Søkertall tilbake til normalnivået

Flere ønsker å studere digitalt, og færre søker seg til lærerutdanning og sykepleierstudiet.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag formiddag offentliggjorde Samordna Opptak søkertallene til høyere utdanning for 2022. 134 954 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler, og søkertallene har gått ned med hele 12,4 prosent fra 2021.

– Etter to år med rekordhøye søkertall, koronapandemi og usikkerhet i samfunnet, er årets søkertall kommet ned på nivå med 2017, sier Sveinung Skule i en pressemelding fra Samordna Opptak.

Opptaket i 2022 er det første året der majoriteten av studieplassene i fagskolene er nett- og samlingsbaserte, med en oppgang fra 49,4 i fjor til 58,4 prosent i år, heter det i pressemeldingen.

– Sammenlikner vi med opptaket for to år siden er økningen på hele 81 prosent sammenliknet med årets opptak, sier Skule.

NTNU fortsatt mest populær

I en pressemelding rapporterer NTNU at hele 23 524 søkere har NTNU som førstevalg til høyere utdanning i 2022, og at NTNU med dette fortsatt er Norges mest populære universitet. Det er likevel første gang på mange år at universitetet ser en tydelig nedgang i sine søkertall. De er redusert med 8,5 prosent siden 2021.

POPULÆR: Prorektor for utdanning ved NTNU skriver at universitetet har svært gode søkertall, tross nedgangen etter pandemien.
POPULÆR: Prorektor for utdanning ved NTNU skriver at universitetet har svært gode søkertall, tross nedgangen etter pandemien.

Prorektor for utdanning Marit Reitan ved NTNU forteller at de opplevde en stor økning i søknader under pandemien:

– I år ser vi at søkertallene er tilbake til nivået de lå på før pandemien. Det er naturlig at søkertallene faller i år, ettersom studiesøkere nå har større mulighet til å velge studier i utlandet eller et pauseår med arbeid, reise eller annet, skriver Reitan.

Selv om det er nedgang i søkertallene, heter det i pressemeldingen at NTNU fortsatt har svært gode søkertall til de fleste studiene.

Færre vil bli sykepleiere

I pressemeldingen kommer det frem at medisinstudiene ved NTNU er svært populære, og at det nye siviløkonomstudiet også har fått mange søkere. Derimot ser man en nedgang i søknadene til sykepleierstudiene.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt sykepleiere og deres arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon den senere tiden. Jeg ser ikke bort fra at det kan ha påvirket de som skal velge fremtidig yrkesvei, skriver Reitan.

Prorektoren vil likevel understreke at sykepleierstudiet fortsatt er et av de mest populære ved NTNU, og har en nedgang i søkere på 22 prosent i motsetning til den nasjonale nedgangen på 23 prosent.

Få søkere til lektor og grunnskolelærer

På nasjonalt nivå har antall førstevalgssøkere til lærerutdanningene gått ned med 11,4 prosent. Pedagogstudentene uttrykte skuffelse og bekymring over utviklingen i en pressemelding onsdag formiddag, og ber om at det brukes flere ressurser på å kvalitetssikre lærerutdanningene.

Ved NTNU viser søkertallene samme trend, og Reitan skriver at de gjerne skulle sett flere søkere til utdanningsprogrammene:

– Jeg er glad for å se at søkningen til grunnskolelærer 1–7 holder seg stabilt, men vi skulle gjerne sett flere søkere til grunnskolelærer 5–10 og lektor, skriver Reitan.

De ti mest populære utdanningene ved NTNU:

Industriell økonomi og teknologiledelse - 1075 førstevalgssøkere

Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor - 863 førstevalgssøkere

Medisin, Trondheim - 828 førstevalgssøkere

Sykepleie, Trondheim - 796 førstevalgssøkere

Psykologi, profesjonsstudium - 772 førstevalgssøkere

Fysioterapi - 527 førstevalgssøkere

Økonomi og administrasjon, Trondheim, 5-årig master - 450 førstevalgssøkere

Datateknologi - 426 førstevalgssøkere

Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor, deltid - 374 førstevalgssøkere

Psykologi, bachelor - 372 førstevalgssøkere

Powered by Labrador CMS