Overvåkning mot eksamensjuks: Universitet i Uppsala ønsker å overvåke studentene under hjemmeeksamen. Bildet er ment som en illustrasjon.
Overvåkning mot eksamensjuks: Universitet i Uppsala ønsker å overvåke studentene under hjemmeeksamen. Bildet er ment som en illustrasjon.

Svenskt universitet vil kameraovervåke studentene under eksamen

Ikke aktuelt ved NTNU, forsikrer prorektor Marit Reitan.

Publisert

Fusk under eksamen ved Uppsala universitet økte fra 91 til 288 tilfeller mellom 2019 og 2020, skriver STV. Av den årsak ønsker universitetet å kameraovervåke studentene under hjemmeeksamen.

– Vi oppfatter at hvis du får noen til å se på deg, vil overholdelse av regelverket bli bedre, sier Cecilia Johansson til STV. Hun er visedekan ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi ved Uppsala universitet.

Også ved NTNU tok antallet mistanker om juks et kraftig byks i pandemiåret med rundt 220 innrapporterte saker. Til sammenligning var det kun 35 rapporterte saker i 2019.

Kameraovervåkning av hjemmeeksamen er imidlertid ikke aktuelt ved NTNU, forsikrer prorektor Marit Reitan.

LES OGSÅ: Digital avstemming ved val av Samfundetleiar

Videoovervåkning ble vurdert også ved NTNU

I november av 2020 besluttet NTNU at det ikke vil bli avholdt skoleeksamen i vårsemesteret 2021, uavhengig av smittesituasjonen i eksamensperioden. Lignende kontrolltiltak som ved Uppsala universitet er likevel ikke aktuelt.

– Vi har vurdert videoovervåkning av eksamen i studentens hjem, men har konkludert med at norsk lov ikke åpner for at vi kan gjøre det på en måte som er hensiktsmessig, forklarer Reitan.

Reitan er også spørrende til nytteverdien av kameraovervåkning.

– Man kan avsløre om studentene foran kamera er noen andre enn de utgir seg for å være, og man kan se om de snakker, men video vil ikke avsløre om studentene chatter digitalt, for eksempel, forteller hun.

NTNU vil derimot ha andre kontrolltiltak for å minimere juks.

– Det vil kjøres plagiatkontroll på tekst, for eksempel. Flere faglærere sjekker også eksamenene for likelydende svar og synkronisering av oppgaveinnlevering, forteller Reitan.

Hun forklarer også at universitetene har mulighet til å arrangere eksamen med kontrollsamtaler i etterkant, men at det er opp til fakultetene å vurdere om de vil bruke et slikt tiltak.

LES OGSÅ: IE-fakultetet dropper kontrollsamtaler etter hjemmeeksamen

<strong>Skeptisk</strong>: Prorektor Marit Reitan mener det er mange praktiske og lovmessige utfordringer ved kameraovervåkning under eksamen.
Skeptisk: Prorektor Marit Reitan mener det er mange praktiske og lovmessige utfordringer ved kameraovervåkning under eksamen.

Kameraovervåknig et svært inngripende tiltak

Universitetet i Uppsala sitt forslag om å kameraovervåke hjemmeeksamener har blitt møtt med skepsis fra studenter som mener det vil bryte deres personvern.

– Jeg tror ikke noen vil være komfortable med å bli kameraovervåket på arbeidsplassen deres, for eksempel, sier lederen for Uppsalas studentforening Jacob Färnert til STV.

Ifølge Reitan er det mange praktiske og lovmessige utfordringer med å gjennomføre kameraovervåking av eksamen.

– Videoovervåkning av studentene i deres eget hjem er et svært inngripende tiltak som krever rettslig grunnlag.

Reitan forklarer at kameraovervåkning er innenfor det norske lovverket dersom man ber om samtykke fra samtlige studenter. Samtykket må være frivillig, og det må ikke ha noen negative konsekvenser å si nei.

– Det vil si at studentene må kunne si nei til videoovervåkning og likevel ha rett til å ta eksamen helt som vanlig, fortsetter Reitan.

Det er også en fare for at andre personer som studenten bor sammen med også fanges opp av overvåkningskameraet, legger hun til.

LES OGSÅ: Gjerdrum-raset forsinker neppe Samfundets nybygg

Powered by Labrador CMS