<b>VELKOMMEN TILBAKE: </b>Mandag 10. august blir første åpningsdag på Huset, hvor førsteårsstudenter vil bli priorert under fadderukene .
VELKOMMEN TILBAKE: Mandag 10. august blir første åpningsdag på Huset, hvor førsteårsstudenter vil bli priorert under fadderukene .

Slik planlegger Samfundet åpning i høstsemesteret

Med en rekke forskjellige tiltak på plass, er Studentersamfundet forberedt på en annerledes høst:
- Veldig fornøyd med å gi et tilbud til så mange som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Vårsemesteret fikk en brå slutt for mange da Studentersamfundet stengte 12. mars. Med et nytt semester på trappene, har ledelsen på Samfundet utarbeidet retningslinjene for høstens åpning gjennom sommeren. For å opprettholde 1-meters regelen mellom gjestene har en rekke tiltak blitt gjort, deriblant inndeling av Huset i fem soner, et nytt påmeldingsystem for arrangementer og helger, samt en ny gjeng på Samfundet som skal ivareta smitteverntiltak.

<b>KLAR: </b>Karen Mjør og resten av ledelsen på Samfundet har planene klare for åpning av Samfundet denne høsten.
KLAR: Karen Mjør og resten av ledelsen på Samfundet har planene klare for åpning av Samfundet denne høsten.

Prioriterer førsteårsstudenter i fadderukene

Første åpningsdag vil bli mandag 10. august. Med strenge nasjonale føringer på kapasitet på utesteder, understreker Leder ved Studentersamfundet Karen Mjør at det er førsteårsstudentene som vil bli prioritert.

– I de to første ukene vil vi prioritere førsteårsstudenter som vi gjør til vanlig på grunn av fadderukene, men med kapasitetsbegrensningene vil nye studenter bli prioritert enda tydeligere. Derfor skal vi fokusere på linjeforeningenes fadderopplegg og la de nye studentene få et trygt møte med Studentersamfundet.

Vanlig drift vil bli fra mandag 24. august, etter at fadderukene er ferdige. Med den nasjonale føringen på maksimalt 200 personer per utested, vil det by på utfordringer i en by med 33 000 studenter.

<b>GOD INFORMASJON: </b>Presseansvarlig Mads Harbo Sørum forteller at frivillige og besøkende på Huset vil få god kunnskap om smitteverntiltakene.
GOD INFORMASJON: Presseansvarlig Mads Harbo Sørum forteller at frivillige og besøkende på Huset vil få god kunnskap om smitteverntiltakene.

Deler Huset inn i fem soner

Samfundets mange utesteder og store areal gjør at huset kan bli delt inn i fem ulike soner. Det vil bli maksimalt 200 personer per område, men i noen av sonene blir det ikke plass til så mange. Det vil ikke være mulig å bevege seg vilkårlig mellom sonene for gjester. Etter et tett samarbeid og godkjenning fra både kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, er Karen Mjør veldig fornøyd med at de kan gi et tilbud til så mange som mulig.

– Innenfor hver sone vil et maksimalt antall på 200 personer overholdes, såfremt kapasiteten strekker til. Vi har delt inn i fem soner, hvor sone 1 er Storsalen og Rundhallen, sone 2 er Daglighallen, Edgar og Selskapssiden, sone 3 er Klubben, sone 4 er Bodegaen og Strossa, mens sone 5 er Lyche. Med flere soner kan vi gi et tilbud til flere, enn om vi kun hadde hatt en sone for hele Samfundet. Til vanlig har vi plass til omtrent 2500 personer.

For å overholde smittevernreglene i alle soner, har det blitt opprettet en ny gjeng på Huset med navn Vertskapet. De skal fungere som en ekspertgruppe for de som jobber på Samfundet, så vel som alle besøkende. Presseansvarlig på Samfundet Mads Harbo Sørum informerer om at gjengen vil være tilgjengelig hver dag for en trygg drift av Huset.

– Alle de frivillige på huset vil få god kunnskap om smitteverntiltakene. Vertskapet vil være tilgjengelige om det skulle være noe, understreker Sørum.

<b>SONER: </b>Skissen viser de fem sonene Samfundet vil bli delt inn i og hvilken inngang det blir til de forskjellige.
SONER: Skissen viser de fem sonene Samfundet vil bli delt inn i og hvilken inngang det blir til de forskjellige.

Bodega uten dansegulv

Det har blitt satt opp bord og stoler for alle besøkende i alle lokaler. Dermed er mingling og dansing – i klassisk forstand – ikke lenger er lov. Dette er for at 1-meters regelen mellom folk opprettholdes, forteller Mjør.

– I alle lokaler vil det stå stoler og bord til alle gjester. Det vil være tydelig oppmerket med avstandspåbud inne i alle lokaler. Til og med i Bodegaen vil det kun være sitteplasser dette semesteret. Dette er kanskje den største forandringene folk vil merke. Vår oppgave er å lage så gode rutiner så mulig, og legge opp til at Samfundet blir et trygt og forsvarlig sted å være.

