Kake for 100-åringen

Lærerutdanningen i Trondheim fyller 100 år, og en slik anledning må feires. Derfor ble det i dag 3. oktober invitert til både sang og kake på NTNUs campuser.

Publisert

Det har mildt sagt vært en turbulent tid for lærere rundt om i landet; med langvarig streik og tvungen lønnsnemd, har flere lærerstudenter stått frem og sagt at de ikke lenger ønsker å bli lærere. Blant dem er studentenes representant Roar Høiby Brakstad ved NTNUs studentting, som i et intervju med TV 2 forklarte hvorfor læreryrket ikke lenger fremstår fristende.

Men er lærerutdanningen en 100-åring i krise, eller eksisterer det enda optimisme? Vi snakket med lærerstudenter på campus Kalvskinnet om nettopp dette.

I første rekke en feiring

ET HISTORISK ASPEKT: Hagen og Nesse forteller om et stort yrkesfellesskapet i lærerutdanningen.
ET HISTORISK ASPEKT: Hagen og Nesse forteller om et stort yrkesfellesskapet i lærerutdanningen.

Student Herman Nesse og lektortillitsvalgt Anders Lie Hagen mener at arrangementet ikke i første rekke er til for å bedre rekrutteringen.

– Jeg tror ikke at NTNU har mangel på rekruttering av lærerstudenter, og dette er nok lærerutdanningen i Norge som har høyest snitt og flest søkere. Jeg har ikke inntrykk av at rekrutteringsproblemet er så stort akkurat nå, sier Nesse.

Hagen mener at fokuset ved arrangementet i større grad er rettet mot det historiske aspektet, og at det er en jubileumsmarkering, heller enn et ønske om å forkynne lærerutdanningen.

– I dag markerer vi at det har vært lærerutdanning i Trondheim i 100 år. Det har ikke være lektorutdanning i Trondheim fullt så lenge, men det er fint at vi har et arrangement med et historisk tilbakeblikk. Arrangementet gir oss en god anledning til å feire oss selv, samt å gjøre stas på studentene. Vi vil vise at vi er et stort yrkesfellesskap, og har vært det i lang tid, sier Hagen.

Hans medstudent Nesse slenger seg med:

– Det er så bra, fordi bygget her på Kalvskinnet er nytt og vi endelig har fått samlet alle lærerstudentene i Trondheim på ett sted.

Innovasjonsleder Anne Berit Emstad ved instituttet for lærerutdanning er tydelig i presiseringen om at formålet med arrangementet er feiring og opplysning.

– Vi er her i dag for å feire lærerne og hele studiet. Vi viser frem både oss selv og det vi driver med.

LES OGSÅ: Nye strømmålere gir dyrere strøm for studentene

Arrangementet i dag er for at både forskere og studenter kan få se hva vi holder på med.

Emstad er ivrig etter å fortelle om alt de har arbeidet med den siste tiden.

– Her på Kalvskinnet henger det 24 plakater med det siste innen forskning og studier som våre forskere holder på med, sier hun.

Emstad har blant annet jobbet med organiseringen av en samtidig feiring på campus Dragvoll, Gløshaugen og Kalvskinnet, samt en innovasjonscamp som skal jobbe med et prosjekt utlyst av Trondheim kommune.

– Vi har en innovasjonscamp for studenter knyttet til byggingen av nye skoler, som er i morgen. Da er det noen lærerstudenter som, sammen med studenter som driver med entreprenørskap, skal prøve å løse kommunens problemstilling på én dag, for så å presentere løsningene sine på torsdag, forteller hun.

Hun kan også opplyse om at den beste løsningen vil bli videreført til kommunen for videre utvikling.

FEIRING OG OPPLYSNING: Emstad forteller at mange studenter dukket opp på 100-årsmarkeringen.
FEIRING OG OPPLYSNING: Emstad forteller at mange studenter dukket opp på 100-årsmarkeringen.

En turbulent tid

Hagen mener at lærerutdanningen ikke har skyld i den for tiden store diskusjonen rundt fremtiden til læreryrket. Han ser kun frem til å bli lærer.

– Jeg opplever at studiet er veldig yrkesrelevant, og at det føles veldig meningsfullt å skulle gå inn i et sånn yrke. Jeg har fått en kjærlighet for klasserommet som arbeidsplass og skolen som institusjon, så jeg ser veldig frem til en arbeidshverdag der i fremtiden, sier han entusiastisk.

Nesse har vært mer skeptisk, men føler seg nå trygg på fremtiden.

– Da jeg begynte på studiet var jeg litt i tvil om det var dette jeg faktisk ville. Jeg hadde dager hvor jeg var sikker og dager jeg var usikker på om dette var noe for meg. Nå syns jeg selve studieløpet er veldig fint; det er mye samarbeid i grupper, og ikke bare klassiske forelesninger. Det er en hverdag jeg vil sette pris på i fremtiden, sier han.

Emstad forklarer også at streiken har påvirket arrangementet, da en del har måttet omprioritere.

– Studentene våre har ikke fått praksis mens streiken har foregått. Vi ser det også med tanke på arrangementet i dag; nå som lærerstreiken er over vil studentene ut i praksis igjen, så jeg regner med at en del som er påmeldt melder seg av igjen for å prioritere den obligatoriske praksistiden sin.

Til tross for Emstads bekymringer dukket det opp mange studenter for både kake og sang, og store grupper bestående av både studenter og professorer samlet seg i etterkant for diskusjon om nåværende og fremtidige forskningsprosjekter.

LES OGSÅ: Sju nyfødte lam vart ordinert i Det Sorte Faars Ridderskab

Powered by Labrador CMS