Debatt

Hvorfor ‘Polarization’?

Hvordan kan vi finne sammen i en verden hvor frontene er steile og avstanden mellom oss øker?

Publisert Sist oppdatert

ISFiT ønsker i 2023 å samle studenter fra hele verden for å diskutere polarisering. Polarisering, et noe ukjent begrep kanskje, kan beskrives som en tilstand hvor meningene, interessene eller ideene til en gruppe ikke lenger strekker seg over et spektrum, men er heller konsentrert i to motpoler. Et typisk eksempel er politisk polarisering i USA, hvor man enten er demokrat eller republikaner. Men andre tolkinger av polarisering er vel så verdifulle: økt ulikhet i makt/rikdom verden over eller polarisering grunnet kulturell bakgrunn. ISFiT ønsker å utforske polarisering, ikke som en tilstand, men som en prosess. På hvilke måter øker/minker avstanden mellom oss, og hvordan påvirker det oss?

For når avstanden mellom oss blir for stor, så kan folk falle utenfor. Og utenforskapet, kan i mange tilfeller lede til ensomhet. Selv under en digital revolusjon, som skulle bringe verden tettere sammen, så er ensomheten stor – spesielt i velstående land. Tre av fem voksne amerikanere regnet seg selv som ensomme i 2019. I Tyskland anser to tredjedeler ensomhet som et stort problem. I Japan begår pensjonerte kvinner milde forbrytelser, så de kan gå i fengsel og ha et sosialt miljø. I Norge sa en tredjedel av studenter at de var ensomme i slutten av 2020.

Av de ensomme er det mange som finner fellesskap i høyreradikale partier. Noreena Hertz, økonom og forsker, peker på at høyreradikale partier skaper sterke følelser av fellesskap – ofte ved å ekskludere noen andre, som f.eks. innvandrere. Politikken er ikke nødvendigvis det viktigste, men heller følelsen av å bli sett og hørt. Om ikke annet, så kan dette tyde på at vi må bli flinkere til å inkludere hverandre.

Koronapandemien har ikke gjort dette lettere. Følelser av dissonans, utenforskap og ensomhet har for mange blitt forsterkede. Verden står ovenfor enorme utfordringer de neste tiårene: klimaendringer, automatisering og eldrebølger. Dersom vi skal klare å håndtere disse utfordringene, så er det viktig at vi klarer å samarbeide.

Disse problemstillingene er større enn tematikk til en 10 dagers lang festival i Trondheim. De påvirker oss alle, og vil trolig påvirke demokratiets fremtid. Vi ønsker å invitere alle Trondheims studenter til å reflektere rundt denne problematikken. Inkluder hverandre og bygg broer med naboene deres. Demokratiets fremtid avhenger av det.

LES OGSÅ: Sier du ja til ISFiT, så sier du ja til å møte hele verden i én by.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS