Slik var valget av UKEsjef

Våre journalister har dekket valget

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kveld skal det velges ny UKEsjef til UKA 2023. Det er fire kandidater som er forhåndsmeldt: Kristoffer Meggelæ Pedersen, Hermine Alfsen, Kari Johanne Sørensen Bøckman og Egil Swan Heistad. Du kan lese mer om tre av kandidatene her.

22:19 Andre runde med votering

Andre runde med votering er åpen fram til 22:34. Igjen må en av kandidatene få 50 prosent av stemmene eller mer for å bli valgt som UKEsjef.

21:40 Andre runde med utspørring

Kristoffer og Kari fikk flest stemmer i første runde med votering. Siden ingen fikk halvparten av stemmene eller mer vil de sitte gjennom en ny runde med utspørring.

21:25 Resultat fra første votering

Ved første votering fikk man følgende resultat:

Kristoffer Meggelæ Pedersen: 28.5 prosent, ved 201 stemmer

Hermine Alfsen: 24.3 prosent, ved 171 stemmer

Kari Johanne Sørensen Bøckman: 33.2 prosent, ved 234 stemmer

Egil Swan Heistad: 9.6 prosent, ved 68 stemmer

Blanke stemmer: 4.4 prosent, 31 stemmer

Av totalt 705 stemmer oppnådde ingen 50 prosent eller mer. Med dette må det gjennomføres en ny votering for å avgjøre valget, og Kari og Kristoffer må gjennom en ny utspørringsrunde.

21:03 Første, og potensielt eneste votering

Storsalen gjennomfører digital votering, slik at alle Samfundets medlemmer kan delta til tross for antallbegrensning og restriksjoner tilknyttet smittevern.

For at en ny UKEsjef skal bli valgt må kandidaten få over 50 prosent av de avgitte stemmene. Dersom dette ikke er tilfelle etter første votering vil de to kandidatene med flest stemmer gå inn i en ny voteringsrunde.

20:55 Avsluttende appeller

Etter både fysiske og digitale spørsmål fra Storsalen får kandidatene tale til Storsalen en siste gang.

20:11 Utspørring fortsetter

Etter en kort pause er den nye kandidaten på plass og utspørringen kan fortsette.

Ny UKEsjefkandidat Ølberg blir servert alkohol på scenen, noe møteleder minner om at ikke er i henhold til gjeldene koronarestriksjoner. Bruddet på restriksjonene rekker derimot ikke å føre til noen konsekvens for den nye kandidaten.

Ølberg trekker sitt kanditatur.

19:56 Benking

Under utspørringen av de forhåndsmeldte kandidatene benkes Jens Erlend Ølberg. Dette godtar han og det settes av en pause slik at den nye kandidaten kan delta i utspørringen. Ølberg er med i ARK og Propheten.

Også Bor de Kock ble benket til UKEsjefvervet, men takket nei.

18:30 Utspørring

Videre svarer kandidatene på spørsmål fra salen.

18:15 Åpningsappeller

Onsdag kveld står åpningsappeller først på sakslisten. De forhåndsmeldte kandidatene trekker lodd om hvilken rekkefølge de får tale til studentene fra talerstolen.

Egil Swan Heistad er først ut og trekker fram hvor viktig samholdet og relasjonene bak festivalen er for studentmiljøet. Han ønsker at alle skal få føle på UKEfølelsen.

– Jeg ønsker meg et UKA der alle ser alle.

Kari Johanne Sørensen Bøckman er neste, og trekker frem de mange studentene som ikke føler at UKA og Samfundet er for dem. Hun vil jobbe for at alle føler seg inkludert.

– UKA er for alle, studentene skal skape det sammen, konkluderer Kari.

Kristoffer Meggelæ Pedersen er tredjemann på talerstolen, og forteller at Samfundet har reddet ham fra en kjip studenttilværelse med en kjedelig hverdag. Han har rett og slett blitt frelst av Samfundet.

– Alle kan oppnå UKEfølelesen, UKA skal være for alle, mener Kristoffer.

Hermine Alfsen er sist opp på talerstolen og er forelska i konseptet til UKA. Hun mener det er ekstremt viktig å dra de flinke trondheimsstudentene ut av lesesalen og inn på en arena der de kan utfolde seg kreativt. Videre spør hun om man kan senke forventningene til UKA, og legge mer til rette for å ha det gøy og utfolde seg kreativt.

– Festivalen blir ikke nødvendigvis dårligere av det, men er det slik at UKA må være mest, best og størst?

Powered by Labrador CMS