Debatt:

Vær bevisst på egen posisjon og holdninger når du reiser

Menneskene du møter på reisen står ikke ustilt i et utstillingsvindu.

Publisert

Det er litt rart å bli bedt om å skrive et motsvar til et debattinnlegg jeg stiller meg bak, men for å forsvare mine egne verdier og understreke viktigheten av det Rebekka Øvensen skriver i sitt debattinnlegg så velger jeg å rable ned noen ord, i form at et «medsvar».

Å bli assosiert med «en hvit frelser» er langt fra mine verdier og hva jeg står for. Debattanten har naturligvis ikke innsyn i mine erfaringer fra reiser, frivillig arbeid og hva jeg engasjerer meg i av organisasjoner og prosjekter på fritida her hjemme, uten at dette på noen måte er en kritikk til henne og hennes debattinnlegg. La oss derfor holde oss til det som faktisk er viktig her, og det er denne tanken om en hvit frelser.

Som Øvensen skriver så reiser norsk ungdom på opplevelsesreiser med tanke om at de bidrar med bistand og utvikling, men opptrer muligens i større grad som observatører enn faktiske bidragsytere, altså en slags fattigdomsturister. I mine øyne er det på ingen måte feil å reise for å oppleve andre kulturer, men man må være bevisst på sin egen posisjon og holdninger. Det er heller ikke sikkert det er norsk ungdoms intensjon å havne i slike situasjoner når de reiser, men heller et resultat av uvitenhet.

Reising i seg selv er ikke noe negativt, og man skal ikke undervurdere inntrykkene man får fra en slik reise, for det kan være med på å nyansere vedkommende sitt syn på verden. Problemet oppstår i det man opptrer som denne hvite frelseren som verken jeg eller Øvensen er noe spesielt glad i. Når du ankommer et nytt land og en ny kultur så er det faktisk ikke du som er eksperten. Du er en utenforstående som i realiteten kan svært lite om menneskene rundt deg og deres livssituasjon.

LES OGSÅ: Debatt: Alle er velkomne på valg!

Å observere andres livssituasjon som om den skulle være utstilt i en dyrehage er verken utviklings- eller bistandsarbeid. Når det er sagt så må ikke du som leser føle skam over egen uvitenhet fra en slik situasjon, men verdsette de inntrykkene som muligens har gjort deg mer bevisst på hvor urettferdig verden er.

Utvikling er ikke noe man kan overføre direkte fra i-land til u-land. Tvert imot handler utvikling om å anerkjenne lokal kunnskap, og å gjennom samarbeid mellom lokalsamfunn og organisasjoner gjøre en liten del av verden til et litt bedre sted.

Til den neste som reiser som turist eller frivillig, enten med en organisasjon eller på egenhånd, vær ydmyk og vis respekt overfor menneskene og kulturene du blir kjent med.

Ingen redder verden alene i løpet av et kort opphold som frivillig, men det betyr ikke at man ikke kan bidra der man kan. Inntrykk kan skape engasjement, og engasjement kan utgjøre en forskjell.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS