<p>MANGE VALG: NTNU deler ut hurtigtester på Moholt, Hesthagen, Kalvskinnet, Gløshaugen og Dragvoll. Kommunen deler ut på Leüthenhaven og Tiller.</p>

MANGE VALG: NTNU deler ut hurtigtester på Moholt, Hesthagen, Kalvskinnet, Gløshaugen og Dragvoll. Kommunen deler ut på Leüthenhaven og Tiller.

Disse prioriteres nå for hurtigtester

Det er nå mulig å teste seg ut av karantene hver dag med en hurtigtest. Kommunen og NTNU håper på nye leveranser, men foreløpig må de prioritere utdelingen av hurtigtestene sine.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering: Ettersom Trondheim kommune har fått inn flere hurtigtester og endret sitt prioriteringsregime er deler av denne artikkelen utdatert, dette er Trondheim kommunes nåværende prioritering som inkluderer studenter som trenger karantenefritak for å delta i undervisning:

Fra i dag 27. januar prioriteres følgende grupper for utdeling av hurtigtester:

  • Personer med symptomer på covid-19.
  • Barn, ungdom og voksne som bor sammen med noen som er smittet og trenger karantenefritak for å delta i barnehage, grunnskole- eller videregående undervisning (inkludert voksenopplæring) eller undervisning i høyere utdanning (studenter).
  • Personer som bor sammen med noen som er smittet og som trenger hurtigtest for å teste seg ut av karantene på dag sju. (En hurtigtest per person).
  • Voksne som bor sammen med noen som er smittet og trenger karantenefritak for å utføre arbeid innenfor viktig eller kritisk samfunnsvirksomhet.

De tre øverste gruppene (kulepunktene) i denne lista skal hente hurtigtest på teststasjon Leüthenhaven eller Tiller.

Kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune forteller at kommunen jobber med å få tak i ny tilgang til hurtigtester.

– Alle som har symptomer på Covid-19 er førsteprioriteringen, den andre gruppen er alle som har en smitta i hustanden sin, og som har behov for å teste seg ut av karantene. Innenfor gruppe to prioriterer vi folk som har samfunnskritiske funksjoner, det er for å sikre at folk som jobber i skole, sykehus, sykehjem og andre viktige jobber skal kunne gå på jobb.

Bakgrunnen for dette er endringer i karantenereglene, og sammen med et høyt smittetrykk skaper dette store mangler på hurtigtester i Trondheim kommune. Trondheim kommune la i går ut en nyhetsmelding om hvordan utdelingen av hurtigtester vil bli prioritert fremover.

De nye karantenereglene går ut på at alle hustandssmedlemmer nå kan bytte ut karantene med å teste seg ut hver dag med en hurtigtest. Dette gjør at det må skje en prioritering i utdelingen av hurtigtester.

I samråd med regjeringen

Tiller forteller at det jobbes med å få nok tester til at alle som befinner seg i gruppe to kan teste seg ut, men at kommunen da er avhengig av flere og en jevnlig forsyning av hurtigtester.

– Hvis 50 000 mennesker skal teste seg ut hver dag så går det noen tester.

Utenom den oppsatte prioriteringen sier Tiller at det er viktig at man bruker litt fornuft. Man kan også bli prioritert hvis man har en veldig nær nærkontakt som man omgås mye med i form av overnatting eller at man har tilbragt tid med en annen på nivå med et hustandssmedlem.

– Kjærester kan også telle som husstand om man omgås mye. Man må tenke seg litt om selv om man ikke er registrert på samme adresse.

De nye prioriteringene kommer i samråd med regjeringens endret teststrategi, da kan ikke Trondheim kommune opprettholde det samme testregime som de har tidligere, og må begrense det til de har fått tilgang på flere hurtigtester. Alle i Trondheim kommune som går innenfor de to gruppene kan hente tester på Leüthenhaven og Tiller.

– Vi jobber med å se om det kan komme flere steder, men det må henge sammen med tilbud på tester.

Les også: Uvaksinerte helsestudenter kan miste praksisplassen

Fem boder hos NTNU

NTNU deler nå ut tester i samarbeid med kommunen til sine studenter i Trondheim kommune. Det er satt opp boder på fem plasser i Trondheim der studentene kan hente testene sine. NTNU har flere campus som ikke har oppsatt boder, dette handler om praktiske årsaker og at studentene som tilhører disse campusene ligger i gåavstand til de andre bodene.

– Vi står på Moholt, Hesthagen, Kalvskinnet, Gløshaugen og Dragvoll. Årsaken til at vi står på Moholt og Hesthagen er at det bor mange studenter ved Lerkendal og Moholt, det gjør at man da slipper dra til campus hvis man har symptomer, sier Elin Sølberg, seksjonssjef for Seksjon for bygningsdrift, Eiendomsavdelingen ved NTNU

Sølberg sier at NTNU følger samme prioriteringer som Trondheim kommune. Her er det også personer med symptomer som får først, og deretter øvrige husstandsmedlemmer i andre rekke. De øvrige nærkontaktene får altså ikke test av Trondheim kommune eller NTNU akkurat nå.

– Det er litt spennende dager fremover akkurat nå, for vi har for få tester å tilby. Vi har all grunn til å tro at det kommer flere tester, men akkurat nå bør vi andre som ikke har symptomer eller er nærkontakter sitte i ro så de som virkelig trenger testene får tak i de.

NTNU har ansvar for over 50 000 studenter, og med det følger også mange studenter som er avhengige av praksis for å komme seg gjennom studiet. Også hvis man er i praksis vil de samme prioriteringene gjelde inntil videre. Sølberg sier at NTNU ønsker å legge så godt til rette som mulig, og hvis det oppstår utfordringer må man ta kontakt med NTNU

– Lærerstudenter og tilsvarende får ikke tester siden det ikke er krav om det, men helsefagstudentene vil få test av praksisplassen dersom det er krav om det.

Les også: «Ingrid» tok ritalin for å prestere på studiet – overlege mener det er farlig

Registrere hurtigtester

På Trondheim kommune sine nettsider kan man registrere en positiv hurtigtest. Der kan man også få informasjon om hvilke regler man skal forholde seg til avhengig av vaksinestatus og tidligere smitte.

– Vi ser at det er mange smitta nå, og vi har endret reglene for diagnostisering for enkelte. PCR-test er ikke hovedregelen, sier Harry Tiller.

På kommunens hjemmesider står det at de som er vaksinert med tredje dose eller er vaksinert med to doser og så har blittsmittet av korona s, som hovedregel ikke må ta en PCR-test.