Debatt:

Hvem er ansvarlig for teknologien?

Framtidas ingeniører og teknologer står sammen med resten av samfunnet overfor vanskelige utfordringer innen teknologi. Hvem er ansvarlig, og hvordan skal de ansvarlige løse problemstillingene?

Publisert Sist oppdatert

Når teknologi er tema for debatt, er det bred enighet om to påstander. For det første har teknologien vår gjort livet enklere: Redskapene vi har brukt siden menneskets opprinnelse, alt fra gamle jaktredskaper til Google Maps, har vært sentrale i utviklingen vår og vil fortsette å være det framover. For det andre har teknologien, spesielt de siste århundrene, ført til konsekvenser vi ikke kunne forestilt oss tidligere: Brutale våpen, klima- og miljøskadelig avfall, og manipulerende algoritmer på internett. Bredden og utviklingen av teknologien vår vokser i økende hastighet, og kompleksiteten gjør at mannen i gata vil slite med å forstå seg på omfanget. Hvem er ansvarlig for disse utfordringene, og hvordan skal de løses?

Vi ingeniørstudenter får ofte høre hvor viktige vi er for å løse framtidas utfordringer, men Trond Markussen og Inger Annie Moe fra NITO skrev i 2020 at «nyutdannede ingeniører og teknologer må være bedre forberedt til å møte de etiske dilemmaene de vil møte i arbeidslivet». Faglig forståelse er sterkt prioritert på ingeniørstudier, men er det slik at ingeniørers evne til å løse morgendagens utfordringer henger mest sammen med evnen til å gjøre Laplace-transformasjoner og løse mekanikkproblemer, eller har vi mer behov for en utdanning som stiller høyere krav til refleksjonsevne?

Forbi utdanningen, hvordan blir de etiske problemstillingene møtt i næringslivet? Hvor sterkt blir refleksjonsevne og moral verdsatt av arbeidsgivere i forhold til faglige resultater, og bør det endres? Samtidig som næringslivet trekkes frem som en viktig del av løsninger på f.eks klima, er det slik at de bør ta mer ansvar enn de gjør nå?

LES OGSÅ: NTNU straffer studenter som overholder koronatiltak — og det er ganske flaut

Til slutt er det verdt å diskutere hvorvidt vi kan forvente at politikere skal håndheve teknologien vår. At politikere, med deres brede ansvarsområder, skal sette seg inn i de ulike teknologiske fagområdene, forstå seg på utfordringer innad i fagområdene og deretter hvordan de skal løses, er mye å forvente. På den andre siden har enkelte kriser, slik som ozon-laget på 80-tallet, blitt løst gjennom politisk arbeid.

Jeg vil ikke gi svar på noe som helst i dette innlegget, men vi i Samfundets Debattkomitè vil på onsdag 15. September, arrangere en debatt om nøyaktig dette temaet. Vi har invitert innledere med en felles sterk interesse for temaet, som gjerne vil diskutere og forklare hvordan fremtidens ingeniører skal møte verden. Håper på å se deg der!

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS