NY LEDER: Den nye lederen av Studentersamfundet ble valgt onsdag kveld av Storsalen.
NY LEDER: Den nye lederen av Studentersamfundet ble valgt onsdag kveld av Storsalen.

Ny Samfundetleder valgt

I kveld samlet Storsalen seg for å velge den nye Samfundetlederen.

Publisert Sist oppdatert

Stream gjennom Videokomitéen (VK) på Studentersamfundet.

Valgresultatene er kommet

Una Onsrud er valgt som ny leder av Studentersamfundet foran en fullsatt Storsal. Dette skjedde med 391 stemmer, tilsvarende 83,9 prosent. Hennes motkandidater Lars Kval-Engstad og Cecilie Bjørnsdotter Raustein fikk henholdsvis 30 og 39 stemmer. 6 personer stemte blank, og den totale stemmeavgivningen kom på 466 stemmer.

En fullsatt Storsal samlet onsdag kveld for å avgjøre hvem som skulle ta over som Samfundetleder etter at Jonas Strøm Scheie og hans styre måtte gå av etter lørdagens mistillitsforslag.

På forhånd hadde to kandidater meldt sitt kandidatur, og én kandidat har godtatt benking.

Una Onsrud inntrer umiddelbart som Samfundetleder og sitter frem til 17. mai 2023.

Stilte på nytt

Tidligere denne uken ble det kjent at tidligere nestleder Una Onsrud ønsket å stille som leder. Onsrud stilte også ved vårens ledervalg.

– Jeg har fremdeles det brennende engasjementet jeg hadde i mars og har mye jeg ønsker å utrette fram til 17. mai, fortalte hun tidligere denne uka til Under Dusken.

Onsrud, som studerer filosofi ved NTNU, har tidligere vært med i Kulturutvalget og Radio Revolt, og satt inntil lørdag som nestleder i Styret.

Hun sier at hun ønsker å ta opp det avgåtte Styret og Samfundets Debattkomité på nytt, dersom hun skulle bli valgt. Onsrud understreker at hun også ønsker større internasjonalt engasjement.

– Det er ingen tvil om at studentene her i byen er engasjerte, men jeg tror vi kan legge til rette for å se litt mer utover og snakke om politiske saker utenfor vår vanlige hverdag og utover i verden, sier Onsrud.

Utfordrer tidligere nestleder

Den andre kandidaten, Lars Kval-Engstad, meldte seg like før valget på onsdag begynte. Kval-Engstad går første året ved fysikk og matematikk. Han forteller at han har vært frivillig på huset siden våren av 2021.

– Hvorfor ikke gjøre det storslått og stille til leder første gang, sier Engstad.

Han sier han har respekt for all kunnskapen som finnes på Huset, og ønsker å få ut det beste av det potensialet i gjengene.

Dersom han blir valgt som leder, ønsker han å sette fokuset mot økt studiestøtte og studenters psykiske helse.

KANDIDATER: Fv. Raustein, Kval-Engstad og Onsrud svarer på utspørringen fra Storsalen.
KANDIDATER: Fv. Raustein, Kval-Engstad og Onsrud svarer på utspørringen fra Storsalen.

Godtatt benking

Samfundetmeldem Lea Lauvland Longva benket Cecilie Bjørnsdotter Raustein, korrektursjef i Studentmediene. Raustein forteller at hun har et sterkt forhold til samfundet, og anser seg selv som en kandidat midt i mellom de to andre.

– Sist gang jeg ble benket, sa jeg at man alltid må spørre «Hvorfor ikke?». Jeg ønsker å stille etter å ha hørt kandidatenes appeller, sier hun.

I sin åpningsappell sier Raustein at hun bestemte seg for å ta imot benkingen etter at hun hørte de tidligere appellene.

– Jeg hørte at tidligere nestleder sa at hun kommer til å ta opp det gamle Styret og Debattkomitéen, og jeg mener det er et viktig prinsipp at det kan være en blanding og at flere kan få muligheten, mener Raustein.

Raustein sier at hun vil ta tak i diskusjonen om ukultur som kom opp lørdag for å fikse opp i uttalte problemer både blant medlemmer og interne. Hun ønsker også at Samfundet skal engasjere seg i flere storpolitiske saker.

LES OGSÅ: Jonas Scheie fortjener mange unnskyldninger – én av dem fra meg

Å skape engasjement

Nestleder Monica Rolfsen i Finansstyret, forteller fra talerstoler om egne erfaringer som frivillig i 1987.

– Ingen kom på debattmøter, og vi begynte med desperate forslag og tabolide festmøter, slik som det famøse «Sadomasochistisk festmøte». Så kom det en ny Debattkomité, og plutselig stod det kø langt opp på fengselstomta. Hvordan skal dere få flere til å engasjere seg i problematikken og komme på møte?

Kval-Engstad sier at han likte spesielt godt festmøtet om kjærlighetssorg, som både var lærerikt og utløste følelser i salen. Han legger til at møtene om krigen i Ukraina har vært gode, men at man også burde kunne invitere til debatt om kriger lenger hjemmefra.

