NTNU har åpnet for utveksling til Europa, samtidig som de har avlyst all utveksling utenfor kontinentet.
NTNU har åpnet for utveksling til Europa, samtidig som de har avlyst all utveksling utenfor kontinentet.

NTNU åpner for utveksling til Europa neste semester

Men all utveksling utenfor Europa avlyses.

Publisert Sist oppdatert

Internasjonal seksjon gikk 15. september ut med informasjon om at det neste semester blir mulig å dra på utveksling til land i Europa. Samtidig avlyses også all utveksling utenfor kontinentet.

I meldingen står det også at den generelle fristen for å søke utveksling våren 2021 er utsatt fra 15. til 21. september. De som tidligere har søkt om utveksling til land utenfor Europa kan nå endre sin søknad til kun å gjelde land i Europa. Det er derimot visse unntak for den utsatte søknadsfristen, da noen læresteder fortsatt har frist 15. september.

Studentutveksling ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap som innebærer deltagelse eller opphold i helsetjenestene er imidlertid fortsatt avlyst. Dette vil gjelde praksisstudier, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg.

Glade for at det blir utveksling

– Vi er svært glade for å kunne tilby studentene mulighet til å dra på studentutveksling igjen, sier seksjonssjef Anja Linge Valberg ved Internasjonal seksjon.

Anja Linge Valberg presiseres at det jobbes på spreng for å sikre utveksling til våren.
Anja Linge Valberg presiseres at det jobbes på spreng for å sikre utveksling til våren.

Hun presiserer at det også for studentutveksling til Europa vil være mange usikkerhetsfaktorer som studentene må forholde seg til framover.

Lærestedene NTNU samarbeider med kan gjøre endringer i studietilbudet ved å tilby delvis eller full digital undervisning, eller kansellere muligheten for innreise.

Avgjørelsen om å avlyse all utveksling utenfor Europa er basert på blant annet risikoen for endring i reisebestemmelser, gyldighet av reiseforsikring, mulighet for hjemreise, høye reisekostnader og skolepenger, samt tilgangen på helsetjenester, opplyses det om på Innsida.

LES OGSÅ: Færre jobber - ikke færre rettigheter

Ikke færre søkere i år enn tidligere år.

Valberg presiserer at det jobbes på spreng for at utveksling til våren skal forbli mulig. Da utveksling høsten 2020 ble avlyst var dette en tung avgjørelse for NTNU.

– Internasjonalisering er strategisk viktig for NTNU, og vi ønsker derfor å legge til rette for utveksling samtidig som vi må ivareta sikkerheten til studentene, forklarer Valberg.

Ved sikkerhet er det ikke kun snakk om smitterisiko. Kvalitet i utdanning, tilstrekkelige forsikringer for studentene, og mulighet for eventuell evakuering ved en forverret situasjon, er blant problemstillingene Internasjonal seksjon må ta hensyn til.

Ifølge Valberg er det ingenting som tyder på at det er færre søkere til utveksling våren 2021 enn tidligere år. Noen av spørsmålene som blir stilt til Internasjonal seksjon har imidlertid forandret seg.

– Det har blitt flere spørsmål knyttet til usikkerhetsfaktorer ved utveksling, og det er derfor vi ønsker å prioritere god informasjonsflyt i arbeidet vårt, sier Valberg.

Valberg presiserer at det er viktig at man er klar over hva alternativene for utveksling faktisk innebærer. Ved flere universiteter som NTNU har utvekslingsavtale med legges det opp til en kombinasjon av digital undervisning og fysiske opphold i både hjemland og vertsland.

Videre oppfordrer hun alle studenter som har lyst til å dra på utveksling våren 2021 om å ikke nøle med å ta kontakt med Internasjonal seksjon dersom noe er uklart.

– Vi gjør så godt vi kan for å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar verden, presiserer Valberg.

LES OGSÅ: ISFiT-21 åpner for søknader, men kun for deltakere fra Europa

Savner informasjon

President Morgan Alangeh i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) er redd for at usikkerheten rundt utveksling gjør det vanskeligere for studentene å ta en god avgjørelse.

Han mener at universitetene generelt kunne vært flinkere til å gi studentene god informasjon om hvilke universiteter i utlandet som allerede har tatt avgjørelser, slik som forbehold om nettundervisning eller lignende. Slik vil studentene kunne planlegge og ta et informert valg på egenhånd.

– Det er en usikkerhet ved alt i år, men det er bedre at studentene vet hva usikkerhetene er så tidlig som mulig. Da har også studentene økt forståelse hvis noe endrer seg underveis, sier Alangeh.

Han mener at utveksling er forsvarlig selv under pandemien og at det finnes trygge måter å gjennomføre utveksling på.

– For staten er internasjonalisering av studieløpet en høy prioritet. Dette burde universitetene også veie tungt i sine avgjørelser, sier Alangeh.

Han trekker til slutt fram at at regjeringen har som målsetning at 50 prosent av studenter skal på utveksling innen 2030.

