Et digitalt, men viktig ISFiT21

Publisert Sist oppdatert

2020 markerte 30 år for ISFiT - Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. ISFiT har siden 1990 skapt kunnskap gjennom å samle studenter fra hele verden til meningsutveksling rundt temaer som global helse, migrasjon, diskriminering, fredsbygging og menneskerettigheter. 2020 ble også året der ISFiT måtte endre format. Når festivalen nå går av stabelen i februar skal vi med et digitalt program og temaet “Creating Knowledge” sette kunnskapsproduksjon på agendaen. I en tid der vi som følge av en global pandemi ikke lenger kan invitere studenter fra hele verden til Trondheim, har også store samfunnsendringer vist at utfordringer knyttet til kunnskap er desto viktigere å adressere.

For kunnskap er noe som blir skapt, og hvem som har tilgang på å skape, dele og tilegne seg denne kunnskapen er ikke gitt. Å belyse dette er i kjernen av ISFiT21 Creating Knowledge. At kunnskap skapes gir oss som kunnskapsprodusenter enormt mange muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i, men det gjør også at vi burde stille oss noen viktige spørsmål. Hvem har tilgang på å skape kunnskap, hva gjør at vi velger å skape akkurat den kunnskapen vi gjør, og hvordan blir dette styrt av eksisterende maktstrukturer, økonomiske strukturer, politiske krefter og kulturen vi er vokst opp i?

Dette er spørsmål jeg vil si alltid har vært, og alltid vil være viktig å diskutere. 2020 var likevel et år der viktigheten av å sette kunnskap på agendaen ble enda tydeligere. Fra et presidentvalg i USA der et stadig mer fragmentert medielandskap igjen påvirket valget, debattene rundt Black Lives Matter-bevegelsen, til abortrettigheter og homofiles rettigheter som skrenkes inn i flere land som følge av et voksende høyrepopulistisk verdensbilde. For ikke å snakke om en global pandemi der tilgangen på kunnskap mange steder ble brukt for å møte store samfunnsutfordringer, men også ble brukt av makthavere til å undertrykke og kontrollere deler av befolkningen ytterligere.

I et år der ISFiT har måttet gjøre store endringer, er det også verdt å se temaet Creating Knowledge i et historisk lys. ISFiT ble i sin tid opprettet fordi studenter ved Samfundet rett etter Berlinmurens fall ønsket at studenter i Europa skulle ta mer ansvar for å lede Europa i en ny retning. Bare noen år senere ble Studentens fredspris grunnlagt, fordi man ønsket å hedre studenter som gjennom sin kamp for menneskerettigheter, fred og demokrati nettopp turte å ta en tydelig rolle i sine samfunn. Studentenes fredspris vil i februar deles ut til METU LGBTI+ Solidarity, en tyrkisk studentorganisasjon som har jobbet for et mer inkluderende universitet i et land der LGBTI+-rettigheter har blitt kraftig innskrenket. Dette understreker viktigheten av at studenter tør å utfordre eksisterende normer gjennom kunnskapsdeling og bevisstgjøring.

Kunnskap er makt, og nettopp derfor håper jeg at studenter i både Trondheim og resten av verden vil bli med oss i å sette kunnskapsskaping på agendaen i februar!

LES OGSÅ OM BESLUTNINGEN Å GÅ DIGITALT: – Ut ifra hva vi visste på de ulike tidspunktene gjorde vi et så godt valg som mulig

Powered by Labrador CMS