NTNU beholder bokstavkarakterer – ikke skriftlig skoleeksamen

Nå kan du senke skuldrene. Etter lærdom fra tidligere semestre har NTNU besluttet å legge om til andre vurderingsformer enn skriftlig skoleeksamen til våren 2022.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 10. januar publiserte NTNU en melding på Innsida om eksamensform våren 2022.

Hovedessensen i vedtaket er at det ikke skal være skriftlige skoleeksamener våren 2022 og at studentene som hovedregel fortsatt skal få bokstavkarakterer i emner som normalt har det. Det åpnes for at unntak kan innvilges av prorektor.

Prioriterer forutsigbarhet

NTNU begrunner avgjørelsen med at både høsten 2020 og høsten 2021 ble krevende for både studenter og ansatte da eksamen måtte legges om på kort varsel. Ved å fatte vedtak for vårens eksamensperiode allerede nå ønsker NTNU å gi bedre forutsigbarhet, samt bedre tid til å utarbeide gode vurderingsformer.

Ifølge NTNU er det delte meninger blant både studenter og ansatte om hva som er gode og forsvarlige vurderingsformer. Allikevel er flertallet samstemte om at det trengs forutsigbarhet.

LES OGSÅ: Utlånstjenesten hadde de perfekte lokalene, nå ber Sit dem vurdere å flytte

På spørsmål om hvilke grunner som kan gi belegg for å ha skoleeksamen, og hvorvidt NTNU ser for seg korte hjemmeeksamener som erstatning, svarer prorektor Marit Reitan slik:

«Det er for tidlig å svare på disse spørsmålene fordi vi ikke har diskutert dette med våre prodekaner i utdanningsutvalget.»

Har blitt lyttet til

Leder Astrid Hilling for Studenttinget NTNU sier at de i utgangspunktet er fornøyd med vedtaket fordi det skaper forutsigbarhet.

– Vi opplever at studentene etterspør forutsigbarhet og informasjon i god tid. Sammenlignet med eksamensperioden i høst har NTNU nå kommet med bedre alternativ ut i fra den uforutsigbare situasjonen vi er i, sier hun.

Hun mener at det er viktig at studentene får nødvendig informasjon tidligst mulig. Når det i mindre grad legges opp til skriftlig eksamen, medfører det at smittede studenter i karantene får mulighet til å delta på eksamen.

LES OGSÅ: RLE med stor K

– Vi har kommet med innspill og vært involvert med representanter i Utdanningsutvalget, hvor vi har etterspurt forutsigbarhet.

Studenttinget har tidligere kritisert NTNU på grunn av mangel på forutsigbarhet og dårlig tilrettelegging for personer med luftveissymptomer.

– Studentenes behov for forutsigbarhet har blitt lyttet til, sier Hilling om vedtaket for vårens eksamensperiode.

Dette er vedtaket:

  • Hovedregel er at alle eksamener våren 2022 skal ha en annen eksamensform enn skriftlig skoleeksamen.
  • Hovedregel er videre at eksamener som har bokstavkarakter skal ha bokstavkarakter også når eksamen under tilsyn blir endret til annen vurderingsform.
  • Det kan gjøres unntak for emner der det er særlig tungtveiende faglige grunner for å beholde skriftlig eksamen med tilsyn eller der det er særlig utfordrende å legge til rette for bruk av bokstavkarakter med andre vurderingsformer.
  • Forespørsler om unntak skal begrunnes godt, med en klar beskrivelse av hvorfor vurderingsform eller gradert karakterskala ikke er mulig.
  • Alle emner som får innvilget skriftlig eksamen under tilsyn, skal legge en plan for rask omlegging til alternativ vurderingsform. Dette kan for eksempel skje ved at det utarbeides to alternative eksamenssett: ett for skoleeksamen og ett for alternativ vurderingsform.
  • Dersom det planlegges eksamen under tilsyn for store emner, skal det gjøres en særskilt risikovurdering for hvordan slike eksamener kan gjennomføres og legges om på kort varsel, samt konsekvenser ved eventuell omlegging.
  • Fakultetene vurderer og prioriterer ønsker om unntak. Utdanningsutvalget vil drøfte kriterier for unntak, basert på de innmeldingene som kommer inn til fristen 24. januar. Prorektor innvilger unntak.
Powered by Labrador CMS