<span class="font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">RASFARE:</span> På NVE sitt kart over faresonene for kvikkleireskred viser det oransje løsningsområdet med middels faregrad. Det røde på bildet viser løsneområdet med høy faregrad.
RASFARE: På NVE sitt kart over faresonene for kvikkleireskred viser det oransje løsningsområdet med middels faregrad. Det røde på bildet viser løsneområdet med høy faregrad.

Gjerdrum-raset forsinker neppe Samfundets nybygg

Etter kvikkleireraset i Gjerdrum i romjulen, erklærte regjeringen at man skulle gjennomgå reglene for bygging på kvikkleire. Andre byggeprosjekter tok en ekstra gjennomgang av sine tiltak, men dette påvirker trolig ikke nybyggprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Når Studentersamfundet etter planen starter byggingen av et nybygg senere i år, skjer det etter at det er gjennomført tiltak for å sikre området rundt nybygget mot et eventuelt kvikkleireras. En motfylling ble satt inn i Nidelva, men raset på Gjerdrum i desember gjorde at andre aktører tok et skritt tilbake før de fortsatte byggingen av sine prosjekter.

Tok ny vurdering etter Gjerdrum-raset

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SIKRE SIDEN:</span> Teknologidirektør Per W. Torgersen ved Sørlandet sykehus forteller at den ekstra vurderingen ikke førte til noen forsinkelser i byggeprosjektet.
SIKRE SIDEN: Teknologidirektør Per W. Torgersen ved Sørlandet sykehus forteller at den ekstra vurderingen ikke førte til noen forsinkelser i byggeprosjektet.

I januar meldte NRK at Sørlandet sykehus tok en ny vurdering på grunnforholdene der sykehuset er i gang med å sette opp et nytt psykiatribygg. Saken er relevant for Studentersamfundet ettersom faregraden for et eventuelt skred og følgene av det tilsvarer de forholdene som er like øst for området hvor nybygget skal stå.

Teknologidirektør Per W. Torgersen ved Sørlandet sykehus skriver i en e-post til Under Dusken at det aldri var aktuelt å stoppe byggeprosjektet.

– Etter tragedien på Gjerdrum tok vi selvfølgelig et skritt tilbake, men vi konkluderte raskt med at planlagte og gjennomførte tiltak var tilstrekkelige, sier han.

Videre forteller Torgersen at de foretok en ekstra vurdering av sikringstiltakene med tanke på framtidige utbygginger for å være på den sikre siden, men dette var ikke noe de var pålagt.

– Selv om vi mener at grunnforholdene er godt kartlagt og vi har gjennomført nødvendige tiltak, har vi bestemt oss for å gå gjennom all dokumentasjonen en gang til og rådføre oss med ekstern ekspertise for å høre om det likevel er noe mer vi burde gjøre i form av undersøkelser eller tiltak. Dette har vi gjort for å være best mulig forberedt med tanke på videre utbygging senere, sier han.

Torgersen påpeker at den ekstra vurderingen ikke hadde noen effekt på byggingen av psykiatribygget.

– Byggeprosjektet ble ikke forsinket som følge av dette, sier han.

Torgersens eneste anmodning til Studentersamfundet er å rådføre seg med de beste geoteknikerne på forhånd.

– Så krysser jeg fingrene for at alt går slik at jeg kan komme tilbake til neste UKA, avslutter han.

LES OGSÅ: Dette må du vite om Nybygget

Menneskelig aktivitet kan føre til skred

Flere personer i Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) har tidligere uttalt at menneskelig byggeaktivitet kan føre til kvikkleireskred. For seks år siden kollapset en bro som sto på kvikkleire på Skjeggestad i Vestfold. Sjefingeniør Stein Are Strand ved (NVE forklarer at broen i Skjeggestad kollapset fordi det ble fylt ut masse i et området rett ved broen uten at grunneier og entreprenør tok hensyn til at det var kvikkleire i området.

