Jeg har ikke direkte dialog med studentene, men vi har befaring sammen med studenttillitsvalgte vedrørende studentloungen, samt den nevnte idéworkshopen.

Mangel på leseplasser

NTNU har ved gjentatte anledninger fått kritikk for å ha for få leseplasser ved Dragvoll. Giske kan fortelle om at de begynte å diskutere dette i fjor og planlegger å forbedre utvalget av leseplasser i løpet av høsten.

– Vi skal til med flere prosjekter. Blant annet rommet vis a vis Fagland (6301) som blir en slags utvidelse av Fagland. Auditorium D5 og D6 er også planlagt å pusses opp.

Arbeidsplan og budsjett

Kommunikasjonsansvarlig ved eiendomsavdelingen ved NTNU, Mads Saurstrø, forteller at det er ulike frister for de ulike rommene.

– Arbeidet i D5 og D6 starter senest i november 2022 og skal være ferdig januar 2023. Arbeidet i rom 6301 starter opp i løpet av september og skal være ferdig i løpet av desember 2022.

Saustrø kan vise til det samlede budsjett for alle tre rommene som ligger på ca. 7 millioner. Det finansieres via Eiendomsavdelingen, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og strategi- og omstillingsmidler.

LES OGSÅ: Velferdstinget vil at Sit skal bruke mer penger på studentene

Powered by Labrador CMS