Onsrud sier at debattene har hatt rekordoppmøte dette året.

– Jeg tror det skyldes interessante temaer, men også at debattkomiteen har startet med debattkafé, hvor man kan sitte igjen etter debatt og diskutere. Det tror jeg kan være nøkkel for engasjement – deltakelse. Det er fortsatt veldig høy terskel for å gå opp på talerstolen.

Raustein sier det er viktig å lære av de som har vært med tidligere og sier hun gjerne ønsker en prat med Rolfsen om erfaringene etter møtet.

Et nytt styre

Tidligere Samfundetleder Gabriel Qvigstad spurte kandidatene hvorvidt de på kort tid kan danne et styre og ta opp en debattkomité, da det vanligvis tar flere måneder å finne et nytt Samfundetstyre.

Kval-Engstad sier at han ikke har så mye erfaring fra slike organisasjoner, men mener at han planlegger å ta opp store deler av det avgåtte styret som allerede har sittet et halvt år, siden de har mye erfaring.

– Debattkommitéen har rekordstore tall. og jeg tenker at det er en selvfølge at de får fortsette ut perioden, sier Kval-Engstad.

På spørsmål om avgått leder bør være en del av det nye styret, sier Onsrud at det er best at han ikke fortsetter i det potensielt kommende styre.

– Først og fremst for å respektere storsalens mistillitsforslag, men også for å starte med blanke ark, forteller hun.

Bjørnsdotter Raustein sier at hun vil bli nødt til å lære mye på kort tid, men legger til at hun også har erfaring fra andre organisasjoner, blant annet som leder i Studenttinget. Hun åpner for å ta opp enkelte fra det avgåtte styret, og understreker at det er viktig med kontinuitet.

LES OGSÅ: Nybygget forsinket med 40 dager

Samfundet som Hus

På spørsmål om hvordan man skal balansere Samfundet som utested og medlemsorganisajon og om Samfundet er en medlemsorganisasjon med hus, eller et hus med en medlemsorganisasjon, svarer Kval-Engstad at det er viktig å finne en balanse mellom de to motpunktene.

– Jeg så det var mye misnøye på lørdag etter at mistillitsforslaget ble flyttet til Klubben, men for mange studenter er Samfundet viktig som konsertlokale og utested. Man ønsker selvfølgelig at det skal være en balanse, sier han.

Onsrud mener at Samfundet først og fremst er en medlemsorganisasjon, men mener i likhet med Engstad at det er viktig å finne en balanse.

– Vi tjener penger og har et overskudd, for å kunne gi økonomisk trygghet for medlemsorganisasjoner.De fleste kommer hit for å dra på konsert, eller ta en øl i Edgar, og det er en viktig del av det Samfundet er. Kultur og politikk må leve side om side, mener den tidligere nestlederen.

Til slutt svarer Raustein at hun ønsker en god dialog.

– Jeg mener at vi er en medlemsorganisasjon med et hus. Dialogen med Lørdagskomiteen var vrien på lørdag, men jeg vil gjerne ha en god dialog der så vi får en bedre fordeling. Da kan vi være mer enn en medlemsorganisasjon og ha tid til kulturelle aktiviteter, sier Raustein.

Kontinuitet i Nybygget

På spørsmål om hvordan kandidatene skal fortsette fremgangen til Nybygget, svarer kandidatene følgende.

Onsrud forteller at hun har en del innsikt i arbeidet med nybygg fra sin tid i Samfundetstyret tidligere. Hun sier også at det arbeides på mange fronter for å få inn finansiering, og at det arbeidet vil fortsette.

– Vi har et finansieringsutvalg som er en undergruppe av Nybyggskomitéen, så der er det kontinuitet. Også siden jeg skal fortsette med gamle styret vil det være kontinuitet, og vi vil bevare kontakten også med næringslivet.

Raustein sier hun ønsker å samarbeide med Studenttinget, der hun selv har vært representant, og andre aktører for å få støtte av så mange som mulig.

– Vi må dra lasset sammen, bruke det brede nettverket i Trondheim: NTNU, kommunen, fylkeskommunen og næringslivet. Også de ressursene vi har her på huset – For eksempel MG!

Hun sier også at hun gjerne vil lære, og lytte til de som har vært tidligere.

– Vedtaket på lørdag handlet ikke om Scheie sin kompetanse. Vi skal ikke finne opp hjulet på nytt når det ruller så godt som det gjør nå.

Kval-Engstad trekker også frem utformingen av gjengene på Samfundet, og ønsker å bruke dem.

– Vi har ustabilitet etter at lederen har blitt byttet ut, men det betyr ikke at hele organisasjonen har blitt byttet ut. Jeg tror Scheie er villig til å hjelpe oss videre. Tullesvaret mitt er at jeg skal bruke sjarm og smisk.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein er medlem av Studentmediene i Trondheim. Una Onsrud er tidligere medlem av Studentmediene i Trondheim.

LES OGSÅ: Vi har mye å lære av mistillitsforslaget

Powered by Labrador CMS