<strong>PRESSET:</strong> Testkapasiteten i Trondheim er under press med fadderuke og skolestart.
PRESSET: Testkapasiteten i Trondheim er under press med fadderuke og skolestart.

Testkapasiteten sprengt i Trondheim

– Vi mistenker at flere bestiller testtime selv om de ikke har behov for det, forteller Trondheims smittevernoverlege.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag informerte formannskapet i Trondheim om 69 nye positive koronatester, hvor store deler av smitten tilskrives studenter. Samtidig er det få ledige tidspunkt til testing hos Trondheim kommune. Når Under Dusken sjekker Trondheim kommunes nettsider onsdag formiddag, er første ledige tidspunkt på tirsdag 31. august, gitt at man har symptomer.

Formannskapet ser på smittesituasjonen som svært alvorlig, og planlegger nå massetesting av førsteårsstudentene.

– Sammen med NTNU og linjeforeningene planlegger vi en “massescreening” på samme måte vi gjorde i begynnelsen av forrige uke. Det vil bli gjort med hurtigtesting, gjennom selvtesting, av hele første årskullet. Dette fordi det er mye førsteårsstudenter og fadderaktiviteter blant de smittede, forteller smitteververlege Elizabeth Kimbell

Kimbell informerer om at utstyret og det praktiske rundt gjennomføringen av en massescreening ikke enda er på plass. Smittevernoverlegen forteller at massescreening er et virkemiddel som kan bli brukt flere ganger i tiden fremover for å få kontroll på smitten. Samtidig forteller hun at smitteoppsporing teamet jobber med å få hurtigtestet de miljøene som allerede har fått påvist smitte.

– Vi har gått ut til de miljøene vi ser er spesielt berørt. Ved bruk av hurtigtesting håper vi å plukke opp smitte i de miljøene hvor det er høy sannsynlighet at det eksisterer smitte. Det blir en viktig strategi akkurat nå for å plukke opp smitten før den sprer seg.

LES OGSÅ: Trondheim kommune med nytt system for testing

Mange bestiller unødvendige tester

Kimbell mener at mye av test kapasiteten er bundet opp av personer som ikke har behov for å teste seg, og ber folk sette seg inn i reglene for hvem som skal, og ikke skal teste seg. Hun forteller at informasjon skal ligge tilgjengelig på kommunenes nettside.

– Slik situasjonen er nå, er det svært få som skal sitte i karantene. Fullvaksinerte trenger ikke å sitte i karantene om de ikke har symptomer, og trenger ikke å teste seg. De med en dose, og som har ventet den tilmålte tiden, må levere en negativ test før de kommer ut av karantene.

Kommunene jobber nå med at informasjonen skal bli oppdatert og mer spisset inn mot dagens situasjon.

Kommunen har omstrukturert testsystemer

På formannskapsmøte forteller Kimbell at FHI har gitt ut ny veiledning for testing og karantene. Overlegen sier at dette også har skapt problemer for testkapasiteten til kommunen.

– Endring gjelder at barn kan hurtigtestes, slik at de ikke går glipp av skole. Denne endringen har kommet samtidig som vi opplever store smitteutbrudd, noe som har gitt store påkjenninger på testkapasiteten vår. Per nå greier vi ikke å tilby testing som erstatning for karantene, men vi jobber med å få økt kapasiteten.

Seniorforsker i FHI Tone Bjordahl Johansen er imponert over hvor raskt kommunen har klart å iverksette de nye tiltakene til tross for at de fikk kort varsel på å omstrukturere testingen. FHI har samtidig stor forståelse for at dette er belastende for kommunene.

– Det foregår mye godt arbeid i kommunene, og mange har jobbet iherdig med dette de siste ukene.

Fadderukene har ført til økt smitte flere steder. Bjordahl Johansen trekker fram tilbudet om massetesting eller jevnlig testing for studenter som et tiltak som anbefales i slike situasjoner, og som har blitt iverksatt av flere kommuner.

Under formannskapsmøtet torsdag 26. august presisterte Kimbell at de er i full gang med den praktiske planleggingen av massetestingen men at de enda ikke har en dato.

– Vi håper det blir så fort som mulig og vi har et godt sammarbeid med NTNU på det, sier Kimbell.