LEDER:

Vi har mye å lære av mistillitsforslaget

Det viktigste og mest kontroversielle møtet Samfundet har hatt på mange år blir forhåpentligvis et vendepunkt

Publisert Sist oppdatert

Lederartikkelen uttrykker Under Dusken sin mening. Under Duskens redaktør og nestledere svarer for denne lederen.

Mistillitsforslaget som gikk igjennom på samfundsmøtet 29. oktober oppsummeres som en ubehagelig affære. Den ene versjonen som ble fremlagt beskrev hendelsen som en barnslig, men uskyldig lek som dessverre fikk et uheldig utfall. Den andre versjonen som ble skissert var langt mer alvorlig, og langt fra en uskyldig lek.

Det ble gjentatte ganger understreket fra talerstolen hvor viktig det var at alle tok et eget valg basert på individuelle vurderinger. Når de to versjonene er såpass sprikende, er det vanskelig å vite hvilken situasjon man baserer dette individuelle valget på.

Det er problematisk fordi at ved et mistillitsforslag er det kritisk at medlemmene får god informasjon rundt saken. Dette er spesielt viktig når lovene til Samfundet krever at hele Styret og debattkomitéen også må gå av dersom et mistillitsforslag mot lederen går igjennom. Dette er noe som får store konsekvenser for veldig mange mennesker.

Mange av spørsmålene vi hadde i forkant av møtet, står fortsatt ubesvarte. Det er dypt problematisk at ikke Storsalen fikk en tydeligere oppklaring i hva som skjedde natt til 8. oktober, når det er denne hendelsen som legges til grunn for mistillitsforslaget. Det er også kritikkverdig at de involverte partene ikke utdypet ytterligere når det var tydelig at det var en så stor usikkerhet blant de stemmeberettigede. Mangelen på oppklaringer kan ha ført til at mange stemte på grunnlag av rykter og historier som verken ble verifiserte eller bekreftet.

LES OGSÅ: Jonas Scheie fortjener mange unnskyldninger - én av de fra meg

At møtet måtte bli flyttet til Klubben før det var ferdig, illustrerer et strukturelt problem på Huset. Klubben er et mye mindre lokale og hadde ikke plass til alle som hadde deltatt i Storsalen. Det ble ytret at dette var et tegn på god fleksibilitet, men det er nok feil tidspunkt å utøve denne type fleksibilitet under det viktigste og mest kontroversielle møtet Samfundet har hatt på mange år, der Storsalen for én gang skyld var fullsatt for noe annet enn en konsert.

Det er også en tankevekker at en stor andel av de på talerstolen mente at det var vanskelig å ta et valg basert på den tilgjengelige informasjonen. Likevel var andelen blanke stemmer lav, og antall stemmer for forslaget høyt nok til at mistillitsforslaget ble vedtatt. Det vitner om en taus majoritet. Samtidig er det ikke noe nytt at Samfundets medlemmer vegrer seg for å gå på talerstolen. Dette velkjente demokratiske problemet ved Samfundet var vi vitne til lørdag kveld.

Lørdag 29. oktober var en tung dag for Studentersamfundet i Trondheim. Vi håper likevel dette er et vendepunkt og at vi kan lære av de mange utfordringene som ble belyst på møtet og har preget Samfundet.

Powered by Labrador CMS