Aldri før har så mange tatt høyere utdanning.
Aldri før har så mange tatt høyere utdanning.

Indikatorrapport for utdanningssektoren 2022

Den 3. oktober ble Education at a Glance, en årlig indikatorrapport for utdanningssektoren, publisert.

Publisert Sist oppdatert

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, står bak denne rapporten. De tar blant annet for seg bruk av ressurser til utdanning i OECD-landene.

I år har rapporten ekstra fokus på høyere utdanning da de undersøker økningen av antallet som tar høyere utdanning og de fordelene det innebærer for individer og samfunn.

Regjeringen.no oppsummerer noen hovedpunkter fra indikatorrapporten.

Rekordmange unge tar høyere utdanning

Et av de mest fremtredende funnene er at det aldri før har vært like mange som tar høyere utdanning. I aldersgruppen 25-34 år i Norge er det mer enn 50 prosent som har høyere utdanning. Rapporten viser at snittet for OECD-landene ligger på 48 prosent, en økning fra 27 prosent i 2000. Personer med bachelorgrad utgjør den største gruppen.

Rapporten viser også at 90 prosent av unge bachelor- og masterutdannede i Norge er registrert som sysselsatt. Dette er mer enn i andre OECD-land, samt betydelig mer enn i andre nordiske land.

God studiefinansiering

Økningen av studenter har derimot ikke ført til mindre utgifter per student. Norge har en liten andel privat finansiering sammenlignet med de fleste andre land, ettersom statlige universiteter og høyskoler har gratis utdanning.

Nordiske land blir gjentatte ganger påpekt som land med god finansiering av studier, i tillegg til å ha generelt lave studieavgifter. Ifølge undersøkelsen er Norge det eneste deltakende landet som ikke har studieavgifter for utenlandske studenter.

LES OGSÅ: Her finner du den beste kantinematen

Statistikk på kvinner og menn i høyere utdanning

Andelen kvinner som tar høyere utdanning er høy, med unntak av fag innen naturvitenskap, matematikk, teknologi og ingeniør (MNT-fag), i tillegg til håndverks- og tekniske fag. I Norge utgjør kvinner 34,6 prosent av nye studenter i disse fagene, og kun 31 prosent gjennomsnittlig i OECD.

Rapporten viser derimot at flere unge kvinner har høyere utdanning sammenlignet med unge menn, da 57 prosent av utdannede i 25-34 årsalderen er kvinner.

LES OGSÅ: Nye strømmålere gir dyrere strøm for studentene

Gjennomføring av studier

Gjennomsnittlig i OECD-land er det en liten andel som fullfører graden sin på normert tid. Blant annet er det kun 39 prosent av bachelorstudenter som fullfører på forventet tid, mens andelen øker til 68 prosent tre år etter forventet slutt på studiet. Basert på OECDs funn har menn 11 prosent lavere sannsynlighet for å fullføre en grad på normert tid.

I Norge er det en stor andel som er utdannet innen helse- og sosialfag, mens andelen utdannet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi er lav.

Les om lærerutdanningen: Kake for 100-åringen

Powered by Labrador CMS