Hev studiestøtta og gjør alt til stipend under koronaen

Når skal regjeringa skjønne at det ikke er de store selskapene som sliter mest under korona, og faktisk hjelpe oss unge?

Publisert

Nå går vi inn i koronapandemiens tredje bølge, men likevel ser vi ikke et fnugg av skikkelige krisetiltak for studentene. Gang på gang har regjeringa vist oss hva de synes er viktig, og det er ikke studentene. Når politikerne tvinges til å prioritere, er det visst vanlige folk og oss unge som står nederst på lista.

Studentorganisasjonene slår alarm: For halvparten av studentene er ikke studiestøtta i nærheten av nok. Å leve på studiestøtta alene plasserer deg godt under fattigdomsgrensa i Norge, derfor jobber syv av ti studenter ved siden av studiene. Til forskjell fra andre arbeidstakere som har blitt permittert det siste året, har ikke studentene tilgang på sikkerhetsnett i form av dagpenger. Pandemien har gjort studentøkonomien så trang at en av tre har måttet få hjelp hjemmefra, og en av tre har vært nødt til å ta i bruk sårt opptjente sparepenger for å klare seg. Folk dropper ut, som meg selv, eller flytter hjem, fordi det ikke går rundt økonomisk.

LES OGSÅ: Usikkert når Samfundet kan åpne igjen etter påsken

Pandemien har understreket behovet for å heve studiestøtta. På MDGs landsmøte den 26. til 28. mars vil Grønn Ungdom ta kampen for å heve studiestøtten til 1,5 G i året, slik studentorganisasjonene ber om, og fordele den over 12 måneder for alle. Studenter i Norge er på mange måter privilegerte, men samtidig er de en av de mest økonomisk sårbare gruppene i samfunnet vårt. De bor trangt, lever på fattigdomsgrensa og eier veldig lite. Vi kan ikke ha et høyere utdanningssystem der unge er avhengig av hjelp hjemmefra for å klare seg.

I studiebarometeret oppgir kun 40 prosent av studentene at de syntes det ble lagd gode opplegg for nettbasert undervisning, og 72 prosent mener de ville lært mer av fysisk undervisning. I tillegg ble 37 prosent av de spurte i noen eller stor grad forhindret fra å delta i undervisning på grunn av plassmangel hjemme, og kun 19 prosent mente at de hadde et egnet sted til å jobbe. Snart vil enda et semester ha gått med til å stort sett sitte hjemme på hybelen og prøve å lære seg et fag på egen hånd.

LES OGSÅ: Studenter i Trondheim må betale mer for strømmen enn andre studenter

Etter tre semestre med koronaundervisning er det på høy tid å ta debatten om studentene virkelig skal betale det samme i lån som før. Når studentene rapporterer dårligere læringsutbytte fra digital undervisning, og de i lange perioder ikke har fått tilgang til undervisningsstedet, bør all studiestøtte under korona gjøres om til stipend. Det har vi i MDG allerede tatt til ordet for. Regjeringens løsning har bare vært å tilby studentene mer gjeld; det er et hån, spør du meg.

Under pandemien har regjeringa tatt fra vår felles sparekasse Oljefondet, men svært lite av det har kommet oss unge til gode. Regjeringa kunne gitt studentene den krisepakka vi virkelig trengte for å komme oss gjennom pandemien. Det er tross alt våre framtidige skatteinntekter som skal betale for eldrebølgen regjeringa stadig advarer om, det er vi som må bære byrden av en stadig verre klimakrise. Men regjeringa ville heller kaste bort hundrevis av milliarder på klimaverstinger som fly og olje, og pumpe opp lommeboka til de som allerede har mest. Forstå det den som kan.

Det er 2021 for faen. På tide å få prioriteringene sine i orden.

Powered by Labrador CMS