Kommunen vil ha færre hybler på Møllenberg

Mange storutleiere presser inn så mange studenter som mulig i en leilighet. Dette håper kommunen å skjerpe inn.

Publisert

Møllenbergkonflikten som tidligere handlet om problemer mellom studenter og andre beboere, har nå fått en annen vinkling. Kommunen vil utjevne andelen studenter ved å hindre utleiere fra å overfylle hybler, skriver Adressa.

– Vi vil jo ikke ha studentene vekk fra Møllenberg. Dette handler om andelen. Vi må få til en god, variert sammensetning. Det er det som gir gode bomiljø, sier byutviklingsdirektør Bente Næverdal til Adressa.

Det skal bli en blanding av familier og studenter. I tillegg ønsker de seg flere langtidsleietakere for å skape et bedre nærmiljø på Møllenberg. Derfor vil kommunen skjerpe inn utleiemarkedet i Trondheim for å forbedre bokvaliteten i bydelen.

Vil endre på arkitektur

Øystein Fruseth Christiansen
Øystein Fruseth Christiansen

Kommunen foreslår strengere krav til boligene baserert på anbefalinger om hvor stort et fellesareal burde være.

– Langt på vei har vi hittil akseptert arkitektenes vurdering av at et felles rom eller stue kan være relativt lite, så lenge beboerne har plass rundt bordet til å spise middag. Nå har vi funnet ut at faglitteraturen opererer med litt større fellesarealer enn det, sier leder for tilsyn Odd Morten Hansen i Trondheim kommune til Adressa.

Les mer om bråket på Møllenberg

Studenter som ressurs

Leder i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Øystein Fruseth Christiansen, synes det er riktig å se på demografien for å skape et godt bomiljø, men vil at kommunen ikke skal glemme hvor viktig studenter er for byen.

– Vi må se på studentene som en ressurs for samfunnet og som innbyggere samtidig. Jeg tror ikke nødvendigvis at det å redusere andel studenter vil være godt for miljøet, sier Fruseth Christiansen.

Han påpeker at bomiljøet på Møllenberg har blitt mye bedre de siste to årene og at prosjektene som studentgrupper er involvert i hjelper til med denne utviklingen.

Studentskipnaden er til stede

I følge Adressa mener kommunen at de planlagte utbyggingene fra blant annet Studentsamskipnaden vil veie opp for det foreslåtte tiltaket.

Det er også Fruseth Christiansen enig i.

– Det er viktig at Samskipnaden også er til stede på arealet fordi de er veldig god i å holde konflikt mellom studenter og naboene lavt, og er en trygg utleier. De kjøpte en gammel bygård der i fjor som snart skal sørge for nye boliger for studenter, forteller han.

Powered by Labrador CMS