<strong>REAGERER:</strong> Studenter ved Institutt for lærerutdanning reagerer på forskjellige beskjeder fra NTNU og kommunen.
REAGERER: Studenter ved Institutt for lærerutdanning reagerer på forskjellige beskjeder fra NTNU og kommunen.

Ble bedt om å ikke delta på fysisk undervisning - NTNU satt opp obligatorisk undervisning på campus likevel

- Veldig rart at vi blir tvunget på campus for fysisk undervisning når vi samtidig blir bedt om å isolere oss på fritiden.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for pandemi ble lærerpraksis gjennomført i fjor høst. I ettertid har ingen smittetilfeller blitt sporet tilbake til lærerstudenter i praksis.

Dette kan forklares med gode smittevernrutiner på praksisskolene, og stor oppfordringsvilje hos studentene på bestilling fra kommunen og fylkeskommunen. Alt gikk imidlertid ikke knirkefritt da reglement for studenter i praksis på ungdomsskoler skulle fastsettes.

Dårlig kommunikasjon

Emma Eivik og Kristine Sandal Kristensen forteller at de reagerte på forskjellige beskjeder fra NTNU og kommunen. De går tredje året på lektorutdanningen ved NTNU. I retningslinjene de fikk på Huseby ungdomsskole, stod det at de skulle unngå sosial aktivitet på fritiden og fysisk undervisning. NTNU satte derimot opp obligatorisk undervisning på campus uten mulighet til å kunne delta digitalt.

– Det er jo veldig rart at vi blir tvunget på campus for fysisk undervisning når vi samtidig blir bedt om å isolere oss på fritiden, forteller Eivik. Kristensen sier seg enig.

LES OGSÅ: Båtstudentene ble stående uten bad og dusj under nedstegning

Huseby ungdomsskole som eneste i klassen

Studentene reagerer også på at de er eneste som har fått utdelt skrivet med de strenge retningslinjene som ble pålagt dem, men ikke påbudt. Ingen av deres medstudenter som var i praksis ved andre ungdomsskoler fikk utdelt samme eller et lignende skriv.

– Det er jo veldig rart at vi er de eneste som har fått dette skrivet. Enten burde et slikt skriv sendes ut til alle, eller ingen, sier de to.

Samtidig er de kjapp med å påpeke at medstudentene på andre skoler også begrenset sitt sosiale liv på samme måte som dem.

– Alle virket til å være like påpasselig med å ikke ta med koronaviruset inn på skolen de var i praksis på, sier Eivik.

Trondheim kommune svarer på kritikken

<b>USIKKER: </b>Kommunedirektør Morten Wolden er usikker på hvorfor det ble gitt motstridende beskjeder, men sier at det kan ha sammenheng med at den nevnte skolen midlertidig er samlokalisert med en videregående skole.
USIKKER: Kommunedirektør Morten Wolden er usikker på hvorfor det ble gitt motstridende beskjeder, men sier at det kan ha sammenheng med at den nevnte skolen midlertidig er samlokalisert med en videregående skole.

På spørsmål om hvorfor det kun var studenter i praksis ved Huseby som fikk skrivet, forklarer Kommunedirektør Morten Wolden at alle i praksis i fikk strengere regler enn studenter ellers. Dem som hadde praksis i helsetjenester, gjennomførte praksisen under enda strengere tiltak. Om obligatorisk campusundervisning parallelt med fritidsisolasjon sier han at dette er grunnlag for drøfting med NTNU.

– Når vi forhåpentligvis snart åpner opp igjen samfunnet, er dette problemstillinger som vi igjen vil kikke nærmere på, svarer Wolden.

LES OGSÅ: Klar for massevaksinering - søker studenter som frivillige

Usikker på skrivet

På spørsmål om hvorfor det kun var praksisstudentene ved Huseby ungdomsskole som fikk utdelt skrivet med retningslinjer, svarer han at kommunen helt fra smitteutbruddet i fjor har egne rutiner for studenter som skal inn i praksis både i helseområdet, barnehage og skole. Men at dette kan ha noe å gjøre med at Huseby er midlertidig samlokalisert med en videregående skole.

– Jeg vet ikke dette sikkert, men en forklaring kan jo være at nevnte ungdomsskole deler lokale med en videregående skole, avslutter han.

<strong>FORNØYD:</strong> Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning Torberg Falch forteller at de er fornøyde med at det gikk an å gjennomføre praksisen under pandemien.
FORNØYD: Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning Torberg Falch forteller at de er fornøyde med at det gikk an å gjennomføre praksisen under pandemien.

NTNU forsvarer fysisk undervisning under praksis

Før og under praksisperioden i fjor forteller leder ved institutt for lærerutdanning Torberg Falch at de diskuterte hvorvidt de skulle gjøre heldigital eller kombinering av fysisk og digital undervisning.

– Vurderingen den gang var det var forsvarlig likevel, forteller Falch.

– God kommunikasjon, slik vi ser det

Konfrontert med påstander om dårlig kommunikasjon mellom Trondheim kommune og NTNU svarer Falch at deres oppfatning er at det var god kommunikasjon mellom kommunen og dem om gjennomføring av praksis.

– Vi synes kommunikasjonen var god, og vil rose kommunen for å ha stilt opp for å få gjennomført praksis i pandemi, avslutter Falch.

Under Dusken har prøvd å komme i kontakt med Huseby skole om saken, men de hadde ikke mulighet til å uttale seg.