NÅVÆRENDE: I 2020 ble Mathilde Sjøhelle Eiksund og Simen Ringdahl valgt inn som representanter.
NÅVÆRENDE: I 2020 ble Mathilde Sjøhelle Eiksund og Simen Ringdahl valgt inn som representanter.

Nå kan du bli studentenes representant i NTNU-styret

De vinnende kandidatene annonseres 30. april.

Publisert Sist oppdatert

Det er snart duket for valg av nye studentrepresentanter til NTNU-styret. Våren 2021 skal det velges en kvinnelig og en mannlig representant som skal sitte i et år fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.

Det vil være mulig å stille som kandidat til styrevervet mellom 6.-18. april. Kandidatene annonseres 19. april, og det vil foregå valgkamp i en uke fram til valget åpner 26. april. Resultatet annonseres fredag 30. april.

Alle studenter ved NTNU kan stille som studentrepresentant til styret og stemme ved valget.

– Året mitt i styret har vært utrolig lærerikt, og jeg håper mange vil se at dette er en unik mulighet til å påvirke NTNU direkte inn i ledelsen av universitetet, sier sittende styrerepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund

LES OGSÅ: Usikkert når Samfundet kan åpne igjen

Universitetsstyret er det øverste organet ved NTNU, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Styret har ansvar for de overordnede linjene ved NTNU, og legger føringer for hvordan organisasjonen skal drives. Det er møter 8-9 ganger i året og styrevervet er honorert av Kunnskapsdepartementet.

Styret består av 11 medlemmer - 4 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og 7 valgt internt på NTNU. Denne våren skal store deler av styret byttes ut, og det skal velges inn interne og eksterne representanter for 4 nye år. De to studentene som blir valgt som styrerepresentanter får tilbud om frikjøp fra studiet i perioden og en heltidsstilling som del av Studenttingets ledergruppe.

– Det er viktig at studentene blir hørt og er representert i universitetets øverste organ, spesielt i en tid med så mye uforutsigbarhet for studentene, understreker sittende styrerepresentant Simen Ringdahl.

LES OGSÅ: Studenter i Trondheim må betale mer for strøm enn andre steder

Powered by Labrador CMS