<b>IKKE LOV: </b>Dansegulvene og nattklubb-stemningen i Bodegaen er ryddet vekk før åpning.
IKKE LOV: Dansegulvene og nattklubb-stemningen i Bodegaen er ryddet vekk før åpning.

Med den nye gjengen Vertskapet på plass, blir smittevernreglene overholdt på lik linje med alle andre regler på Samfundet.

– Om man ikke klarer å overholde de nye reglene på huset, vil man selvfølgelig bli geleidet ut, som ved ethvert annet regelbrudd. Nå er smittervernreglene en del av reglene på Samfundet, sier Mjør.

Presseansvarlig på Samfundet Mads Harbo Sørum opptatt av at alle besøkende skal være informerte om de nye rutinene. Det viktigste er at folk viser hensyn.

– Det er viktig med god kommunikasjon og vi vil kontinuerlig oppdatere informasjon på sosiale medier og på våre plattformer, dermed kan vi fortsette å holde åpent. Og selvfølgelig skal folk bli hjemme om de føler seg dårlig, legger Sørum til.

Påmeldingsystem i helger og til arrangementer

Noe som ikke lenger vil være synlig, er de lange, pressende køene som eser ut ved sene helgekvelder og ved populære arrangementer. Løsningen er et nytt påmeldingssystem, men det forutsetter at man er medlem på Samfundet.

– For minst mulig kødannelse, blir det påmelding for alle arrangementer og helger. Arrangementene blir lagt ut på vår Facebook-side to uker fram i tid. Selve påmeldingen blir gjennom et nytt påmeldingssystem som er kobla opp mot medlem.samfundet.no. Da vil man få reservert plass til helgas pils og arrangement som onsdagsdebatt og tirsdagsquiz, forteller Mjør.

Hvordan blir det på hverdagene?

– Vi kommer til å avvente med hverdagene, så det vil være mulig å komme inn uten reservasjon. Dette gjelder såfremt det ikke blir veldig stort trykk. Der vil vi ta kontinuerlige vurderinger, sier Mjør.

Antall mennesker på Huset i helgene og arrangementer blir dermed mer forutsigbart og systemet kan potensielt forhindre unødvendig kødannelse ellers for framtiden. Det forutsetter at folk bruker det på riktig måte.

– I påmeldingssystemet får man oversikt over alle sine reservasjoner. Dermed kan man enkelt avbestille dersom man ikke kommer, slik at man ikke tar opp plasser for andre. Hovedgrunnen er at vi ønsker å unngå en opphoping av folk, men det avhenger av at folk ikke bare dukker opp og skaper køer allikevel. Vi kommer til å se an behovet etter hvert som systemet er i gang, sier Mjør.

Slik som førsteårsstudentene prioriteres i fadderukene, er det helt naturlig for Mjør at medlemmene prioriteres resten av semesteret. Samfundet vil derfor kun slippe inn medlemmer framover.

– Det er en enda sterkere grunn til å få medlemskap nå enn det har vært tidligere. Det er de som har valgt å melde seg inn som har et eierskap til Samfundet, så det vil være helt naturlig at de blir prioritert. Det vil selvfølgelig også være mulighet for alle å skaffe seg medlemskap gjennom hele semesteret, sier Mjør.

Les også: Studentorganisasjoner risikerer å stå uten lokaler på campus til høsten.

Optimisme og nyoppusset Lyche

<b>OPPUSSING: </b>Restauranten Lyche får et nytt ansikt denne høsten.
OPPUSSING: Restauranten Lyche får et nytt ansikt denne høsten.

Antibac, plexiglass og avstandsteip på gulvene er på plass, som gjør at Sørum og Mjør er klare for å ta imot årets studenter. De gleder seg spesielt til å åpne med et helt nytt ansikt på restauranten Lyche.

– Vi er heldigvis ikke et av de første stedene som åpner med smittevernregler. Vi har hatt mange uteplasser og serveringsplasser å se til, for å se hvordan de har løst det. Det har hjulpet oss langt på vei, forteller Mjør.

I en usikker tid har Samfundet lagt et grunnlag for høsten. Selv om det er umulig å si hvordan framtiden blir, kan vi se fram til økt kreativitet ved husets arrangementer, ifølge Sørum.

– Vi er heldige som har såpass høy kapasitet og plass, og mot høsten kan vi se fram til mye alternative arrangementer. Det blir enormt spennende å følge med på utviklingen i Samfundet framover, sier Sørum.

I en tidligere versjon av denne saken ble Karen Mjør sitert på at det «selvsagt vil det være mulig å bruke Samfundet som ikke-medlem, dersom kapasiteten tillater det.» Dette sitatet er nå fjernet, siden Samfundet kun vil slippe inn medlemmer i begynnelsen.