Under Dusken har også tidligere skrevet om NTNUs satsing på internasjonalisering. I januar 2019 sa daværende rektor Gunnar Bovim at målet er at innen 2021 skal 20 prosent av studenter på bachelornivå og 40 prosent på masternivå ha utvekslet før de får tildelt universitetsgraden. Målet er at denne trenden så skal akselereres.

Fire studenter om utveksling

Under Dusken har vært i kontakt med fire studenter i Trondheim om hva de tenker om utveksling i koronaens tid. Intervjuene ble gjennomført før NTNU tok den endelige avgjørelsen om å avlyse utveksling til land utenfor Europa.

Kort om studentene:

Kristine Schüller er studerer fysikk & matematikk på fjerde året.

Dina Zimmermann er fjerdeklassing ved bygg & miljøteknikk.

Selma Danbolt Einarsen går tredje året av grunnskolelærerutdanninngen for 5.-10. trinn.

Kathrine Tranøy er tredjeklassing ved lektorutdanningen.

Spørsmålene:

<b>LAVE FORHÅPNINGER:</b> Dina Zimmermann hadde ikke så høye fohåpninger da hun søkte om utveksling.
LAVE FORHÅPNINGER: Dina Zimmermann hadde ikke så høye fohåpninger da hun søkte om utveksling.

1.) Føler du at usikkerheten rundt utveksling til våren har hindret deg eller kjente til å søke?

Selma: Nei, de jeg har snakket med sier at det bare er å søke og så får man heller vente å se.

Dina: Det har ikke hindret meg i å søke, men det gjør nok at jeg går inn med en holdning hvor jeg ikke har så høye forhåpninger.

Kristine: På grunn av usikkerheten har jeg vurdert å ta utveksling til neste år i stedet, og heller bli forsinket i studieløpet.

Kathrine: Absolutt. Det har vært mye frem og tilbake, og det har vært perioder der jeg har tenkt at jeg legger det fra meg fordi jeg vil ha fullt utbytte av utvekslingen.

<b>UTENKELIG:</b> Kathrine Tranøy kunne ikke tenke seg å ha et digitalt utvekslingsår.
UTENKELIG: Kathrine Tranøy kunne ikke tenke seg å ha et digitalt utvekslingsår.

2.) Hva tenker du om å ha digitalt utvekslingsår?

Selma: Når man først skal på utveksling vil man jo oppleve studiehverdagen, andre studentmiljø og det byen har å tilby, så det er jo veldig kjipt at man ikke får det på samme måte. Samtidig er det bedre at man får dratt i det hele tatt enn at det blir avlyst.

Dina: Det blir litt kjipt, da kan jeg likeså godt være i Trondheim. Da får jeg vært på campus med venner og slipper å bygge opp et nytt liv digitalt i utlandet.

Kristine: Hvis det blir digitalt tar det vekk hele grunnen til å reisa, så da drar jeg ikke. Jeg orker ikke dra og sitte alene i en leilighet og lese.

<b>VIL OFRE:</b> Kristine Schüller er villig til å forsinke studieløpet for å reise på utveksling.
VIL OFRE: Kristine Schüller er villig til å forsinke studieløpet for å reise på utveksling.

Kathrine: Nei, det er ikke noe jeg kan tenke meg.

3.) Føler du at begrensede utvekslingsmuligheter påvirker studieløpet ditt, eller at det vil påvirke deg senere i arbeidslivet?

Selma: Ja, det har jo påvirket fagene jeg underviser i når jeg skal bli lærer.

Dina: Det er en fin mulighet til å lære om en ny kultur og få reist, og det er mye positivt som kan komme med utveksling.

Kristine: Ja, jeg er villig til å forsinke studieløpet for å dra, så det vil påvirke studieløpet veldig. Det er en unik mulighet jeg ikke får senere.

Kathrine: Utveksling gir deg jo en videre horisont, men har ikke noe å si for graden.

4). Har du noen bekymringer?

Selma: Jeg fikk ikke dratt nå i høst, så jeg vet jo ikke hva jeg går glipp av. Det er likevel kjipere for de som ble sendt hjem etter to måneder i utlandet.

Dina: Jeg er litt stressa, men det pleier jo å ordne seg.

<b>UVITENDE:</b> Selma Danbolt Einarsen fikk ikke reist på utveksling i høst, og vet derfor ikke hva hun gikk glipp av.
UVITENDE: Selma Danbolt Einarsen fikk ikke reist på utveksling i høst, og vet derfor ikke hva hun gikk glipp av.

Kristine: Jeg synes det er litt risikabelt å ville dra nå for opplevelsen, fordi det er jo usikkert hva opplevelsen blir.

Kathrine: Kun det at usikkerheten gjør det veldig vanskelig, du vil jo gjerne ha alt på stell når du drar ut og være sikker på at du får fullt utbytte. Det er jo veldig vanskelig nå.

Powered by Labrador CMS