Millionpris for Eksperter i team

For andre år på rad tildeles NTNU utdanningskvalitetsprisen.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsprisen deles ut av direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning (DIKU) og ligger på én million kroner. Prisen belønner arbeid for utdanningskvalitet og skal stimulere fagmiljøene for å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. I år kom det inn ti nominasjoner fra universitets-og høyskolesektoren over hele landet. Juryen bestod av eksperter fra Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til to representanter fra Norsk studentorganisasjon.

Inspirerende pris

<strong>STOLT: </strong>Rekor Anne Borg er svært stolt av prisen til signaturemnet til NTNU.
STOLT: Rekor Anne Borg er svært stolt av prisen til signaturemnet til NTNU.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim presenterte prisen på vegne av DIKU og håper prisen kan være til inspirasjon for andre.

– Eksperter i team er gjennomsyret av en kontinuerlig kvalitetsutvikling. NTNU har jobbet aktivt med spredning på en fremragende måte.

Rektor Anne Borg er også svært stolt av prisen på vegne av NTNU og Eksperter i team. Hun mener prisen inspirerer og motiverer til å fortsette et langsiktig arbeid mot kvalitet i utdanning.

– Prisen er et solid kvalitetsstempel på den forskningsbaserte og utviklingsorienterte tilnærmingen fagmiljøet har i kvalitetsutviklingen av dette signaturemnet ved NTNU i tett samspill med studentene.

Emne med 3500 studenter

For alle master- og profesjonsstudenter på NTNU er Eksperter i team et obligatorisk emne. Det ble opprettet for 20 år siden og siden da vært et emne med kontinuerlig utvikling.

3500 studenter tar det tverrfaglige emnet i år. Formålet er at studentene skal utvikle sin tverrfaglige samarbeidskompetanse ved å lære om og reflektere over store og reelle samfunnsutfordringer. Underveis i arbeidet skal det også reflekteres over samarbeidet i gruppa og skape bevissthet over hva som fungerer bra eller dårlig.

I følge DIKU er omfanget av tiltaket en av hovedgrunnene til at NTNU vinner prisen. Det er også vektlagt at NTNU har klart å holde emnet aktuelt og at det gjøres kontinuerlige forbedringer.

– Eksperter i team er et omfattende emne. Det er så komplekst og altomfattende at det faktisk kunne fått utviklingsmidler på alle DIKUs nasjonale programmer, sier DIKU-direktør Harald Nybølet.

LES OGSÅ: Nå har advokatfirmaet konkludert: Øyvind Eikrem må holdes ansvarlig for anonym Facebook-konto

Unikt i verdenssammenheng

Bjørn Sortland er emneansvarlig og leder for Eksperter i team ved NTNU. Han forteller at emnet er unikt i verdenssammenheng.

– Vi har utviklet noe arbeidslivet i stor grad trenger og etterspør. Det var lenge et ønske, men det fantes ingen eksempler.

Sortland forteller at Eksperter i team innebærer mange elementer som er relevante i mange sammenhenger.

– Vi skal lære studenter å samarbeide. Det handler om refleksjon. Det at vi setter sammen grupper for å reflektere er unikt.

LES OGSÅ: Faremarka ble ghostet av kommunen

Tverrfaglig samarbeid

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold"><b class="">STOR</b> VERDI: </span>Høiback forteller at emnet gir en fin mulighet til å samarbeide med studenter fra ulik bakgrunn
STOR VERDI: Høiback forteller at emnet gir en fin mulighet til å samarbeide med studenter fra ulik bakgrunn

Ole-Magnus Høiback studerer fysikk og matematikk på fjerde året og har Eksperter i team dette semesteret.

– I min gruppe er det fem studenter fra ulike fagområder. Vi har fått en ganske åpen oppgave som handler om framtidens læringsmiljø.

Til å begynne med synes Høiback det var vanskelig å reflektere over det å være i en gruppe når man ikke hadde noe å jobbe med.

– Men nå som jeg nærmer meg slutten har det hatt en stor verdi. EiT klarer å sparre studenter med ulik bakgrunn på en god måte.

Som student på sivilingeniør er han ikke ukjent for gruppearbeid. Likevel opplever han at tilnærmingen ofte er mer pragmatisk enn slik den er i Eksperter i team.

– Man fordeler gjerne bare arbeidet og sitter ikke sammen for å løse oppgaven.

Han mener at emnet gir en fin mulighet til å samarbeide med studenter fra ulik studiebakgrunn. Samtidig forteller han om økt åpenhet og bevissthet rundt andre fagfelt, noe som er relevant i arbeidslivet.

– Det lærer man ikke nødvendigvis hvis man kun jobber med folk som studerer det samme gjennom fem år.

Powered by Labrador CMS