Samtidig mener han at Studentersamfundet har tatt sine forholdsregler når det kommer til nybyggprosjektet.

– Når det går kvikkleireskred som følge av bygging, så skjer det ofte fordi man ikke vet at det er kvikkleire der, men reglene for bygging på og nære kvikkleire er strenge og godt utredet. Så når det gjelder nybygget, er det tatt gode vurderinger der allerede, sier han.

Han forteller at de har fått en del henvendelser fra kommuner og innbyggere i etterkant av Gjerdrumskredet.

– Mange har naturlig nok blitt skremt av å bo på kvikkleire, men de store entreprenørene i dag kjenner godt til regelverket, sier Strand.

LES OGSÅ: Dette blir navnet på fyllinga i Nidelva

Regjeringen gjennomgår regelverket

Kort tid etter Gjerdrum-skredet uttalte olje- og energiminister Tina Bru at regjeringen ønsket en full gjennomgang av de gjeldende reglene for bygging på kvikkleire. Stein Are Strand i NVE forteller at regjeringens plan er å sette ned et eget utvalg som skal utrede hendelsen, og deriblant se på regelverket.

Men selv om han ikke kjenner til mandatet til regjeringens nye utvalg, har han liten tro på at det vil medføre store endringer for Studentersamfundets nybyggprosjekt.

– Jeg kan ikke forskuttere hva utvalget kommer til å si, men dagens utbyggere må uansett forholde seg til regelverket slik det er til enhver tid.

Strand legger til at det kontinuerlig jobbes med å videreutvikle den nasjonale veilederen for bygging på kvikkleire. Den siste veilederen ble oppdatert så sent som i desember i fjor, men det var ingen vesentlig endring av sikkerhetsprinsippene.

– Den siste utgaven var mer en videreutvikling av metodikken som allerede lå til grunn for vurdering av sikkerhet i forbindelse med utbygging i kvikkleireområder, sier han.

– Allerede godt sikret

Samfundetleder Karen Mjør stadfester at skredet på Gjerdrum ikke har noen innvirkning på prosessen rundt nybygget, og forteller at Studentersamfundet har lagt seg på en langt strengere linje enn det kravene forutsetter og at de dermed ikke tar noen sjanser.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SIKKERT: </span>Karen Mjør forteller at det ikke en noe grunn til å bekymre seg for at Samfundet har gjort noe halvveis.
SIKKERT: Karen Mjør forteller at det ikke en noe grunn til å bekymre seg for at Samfundet har gjort noe halvveis.

– Vi har lagt listen for kvikkleiresikring veldig høyt fra dag én. Finansstyret har vært tydelig på at en skulle legge mer i utredningene enn det som er lovpålagt. Dette har gjort at vi har gjennomført en rekke ekstra undersøkelser som har gjort prosjektet dyrere, men som også har gjort oss mer sikre på at det er trygt slik det er nå, sier Mjør.

Hun legger til at Samfundet har hatt tett kontakt med kommunen og et bredt fagmiljø når det kommer til sikringen av området, og en motfylling er lagt i Nidelva. Dermed anser hun det som lite sannsynlig at nybyggprosjektet blir forsinket på grunn av kvikkleiresikring.

– Som nevnt er vi langt innenfor dagens regelverk, så med mindre det kommer nye regler vil ikke dette føre til forsinkelser i prosjektet, og det vil heller ikke være nødvendig å gjennomføre en ny sikkerhetsvurdering.

Hun forteller at det derfor ikke er grunn til å bekymre seg for at Samfundet har gjort noe halvveis.

– Det skal nevnes at kravene vi opererer etter i dag er langt strengere enn de kravene de bygde innenfor på Gjerdrum. Vi har gode sikkerhetsmarginer på prosjektet og har fått forsikringer om at området vi jobber på vil være mer sikkert enn før disse prosjektene var satt i gang.

LES OGSÅ: Leder studentene fra hjemmekontor