La frem tiltakspakke for studenter: flere nye tiltak ble lagt frem på pressekonferansen.
La frem tiltakspakke for studenter: flere nye tiltak ble lagt frem på pressekonferansen.

Regjeringen med ny tiltakspakke til studentene

Den nye studentpakken inneholder blant annet kompensasjon for inntektsbortfall i 2020.

Publisert Sist oppdatert

29. januar holdt regjeringen pressekonferanse angående videre økonomiske tiltak i pandemien. Der la de fram en ny tiltakspakke for studentene som blant annet fokuserer på økonomisk kompensasjon, jobbskaping og tiltak for psykisk helse og ensomhet.

– Mange unge opplever at de har mistet mye. Det er krevende å være student akkurat nå, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) under pressekonferansen.

<strong>La milliarder på bordet:</strong> studentenes krisepakke inneholde blant annet tiltak for økonomisk kompensasjon, jobbskaping og psykisk helse.
La milliarder på bordet: studentenes krisepakke inneholde blant annet tiltak for økonomisk kompensasjon, jobbskaping og psykisk helse.

2,2 milliarder kroner til barn, unge og studenter

Blant forslagene i studentpakken er økt økonomisk støtte til studenter som har opplevd bortfall av inntekt. I februar kan studenter søke om lån på opptil 26.000 kroner fra Lånekassen, hvorav 40 prosent kan omgjøres til stipend. Lånet kan søkes på for all inntektsbortfall som kan dokumenteres mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021.

I tillegg får fagskoler, høyskoler og universiteter 150 millioner kroner for å lønne studenter til å drive faglig og sosial oppfølging av medstudenter. Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og ytterligere 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang disse tilbudene. De får også 8,5 millioner kroner til arbeid med psykisk helse, mens Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner.

Utover de økonomiske tiltakene foreslår regjeringen å gi midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021, slik at de som bor hjemme hos foresatte fremdeles får studielånet omgjort til stipend. Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret, som arbeider i helse- og omsorgssektoren, og politistudenter, får midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året.

LES OGSÅ: Kraftig økning i antallet mistanker om eksamenjuks

<strong>Lydhøre:</strong> NSO-leder Andreas Trohjell er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill.
Lydhøre: NSO-leder Andreas Trohjell er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill.

Studentorganisasjoner: krisepakken hjelper mange studenter

Leder Andreas Trohjell ved Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener at mange av forslagene fra regjeringen bedrer studenters situasjon.

– Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Trohjell i en pressemelding.

LES OGSÅ: Dette må du vite om Nybygget

Forrige uke vedtok stortinget at én milliard kroner skulle settes av til en ny krisepakke til studentene, og sendte dermed ballen videre til regjeringen. Det nye forslaget fra regjeringen baserer seg på stortingets vedtak, men inneholder også nye tiltak som går utover dette.

– Vi er svært glade for at studentene har blitt lyttet til og at regjeringen også ivaretar mange av de studentene som har hatt det vanskelig siden sommeren, forteller Trohjell.

NSO skulle likevel ønske at det fantes en kompensasjonsordning for studenter som står i en vanskelig økonomisk situasjon fordi de har mistet muligheten til få jobb. De påpeker at dette spesielt er et problem for førsteårsstudenter, og mener at en ny krisepakke må inneholde en ordning som også treffer disse.

<strong>Håper på forbedringer:</strong> ANSA-presidenten er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til skaffe jobb ikke har krav på krisestøtte.
Håper på forbedringer: ANSA-presidenten er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til skaffe jobb ikke har krav på krisestøtte.

– Vi er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb ikke har krav på krisestøtten, og håper stortinget vil sørge for at også disse blir inkludert, sier Trohjell.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) skriver i en pressemelding at pakken er en forbedring fra fjoråret. De synes det er spesielt bra at regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt arbeidsinntekt skal gjelde fra 15. juni i fjor.

De er likevel enig med NSO om at det kan få store konsekvenser at krisepakken utelater studentene som ikke har jobb, da disse er blant studentene som trenger krisepakken mest.

– Om gruppen som faller utenfor ikke innlemmes risikerer vi fremdeles økt antall forsinkelser og frafall. Dette kan ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier ANSA-president Morgan Alangeh.

LES OGSÅ: Der ingen skulle tru at studenten kunne bu: Båtstudentene

Ikke bare en økonomisk krisepakke

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) mener regjeringens tiltakspakke treffer på mange viktige områder. Hun sier hun er glad for at regjeringen har kommet med tiltak som ikke kun gjelder for studenter som har mistet inntekt, som stortingets forslag fokuserte på.

– Det er et stort behov for å finne tiltak mot ensomme studenter, og ikke minst å bidra til å finne jobber til studentene, sier hun.

Lønseth påpeker at regjeringen siden før jul har jobbet for å få på plass en bred og god krisepakke til studentene og at flere av tiltakene regjeringen kom med i dag går forbi stortingets forslag.

– Regjeringen er enig med stortinget om flere av forslagene, men går også bredere. Tiltakene for studentenes psykiske helse og flere jobber til studentene er egne initiativ fra regjeringen, sier Lønseth.

Hun er uenig med kritikken fra NSO og ANSA om at tiltakene ikke treffer studentene som ikke får tak i jobb, og trekker blant annet fram de 200 millionene satt av til nye studentjobber.

– Det er nok mange studenter som skulle ønske de hadde en jobb fra før av slik at de kunne søke om mer lån og stipend, men framover må vi se på tiltak som gjør at de kan få seg jobb i framtiden.

Lønseth er helhetlig fornøyd med den nye tiltakspakken, og mener at forslagene kan forbedre situasjonen til mange studenter. Hun tror også at de nye ordningene vil hjelpe mange studenter med å lettere komme seg ut i arbeid.

LES OGSÅ: Praksis i pandemien: - En unik mulighet til å være med på krisehåndtering

Powered by Labrador CMS