NYBYGG: Omtrent slik skal nybygget bli seende ut.
NYBYGG: Omtrent slik skal nybygget bli seende ut.

Byggestart for nybygg i mars

Byggestart var planlagt november 2021, men på grunn av forsinkelser er den flyttet til mars i år. Samfundet er nå i forhandlinger med entreprenør.

Publisert

Store deler av finansieringen til nybygg kommer fra offentlige aktører som NTNU, Trondheim kommune, fylkeskommunen og Kunnskapsdepartmentet.

– Bikker mengden av offentlig finansiering 50 prosent, må anskaffelse av entreprenør gjøres som en offentlig anskaffelse, forklarer prosessleder i nybyggkomiteen, Agnete Djupvik.

Hun legger til at offentlige anskaffelser krever mer tid, da det er en åpen konkurranse der alle entreprenører som vil kan komme med tilbud.

– Fristene knyttet til det har gjort at prosessen har tatt lengre tid enn forventet, men det er nå i boks, og vi er i forhandlinger med entreprenør, som skal ferdigstilles i løpet av januar, sier Djupvik.

– Det blir nybygg

Samfundetleder Fredrik Akre forteller at totalkostnaden er estimert til 245 millioner kroner. Av disse er 225 inndekket.

– De resterende 20 millionene er det styret ved Samfundet sin jobb å få inn, sier Akre.

Han påpeker at å ha en såpass høy inndekningsgrad gjør risikoen knyttet til finansieringen lav.

– Det er ikke et spørsmål om og hvis, men når, forsikrer Akre.

LES OGSÅ: Nå blir det nybygg

Målet er at nybygget skal stå klart før UKA-23, men flere forsinkelser kan forekomme.

– Økonomi og kvalitet er viktigere for oss enn tidsaspektet, vi er en 111 år gammel organisasjon som har råd til å vente litt på noe som skal stå i mange år framover, konstanterer Akre.

Han opplyser at det er ønskelig for Samfundet å ikke ta for høy risiko, særlig fordi de investerer medlemmenes penger.

– Derfor har vi valgt å gå for totalentreprise, der entreprenøren tar på seg store deler av risikoen, for eksempel knyttet til en potensiell økning i materialpriser, forklarer Akre.

Den største usikkerheten ligger i grunnen

Kvikkleire er noe som har fått mye oppmerksomhet etter Gjerdrumskredet i 2020. Fengselstomta, som nybygget skal bygges på, er definert som et kvikkleireområde. Djupvik påpeker at Samfundet har brukt mye tid de siste ti årene på å sikre seg mot usikkerheter knyttet til kvikkleire. Andre usikkerheter er i stor grad avhengig av hva som ellers befinner seg under bakken.

LES OGSÅ: Gjerdrum-raset forsinker neppe Samfundets nybygg

– Noe av usikkerheten er allerede redusert ved omlegging av rør og kabler i Kronprinsesse Märthas allé sommeren 2021, poengterer Djupvik.

Hun legger til at etter signering med entreprenør, er neste steg å etablere en byggegrop på Fengselstomta.

– Hva entreprenør finner i grunnen da er en joker for oss, og vil i stor grad avgjøre om det blir flere forsinkelser, forklarer Djupvik.

Under bakken er det flere aspekter som kan forårsake forsinkelser.

– Det er for eksempel alltids en sjanse for å finne noe av arkeologisk verdi, selv om sannsynligheten er lav, sier Djupvik.

Møt opp 29. Januar

Akre ber studenter engasjere seg, og være tilstede på Samfundsmøte lørdag 29. Januar, der de skal informere om forhandlingene med entreprenøren og det skal voteres over ny budsjettramme for nybygg.

– Nybygg er et svært prosjekt av stor betydning for framtidens studenter, så møt opp.