Debatt:

Jeg er ingen brikke i atom­statenes maktspill

Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel. På minutter kan verden slik vi kjenner den bli historie. Heldigvis finnes det en løsning. Kjære Arbeiderpartiet, er det på tide å snu?

Publisert

Bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Ingen vil kunne gi nødvendig hjelp. Strålings­faren vil være for høy og skadene for omfattende. Beregninger viser at en krig mellom India og Pakistan, der partene bruker atomvåpen mot hverandre, en såkalt «begrenset atom­krig», kan føre til 125 millioner døde i løpet av uker. I tillegg kommer syke og skadede som vil måtte leve med smerter og traumer. Røyken fra brannene fra eksplosjonene stenger sollys ute, temperaturen faller, regnet uteblir og avlingene slår feil. Bereg­ninger viser at to milliarder mennesker kan rammes av sult.

LES OGSÅ: De siste artistene til UKA-21 er sluppet

Konsekvensene av atomvåpen er så enorme og lidelsene så ufattelige at det er vanskelig å snakke om det uten å tegne et dommedagsbilde. De ni atomvåpenstatene har til sammen rundt 13 000 atomvåpen. Rundt 1800 av disse står klare til utskytning på minutter. Ved ulykker, misforståelser og tekniske eller menneskelige feil kan vi snuble inn i en atomkrig. Ustabile ledere og høy spenning mellom atom­våpenstatene øker faren for bruk. Ifølge ekspertene i Bulletin of the Atomic Scientists, som hvert år stiller den symbolske dommedagsklokken der mid­natt representerer menneskeskapt global katastrofe, har vi aldri vært nærmere midnatt. Klokken står nå hundre sekunder på midnatt.

Vi vet at den eneste kuren mot atom­våpen er å avskaffe våpnene før det går galt. På veien må vi heve terskelen for bruk ved å ta våpnene av høy bered­skap, fjerne enkeltpresidenters mulig­het til å alene ta avgjørelsen om å starte en atomkrig og styrke normen mot atomvåpen. Det er akkurat det FNs atomvåpenforbud gjør. Det store flertallet av verdens stater mener atomvåpen er utdatert, uaksept­abelt og inhumant. Sammen vedtok 122 stater et forbud mot atomvåpen i FN i 2017. Forbudet trådte i kraft i januar i år. Jo flere stater som slutter seg til, jo sterkere blir normen mot atomvåpen, og jo sterkere blir presset på atomvåpenstatene om nedrustning.

LES OGSÅ: Hvor mye bør egentlig masteren koste?

Dessverre skjermer Norge atom­våpenstatene for dette presset. I stedet for å ta avstand fra atomvåpen lar vi atomvåpenstatene true med bruk av atomvåpen på våre vegne. Tenk litt på hva det innebærer. Vi lar atomvåpen­statene true med massedrap av sivile på våre vegne. Både Sosialistisk Venstre­parti og Senterpartiet, Arbeid­er­partiets håpefulle regjerings­partnere, ønsker en atomfri verden, og støtter FNs atomvåpenforbud. Det er det på overtid at Arbeiderpartiet også gjør.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS