PRINSIPPSAK: Lødøen og Krokeide ønsker debatt rundt sponsorer som utvinner fossil energi.
PRINSIPPSAK: Lødøen og Krokeide ønsker debatt rundt sponsorer som utvinner fossil energi.

Skal Samfundet bli kronerullet av oljepenger?

Fossile energiselskaper beskyldes for å drive med grønnvasking. Nå skal det fremmes forslag om dette er noe studentene i Trondheim vil assosieres med.

Publisert Sist oppdatert

På samfundsmøtet 25. februar ble det fremlagt et forslag til vedtak om at Samfundet ikke skal bli sponset av selskaper som utvinner fossil energi. Dette skal det voteres om på samfundsmøtet 25. mars.

Forslaget ble fremmet av student og medlem i Grønn Ungdom Max Løvset Lødøen og student Norunn Krokeide i fylkestinget for Miljøpartiet de Grønne. Lødøen forklarer intensjonen bak forslaget.

– Samfundet må ta et standpunkt og vise at vi er prinsipielt imot at fossile selskaper skal kunne grønnvaske seg gjennom å sponse nettopp Samfundet eller UKA.

Lødøen og Krokeide begrunner dette med at oljeindustrien i Norge bruker sport og kultur til å bedre ryktet sitt, såkalt grønnvasking. Krokeide mener dette er noe studentene ikke bør ta del i.

– Klimakonsekvensene er kjempealvorlige for vår generasjon. Vi mener at fossilindustriens aktive og strategiske grønnvasking står i strid med vårt beste, sier hun.

Krokeide forklarer videre at formålet deres er å opplyse medstudentene om den etiske problemstillingen det er å få penger fra selskap som utvinner fossil energi.

– Det viktigste er at vi blir bevisste og kritiske; når vi tar imot disse pengene er konsekvensen at vi er med på grønnvaskingen. Vi burde ta tydelig avstand fra dette.

Prinsippet er viktigere enn penger

Krokeide forteller videre at de mener det er verdt å miste selskapenes penger til tross for at dette kan by på utfordringer.

Begge to er forberedte på at vedtaket kanskje ikke vil bli vedtatt, men mener likevel det er en seier at temaet blir diskutert på Samfundet.

– Selv om vi ikke får gjennomslag, så er det veldig viktig å ta debatten, og å synliggjøre at penger fra fossile energiselskaper har en konsekvens: Man bidrar til å grønnvaske industrien, sier Krokeide.

LES OGSÅ: Lokalpolitikk er også studentpolitikk

Naivt, illojalt, prektig og frekt

Skulle vedtaket bli vedtatt, vil dette bety at Samfundet må si fra seg en betydelig andel penger. Samfundetmedlem og tidligere samfundetleder Jonas Strøm Scheie stiller seg kritisk til forslaget og lister opp ordene «naivt, illojalt, prektig og frekt» når han kommenterer det fra talerstolen lørdag kveld.

ILLOJALT: Jonas Strøm Scheie sa på talerstolen lørdag kveld at han mener forslaget er illojalt.
ILLOJALT: Jonas Strøm Scheie sa på talerstolen lørdag kveld at han mener forslaget er illojalt.

– Det er naivt å tenke at vi skal gå gjennom prosessen med nybygg samtidig som vi boikotter penger fra de som skal gi oss penger. Dette er prektig da Studentersamfundet er i den posisjonen det er.

Videre fortalte Scheie at det er studentsamfunn der ute som hadde drept for å få lov til å kunne få bade i oljepengene til Samfundet. Dette er penger Lødøen sier det ikke vil vært noe problem å erstatte, om dog noe mer tungvint.

– Det lar seg helt fint gjøre å finne andre midler og sponsorer, og å ikke gi Equinor fordelene det er å kunne sponse oss. Det er ikke vi som skal ta den økonomiske oppfølgingen av dette vedtaket, men det lar seg gjøre å finne flere sponsorer, sier Lødøen.

Denne tematikken ble også tatt opp under debatten på samfundsmøtet, hvor Scheie svarte at Samfundet drives av studenter i frivillige verv, og at en ikke kan forvente at folk som driver med arbeid uten lønn skal ilegges for mye ansvar.

– Det er frekt å hevde at de som jobber med å samle inn penger, både til UKA og til Samfundet, bare skal jobbe litt hardere for å få tak i andre sponsorer – at man er lat når man mottar det bedrifter selv tilbyr Samfundet, sier han.

Ønsker debatt om forslagets effektivitet

Samfundetmedlem Jacob Wulff Wold stilte seg også kritisk til forslaget, og ønsker debatt rundt hvorvidt dette er det riktige tiltaket for å imøtekomme problematikken Krokeide og Lødøen legger frem.

– Jeg savner argumentasjon rundt hvorfor dette skulle vært et effektivt tiltak. Det er uendelig med andre tiltak man kan gjøre: hva med å for eksempel ta imot disse ressursene, men så donere alt man ender opp med av overskudd til en klimaorganisasjon?

Samfundetleder Una Onsrud vil ikke kommentere saken før den har blitt tatt opp med Finansstyret på deres møte torsdag 2. mars.

Jonas Strøm Scheie er medlem av Studentmediene i Trondheim, og Una Onsrud er tidligere medlem.

LES OGSÅ: Lånekassen setter ned renta

Powered by Labrador CMS